MSc in Applied Physics

Algemeen

Beschrijving van opleiding

University of Groningen" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/42/42051_rsz_ba-natuurkunde.png" alt="University of Groningen" />

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van computerapparatuur die werkt als een menselijk brein? Halfgeleidermaterialen ontwerpen voor de hoogrenderende zonnecellen van de toekomst? Een anti-ijslaag maken voor drones en vliegtuigen? Materialen fabriceren die afvalwarmte omzetten in elektriciteit?

Begrijp waarom keramische micro- / nanostructuren niet gemakkelijk breken? Nano-apparaten van grafeen maken voor high-speed elektronica van de volgende generatie?

De masteropleiding in Applied Physics richt zich op materiaalkunde en apparaatfysica. Het biedt een uitstekende combinatie van fundamenteel onderzoek enerzijds en een open oog voor mogelijke industriële toepassingen anderzijds. Onderwijs en onderzoek zijn ingebed in het Zernike Institute for Advanced Materials, dat behoort tot de beste materialenonderzoekinstituten ter wereld. De internationale omgeving van het programma, en met name binnen de onderzoeksgroepen, is inspirerend en uitdagend.

De masteropleiding in Applied Physics staat open voor studenten die al een solide achtergrond in natuurkunde of toegepaste natuurkunde hebben en die graag hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden om een master in een moderne onderzoeksomgeving voor toegepaste fysica te behalen.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

  • Bekroond met het label 'Hoogst beoordeeld programma' (Gids voor hoger onderwijs 2017)
  • Ons Zernike-instituut voor geavanceerde materialen staat hoog in de 15 beste onderzoeksinstituten ter wereld door Times Higher Education
  • Geeft toegang tot de zeer selectieve HTMS Honours Master
  • Gespecialiseerd in geavanceerde materialen bij het gerenommeerde Zernike Institute, genoemd naar onze Nobelprijswinnaar in Natuurkunde, Frits Zernike
  • Bijna al onze afgestudeerden vinden relevante banen op hoog niveau binnen 3 maanden na hun afstuderen.

Programma

leerplan

2-jarig programma; studiepunten per jaar: 60 ECTS; de meeste cursussen zijn 5 ECTS.

In het buitenland studeren

  • Studeren in het buitenland is aan te raden
  • Voor een gemiddelde van 20 weken
  • Maximaal 60 EC

Uitwisseling: Al onze wetenschappelijke en technische programma's bieden studie in het buitenland mogelijkheden bij een aantal partnerinstellingen. Onze partners zijn top-100 universiteiten in Europa (bijvoorbeeld in Duitsland, het VK en Zweden) en in de VS, China, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Onze uitwisselingsprogramma's duren doorgaans een semester en tellen mee voor je einddiploma.

Stage: Dit programma biedt je de mogelijkheid om stage te lopen bij een bedrijf in Nederland of in het buitenland. Onze keuze van industriële partners varieert van grote multinationals (zoals Shell, Philips, Unilever) tot dynamische kleine en middelgrote ondernemingen in de regio Groningen. De stage heeft een typische duur van 3 tot 4 maanden en telt mee voor je einddiploma.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Nederlands diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Kennis minimaal

Voldoende Engelse vaardigheid op VWO-niveau is vereist.

Vooropleiding

Een universitaire bachelor in toegepaste natuurkunde of natuurkunde of astronomie (te bepalen door de toelatingscommissie).

Internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Extra onderwerp

Het Admissions Office zal de Admissions Board adviseren over uw aanvraag, waarna het Board zal beslissen of u voldoet aan de toelatingseisen wat betreft het algemene niveau van de vooropleiding en specifieke achtergrondkennis. Aanvragen worden continu geëvalueerd. U hoeft niet te wachten tot de deadline voor aanmelding om te solliciteren.

Vooropleiding

Ten minste een bachelordiploma in de toegepaste natuurkunde.

Dit is slechts een indicatie van de vereiste achtergrondkennis. De toelatingscommissie bepaalt of de specifieke inhoud van deze cursus (sen) voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het masterprogramma waarvoor je hebt gesolliciteerd.

Taalvereisten

tentamen Minimale score
IELTS algemene band 6.5
TOEFL op papier 580
TOEFL computergebaseerd 237
TOEFL op internet gebaseerd 92

Registratie procedure

De toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot de masteropleiding. Het bestuur kan besluiten dat je aanvullende cursussen moet volgen of een schakelprogramma moet volgen voordat je wordt toegelaten.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten

15 oktober 2020

01 mei 2021

15 oktober 2021

01 februari 2021

01 september 2021

01 februari 2022

EU / EER-studenten

15 oktober 2020

01 mei 2021

15 oktober 2021

01 februari 2021

01 september 2021

01 februari 2022

niet-EU / EER-studenten

15 oktober 2020

01 mei 2021

15 oktober 2021

01 februari 2021

01 september 2021

01 februari 2022

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
niet-EU / EER 2020-2021 € 17500 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

De masteropleiding Applied Physics is vooral bedoeld voor studenten die onderzoeker en ontwikkelaar willen worden in een industriële omgeving.

