MSc in Accounting, Financieel Management en Control

Algemeen

2 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

Het programma biedt studenten alle competenties en vaardigheden met betrekking tot het beroep van Chief Financial Officer (CFO) , ze voorbereiden om problemen te analyseren en managementbeslissingen te nemen vanuit meerdere perspectieven. Dezelfde set van kennis en competenties en vaardigheden kan ook met succes worden toegepast op het functioneren binnen accountantskantoren, adviesbureaus en financiële instellingen.

De CFO speelt een gevarieerde reeks belangrijke en uitdagende functies binnen alle bedrijven:

 • zorgen voor naleving van financiële regelgeving, opstellen van financiële overzichten en communiceren van waarde- en risico-informatie aan beleggers en besturen
 • het verstrekken van financieel leiderschap en het afstemmen van bedrijfs- en financiële strategieën om het bedrijf uit te breiden en investeringen te doen, alsmede toezicht te houden op de kapitaalstructuur van het bedrijf
 • het ontwikkelen en implementeren van interne en managementcontrolesystemen die zijn ontworpen om de bedrijfsmiddelen te beschermen en de bedrijfsprestaties te rapporteren.

Lesgeven maakt gebruik van een groot aantal methoden met verschillende doelstellingen: colleges, klasdiscussie en persanalyse om managementmodellen, algoritmen en methodologieën te begrijpen; casestudy's, video's, uitnodigen van sprekers uit het bedrijfsleven om de complexiteit van de organisatie te visualiseren en te onderzoeken; tot slot, simulaties om gegevensanalyse, interpretatie en besluitvorming te verbeteren.

Programmastructuur

Cursussen dienen twee functies. Een belangrijke doelstelling is het consolideren en ontwikkelen van de basiskennis die nodig is voor het werken op het gebied van boekhouding, bedrijfsfinanciën, planning en beheerscontrole en auditing op een hoog professioneel niveau. Het andere belangrijke doel is om competenties te bieden die essentieel zijn voor het scannen en interpreteren van de sociale en economische omgeving. De 24 studiepunten van keuzevakken hebben het doel van specialisatie en worden door de student vrij of binnen één majeur geselecteerd.

EERSTE JAAR
bij Bocconi (Milaan)

Eerste semester
Hoofdonderwerpen:

 • Financiële markten
 • Ondernemingsbestuur
 • Financiële rapportering en management
 • Gegevensanalyse

Studenten leren de institutionele context en de zakelijke omgeving waarin financiële informatie wordt geproduceerd en hoe financiële informatie voor rapportage en beheer moet worden geïnterpreteerd en gebruikt.

Tweede semester
Hoofdonderwerpen:

 • Macro-economische en juridische kwesties
 • taxatie
 • Prestatie meet- en regelsystemen

Studenten begrijpen de macro-economische en juridische omgeving en leren hoe ze activa en passiva kunnen waarderen, doelen kunnen stellen en prestaties kunnen rapporteren op een manier die leren van ervaringen bevordert, inefficiënt gedrag kunnen omleiden en het genereren van belanghebbendenvertrouwen ondersteunen.

TWEEDE JAAR
bij Bocconi (Milaan) en / of in het buitenland

majors

 • Boekhouding en financiële rapportage
 • Bedrijfsfinanciën en financieel beheer
 • Planning en controle
 • auditing

Gratis nummer

 • 4 keuzevakken

Studeer in het buitenland programma's

 • Dubbele graden met:
  HSG-universiteit St. Gallen (St. Gallen, Zwitserland)
  RSM Rotterdam School of Management, Erasmus University (Rotterdam, Nederland)
  Universidade Catolica Portuguesa (Lissabon, Portugal)
  Universität Mannheim (Mannheim, Duitsland)
 • Uitwisselingsprogramma's

Stage (verplicht)
Vreemde talen (twee talen)
Scriptie

leerdoelen

De Master of Science in Accounting, Corporate Finance and Control heeft de volgende educatieve doelstellingen:

 • bieden geavanceerde studies om een ​​volledig begrip van de boekhoudkundige en financiële verklaringen, corporate finance en planning, en management accounting;
 • de vaardigheden en competentie in management ontwikkelen om met managers in verschillende bedrijfssectoren, met financiële markten en met professionals op het gebied van vennootschaps- en belastingrecht te bespreken en ermee om te gaan;
 • de voorbereiding afronden op bedrijfsgebied met competenties in economie, kwantitatief en juridisch, om probleemanalysevaardigheden op interdisciplinaire gebieden te ontwikkelen;
 • gedragscompetenties ontwikkelen via ad hoc seminars en via in / out of class activiteiten gerelateerd aan cursussen, namelijk vaardigheden in communicatie, in interactie, bij het aanpakken van complexe vraagstukken;
 • spreekvaardigheid in het Engels bevorderen om effectief en efficiënt te werken; vaardigheid in een tweede EU-taal (in de Engelse versie van de MSc: Italiaans voor niet-Italiaanse moedertaalsprekers). Ten slotte, om een ​​brede cultuur te bevorderen om kritisch te denken en om zich te verdiepen in actuele onderwerpen.

Deadlines voor toelatingVind hier meer informatie over de toelatingstermijn voor MSc: http://track.adform.net/C/?bn=25259062

Carrièremogelijkheden

Het belangrijkste carrièrepad, hoewel niet de enige, is dat van Chief Financial Officer in fabrieken, commerciële en dienstverlenende bedrijven en in financiële instellingen. Meer specifiek worden de hoofdingangsgebieden vertegenwoordigd door het volgende:

 • Activiteiten als accountants, managementaccountants en controllers bij verschillende soorten bedrijven, met rollen op het gebied van voorbereiding en analyse van financiële overzichten, investor relations, bedrijfsfinanciën, interne controle, planning en het ontwerp van prestatiemeting en controlesystemen
 • Activiteiten met betrekking tot boekhouding, bedrijfsfinanciën en controle bij managementconsultancybedrijven, auditbedrijven en andere consultingorganisaties die klanten ondersteunen bij het ontwerpen van boekhoudinformatiesystemen en bij het beheer van buitengewone activiteiten zoals fusies en overnames
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Università Bocconi, founded in 1902, was the first Italian university to grant a degree in economics.

Università Bocconi, founded in 1902, was the first Italian university to grant a degree in economics. Lees Minder
Milaan , Los Angeles + 1 Meer Minder