MSc Toegepaste Psychologie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Welkom bij de MSc Applied Psychology, een uniek programma in Dubai dat studenten een reeks modules biedt die een voorproefje geven van verschillende toegepaste psychologische velden. Als campus van Middlesex University bieden we je een internationaal erkend diploma, ontwikkeld door de expertise van toegepaste en academische psychologen.

Met name het MSc Applied Psychology-programma is ontworpen met de internationale student in gedachten en biedt een introductie tot een breed scala aan toepassingen voor psychologie in de echte wereld. Hierdoor kunnen studenten diverse academische vaardigheden en psychologische kennis opdoen die kunnen worden toegepast op hun individuele situaties en carrières. Het kan ook worden gebruikt als opstapje voor persoonlijke ontwikkeling en potentiële toekomstige studies in de psychologie.

De graad richt zich op de toepassing van psychologische wetenschap op het werk en het dagelijks leven en toont de vele gebieden die onder het beroep van psychologie vallen. Deze omvatten organisatie, counseling en neuropsychologie van het onderwijs. In elk geval kan het begrip van menselijk gedrag dat studenten verwerven, worden gegeneraliseerd buiten het specifieke veld van de psychologie. Zo vormen begeleidingsvaardigheden zoals luisteren en het opnieuw formuleren van een probleem de kern van managementvaardigheden. Ook begrijpen hoe mensen hun gezondheid en welzijn beheren, is belangrijk in gezinnen die met ziekte te maken hebben of voor individuen die slechte gewoonten zoals roken proberen aan te pakken.

Psychologie is een van die onderwerpen waar een beetje oprechte interesse en begrip een lange weg gaat. We moedigen studenten aan om veel te lezen en na te gaan hoe theorieën en onderzoek hun kennis vergroten.

Waarom MSc Applied Psychology studeren?

De MSc Applied Psychology-graad aan de Middlesex University Dubai is ontworpen met de nadruk op onderzoek, maar biedt u ook kennis van theoretische en praktische problemen op het gebied van toegepaste psychologie. We voorzien u van cursusinhoud die is ontworpen om de geavanceerde kennis te verstrekken die nodig is om uw interesses en loopbaanambities te dienen.

Het programma is bij uitstek geschikt voor mensen met een loopbaan in Human Resources of Education die hun kennis van de psychologie in deze contexten willen vergroten, of, voor diegenen die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling door een geavanceerd niveau te behalen, een op onderzoek gerichte graad op dit gebied .

Inhoud

Het algemene doel van het programma is om een intellectuele setting te bieden waarbinnen studenten zowel een grotere waardering voor inhoudelijke gebieden van toegepaste psychologie kunnen ontwikkelen als hun analytische vaardigheden kunnen verbeteren. Het programma beoogt een leeromgeving te bieden waarin de succesvolle student:

a) Verwerf kennis en begrip van de belangrijkste gebieden van de toegepaste psychologie op de werkplek (bijv. onderwijs, counseling en bedrijfspsychologie).

b) Kennis verwerven en kritisch begrijpen van de verschillende onderzoekstechnieken en statistische methoden die geschikt kunnen worden geacht voor een postdoctorale opleiding in de psychologie.

d) Ervaring opdoen met het ontwikkelen van praktische onderzoeks-, analytische en rapportagevaardigheden en daardoor een gepaste bijdrage leveren aan onderzoek binnen een gebied van de toegepaste psychologie.

Programma-inhoud

Het MSc Applied Psychology-programma wordt deeltijds over twee jaar bestudeerd. Het programma is onderverdeeld in studie-eenheden genaamd modules. Het omvat een reeks aangeleerde modules samen met een proefschrift (meestal gebaseerd op empirisch onderzoek), uitgevoerd door de student. Er zijn drie 30 creditmodules die de mogelijkheid bieden om onderwerpen te bestuderen binnen gebieden van onderzoeksmethoden in de toegepaste psychologie, en psychotherapieën en bedrijfspsychologie te begeleiden. Met name de module Onderzoeksmethoden biedt de mogelijkheid om onderzoek en praktische vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn voor alle gebieden van de toegepaste psychologie. Deze omvatten kwalitatieve methoden, vragenlijst- en enquêtemethoden; methoden voor de statistische analyse van kwantitatieve gegevens. Daarnaast komen ook praktische elementen aan bod, zoals het ontwikkelen van onderzoeksvoorstellen en het identificeren van ethische en professionele overwegingen.

Twee extra 15 creditmodules geven dit programma een bredere aantrekkingskracht door drie andere populaire studiegebieden binnen de psychologie aan te bieden, namelijk; Toegepaste neuropsychologie in het onderwijs en hedendaags onderzoek en vraagstukken in de toegepaste psychologie.

De scriptie- of dissertatiemodule (60 studiepunten) moedigt studenten aan om geleerde kennis te demonstreren op een bepaald gebied van de toegepaste psychologie. Elke module van 30 studiepunten vertegenwoordigt ongeveer 240 uur studieverbinding met typisch 2-3 uur per week contacttijd. De MSc Applied Psychology wordt uitgereikt voor een succesvolle afronding van 180 studiepunten, inclusief het proefschrift.

Module- en programma-informatie is indicatief en kan aan verandering onderhevig zijn.

 • Onderzoek: praktijk en rapportage (60 studiepunten) - verplicht
 • Applied Psychology Dissertation (60 Credits) - Verplicht
 • Toegepaste neuropsychologie in het onderwijs (15 studiepunten) - Verplicht
 • Toegepaste psychometrie (15 studiepunten) - Verplicht
 • Onderzoek en problemen in de toegepaste psychologie (30 studiepunten) - Verplicht
 • Onderzoeksmethoden in de toegepaste psychologie (30 studiepunten) - Verplicht
 • Counseling en psychotherapie in de toegepaste psychologie (30 studiepunten) - Verplicht

130860_54e0d44a4350a814f6da8c7dda7930791c3bd8e2554c704c7d2e7bdc9e4fc758_1280.jpgWokandapix / Pixabay

Onderwijs

Op de Dubai Knowledge Village-campus (blok 16, 17, 04 en 19) worden door de week (zondag tot en met donderdag) tussen 18.30 en 21.30 uur lessen gegeven. Extra sessies kunnen worden gepland in het weekend of tijdens vakantieperiodes en u kunt hiervan op de hoogte worden gesteld. Je kunt verwachten één sessie per week per module bij te wonen, tenzij anders aangegeven in het programmalooster en voor de dissertatiemodule waarin je individueel aan je scriptie gaat werken met enkele begeleide elementen. Het bijwonen van geplande wekelijkse lessen is een belangrijke vereiste voor het voltooien van dit programma.

Je wordt actief betrokken bij een reeks van leer-, onderwijs- en beoordelingsbenaderingen als onderdeel van je programma. Dergelijke actieve benaderingen zijn bedoeld om u in het middelpunt van uw leerproces te plaatsen, zodat u betrokken en betrokken bent bij alle aspecten van uw beoordeling en leren. Je programma vereist je actieve deelname aan leeractiviteiten en betrokkenheid bij je medestudenten, zowel individueel als in samenwerking, werken en leren met andere studenten als onderdeel van een kleine groep. Leeractiviteiten kunnen ook binnen en buiten de klas plaatsvinden.

Je leren zal ook worden ondersteund door technologie. In toenemende mate zullen je tutors bestaande en opkomende leertechnologieën gebruiken om je aan e-learningactiviteiten te binden. Uw programma kan worden gefaciliteerd met behulp van een verscheidenheid aan media en online tools (My Learning op UniHub, podcasts, wiki's, etc.) waarmee u flexibele toegang tot een breed scala aan online bronnen, quizzen en leermaterialen, evenals samenwerkingshulpmiddelen met die u kunt aangaan en leren met uw collega's.

Niet beperkt door de tijd en ruimte die verbonden is aan traditionele onderwijsmethoden, kunt u deelnemen aan online discussies en leeractiviteiten van waar u ook studeert. Door e-learning aan te gaan, ontwikkelt u ook vaardigheden die essentieel zijn voor uw leerproces en die ook door werkgevers zeer worden gewaardeerd. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: flexibel werken, communicatie, begrip van IT, teamwerk en het creëren van gedeelde afspraken op basis van kwaliteitsbronnen en toegang tot wereldwijde expertise.

Er worden modules ontwikkeld om actief leren te verzekeren, zowel van het onderwerp als van de vaardigheden die essentieel zijn voor postdoctorale studie. Van studenten wordt verwacht dat ze, naast de geplande lestijd, onafhankelijk onderzoek doen om onderzoek te doen, zich voor te bereiden op lezingen en seminars en in groepen te werken.

Bij Middlesex University worden een aantal beoordelingsmethoden gebruikt, die variëren afhankelijk van de inhoud van de modules die worden onderwezen. Beoordeling omvat een combinatie van cursussen, peer review, presentaties en logboek. U kunt bijvoorbeeld een mondelinge presentatie geven, een wetenschappelijk artikel lezen en erop reageren of een academisch essay schrijven. Bovendien heeft elke module een uitgebreid scala aan online bronnen die beschikbaar zijn om uw studie bij ons te verbeteren. U ontvangt elk jaar gedetailleerde modulehandboeken met informatie over onderwijs- en leerstrategieën, beoordelingsmethoden en leesmateriaal.

Toelatingseisen

Vereisten voor academische en werkervaring

We verwelkomen aanvragen van alle afgestudeerden met een minimale tweede klas UK honours degree of gelijkwaardige kwalificatie, in een geschikt onderwerp. We beschouwen ook kandidaten met andere relevante kwalificaties met werkervaring op een individuele beoordeling onder voorbehoud van goedkeuring door programmaleider.

Engelse taalvereisten (postgraduaat)

Alle programma's aan de Middlesex University Dubai worden in het Engels gedoceerd en aanvragers met een vooropleiding buiten Engelstalige landen (zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland), moeten als volgt de Engelse taalvaardigheid aantonen :

 • IELTS Academic: 6.5 (minimum 6.0 in elke band)
 • TOEFL-gebaseerd op internet: 87 (21 in luisteren en schrijven, 22 in spreken en 23 in lezen)
 • PearsonPTE Academic: 58
 • PearsonPTE Algemeen: niveau 4

Toekomstige carrières en inzetbaarheid

De verschillende behandelde psychologiegebieden bieden een diepgaand inzicht in hoe psychologie wordt toegepast in het dagelijks leven, waardoor studenten de tools krijgen die nodig zijn voor een succesvolle carrière. Daarnaast ligt de nadruk op de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden met als hoogtepunt het afstudeerproject.

Afgestudeerden in de toegepaste psychologie houden zich bezig met de relaties tussen mens en werk en met de onderliggende oorzaken van gedrag die van invloed zijn op het management- of sociaal beleid. Daarom is hun expertise relevant voor zowel de private als de publieke sector.

Mogelijkheden voor mensen met een masterdiploma zijn meestal geconcentreerd in het bedrijfsleven, de industrie en de overheid; of studenten kunnen werken als ABA-therapeut. De graad stelt succesvolle studenten in staat hun carrière voort te zetten op gebieden zoals bedrijfseducatie, psychologie of zorgsector. Daarnaast kunnen succesvolle afgestudeerden deelnemen aan lopende onderzoeksprojecten binnen verschillende organisaties, waardoor gegevensverzameling, invoer en analyse worden vergemakkelijkt en onderzoeksresultaten worden gerapporteerd.

Onze Careers and Employability Service (CES) bieden studenten een scala aan ondersteuning, zowel tijdens hun studie als na hun afstuderen.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

Middlesex University is a dynamic university with a reputation for innovation and excellence in teaching and research. Middlesex University Dubai is the first overseas campus of the internationally re ... Lees meer

Middlesex University is a dynamic university with a reputation for innovation and excellence in teaching and research. Middlesex University Dubai is the first overseas campus of the internationally renowned Middlesex University in London. The campus, which opened in January 2005, has over 3,000 students from over 100 nationalities and offers undergraduate and postgraduate programmes in a wide variety of subject areas. We are a truly global university committed to meeting the needs and ambitions of a culturally and internationally diverse range of students, by providing challenging academic programmes underpinned by innovative research, scholarship and professional practice. We prepare our students to be professional, skilled individuals fitted for the modern world, committed to lifelong learning and able to contribute to the communities in which they live and work. Lees Minder