De meeste van onze afgestudeerden vinden onmiddellijk werk in de industrie, soms in hetzelfde bedrijf waar ze hun industriële stage hebben gelopen. De alumni in de industrie werken vaak als ingenieurs of R & D-wetenschappers (ASML, Philips, Lambert Instruments, Thales, etc.) maar ook in de ICT-sector van heel verschillende bedrijven, waaronder ABNAMRO, KPN, Deloitte en anderen gaan in consultancy (Ecofys , Witteveen & Bos). Naast de industrie stromen onze afgestudeerden ook vaak door naar een Ph.D. project na het behalen van hun masterdiploma om zich verder te specialiseren in een specifiek onderzoeksthema, al dan niet in Groningen.

Tijdens de masteropleiding zijn teamwerk, communicatie en presentatie belangrijke kwaliteiten die moeten worden ontwikkeld. In veel gevallen worden ook aanzienlijke IT-vaardigheden ontwikkeld. Deze algemene competenties, samen met de analytische vaardigheden die typerend zijn voor onderzoekers, bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen, garanderen dat afgestudeerden breed inzetbaar zijn. De meeste toegepaste natuurkundigen vinden banen in een ondernemersomgeving waar een sterke achtergrond in de fysica noodzakelijk is.

Vacature voorbeelden

  • Ph.D. Onderzoeksproject
  • R&D in een industriële of ondernemersomgeving

Onderzoek

Doe mee aan Top Research van het Zernike Institute - staat hoog in de 15 beste THES-wereld

Toegepast natuurkundig onderzoek aan de alt = "De Rijksuniversiteit Groningen is ingebed in het Zernike Institute for Advanced Materials en richt zich op materiaalkunde en apparaatfysica. Er zijn zes belangrijke onderzoeksgroepen op deze gebieden.

Materiaal kunde

Het hoofddoel van het onderzoeksprogramma van de groep Materials Science is het zoeken naar de relatie tussen de microstructuur van materialen en de fysische eigenschappen ervan. Het programma concentreert zich op experimenteel en theoretisch werk van de karakterisering van lijndefecten (dislocaties en disclinaties) en homo- / heterofase-interfaces om conclusies te trekken over de correlatie tussen atomaire structuur, elektronische ladingsoverdracht en fysieke eigenschappen, zowel structurele als functionele.

Micromechanics

De missie van deze onderzoeksgroep is om nieuwe modellen en rekenhulpmiddelen voor de micromechanica van (bio) materialen te ontwikkelen en deze in te zetten om relaties tussen de interne structuur van een materiaal en de mechanische eigenschappen ervan te ontwikkelen. We bestuderen (bio) materialen en biologische processen op verschillende lengteschalen, met speciale nadruk op multischaalmodellering en schaalovergangen. We behandelen een breed scala van biologische en technische systemen, waarbij we de overeenkomsten en verschillen in hun gedrag overwegen en benutten.

Nanogestructureerde materialen en interfaces

Het doel van deze onderzoeksgroep is het onderzoeken van de relatie tussen de nanostructuur en functionele eigenschappen van materialen. Onze onderzoeksfocus ligt op materiaalstructuren, oppervlakken / interfaces en oppervlakte-interacties op nanoschaal, inclusief faseveranderingsmaterialen, nanoclusters / nanodeeltjes, nanoresonatoren, oppervlaktekrachten, wrijving en hechting. Experimentele faciliteiten omvatten scanning probe, scanning electron en transmissie elektronenmicroscopie. Toepassingen van ons onderzoek zijn verbonden met waterstofopslag, nieuwe NEMS-apparaten en faseveranderingsgeheugens.

Fotofysica en opto-elektronica

Onze groep heeft als doel nieuwe materialen te ontwikkelen voor zonnecel- en micro-elektronische toepassingen. De materialen waaraan we werken hebben gemeen dat ze verwerkbaar zijn in oplossingen. Deze eigenschap houdt de belofte in van goedkope productiemethoden met een lage energievraag. Ons onderzoek richt zich op de eigenschappen van organische halfgeleiders en organische / organische interfaces en hun toepassing in opto-elektronische apparaten, de fysische en opto-elektronische eigenschappen van koolstofnanobuizen en hybride systemen, en de fabricage van hybride opto-elektronische apparaten samengesteld uit anorganische nanokristallen en organische moleculen.

Fysica van nanodevices

We verkennen nieuwe fysische fenomenen die voorkomen in elektronische en opto-elektronische apparaatstructuren met nanoschaalafmetingen. De dynamiek van dergelijke apparaten is vaak kwantummechanisch van aard, maar veel rijker dan de dynamiek van geïsoleerde atomen als gevolg van interacties met de solid-state omgeving. Ons onderzoek onderzoekt deze kwantumdynamiek en wil deze toepassen op nieuwe apparaatfunctionaliteiten.

Apparaatfysica van complexe materialen

Apparaatfysica draagt bij aan onze huidige kennis van het opkomende gedrag van complexe materialen en tast de eigenschappen ervan af door gebruik te maken van moderne experimentele hulpmiddelen en technieken op basis van nanotechnologie. Opkomend gedrag komt veel voor in veel complexe materialen en is afkomstig van concurrerende interacties van elektronische, magnetische en structurele oorsprong.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder