MSc in computerwetenschappen

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Studenten in de MS-opleiding Computerwetenschappen kunnen kiezen voor het voltooien van een masterscriptie of een projectgebaseerd studietraject.

Het MS-programma kan in één jaar worden afgerond, of twee jaar met een optionele scriptie. In dit programma kunnen studenten interdisciplinaire samenwerkingen volgen binnen Tufts School of Engineering en over de universiteit.

Graad Vereisten

 • Dertig Semestereenheden (SHU's) en een minimum van 10 cursussen zijn vereist, waarvan ten minste 24 SHU's uit goedgekeurde cursussen afkomstig moeten zijn. De resterende zes SHU's kunnen worden verdiend met goedgekeurde cursussen, of met het uitvoeren van goedgekeurd onderzoek of onafhankelijke studie, of met een combinatie van beide.
 • Ten minste zes cursussen moeten in de informatica zijn en ten minste twee moeten een serieus programmeeronderdeel bevatten.
 • Cijfers in alle vakken moeten B- of beter zijn. Een student die een cijfer lager dan B- in COMP105, COMP 160 of COMP 170 als undergraduate heeft behaald, mag de cursus opnieuw afleggen voor graduate credit.
 • Om cursussen te gebruiken die buiten de afdeling Informatica worden aangeboden, moet de student de goedkeuring van de afdeling verkrijgen.
 • Studenten die zich richten op een interdisciplinair gebied van CS kunnen minder dan achttien CS SHU's nemen, maar dit moet worden goedgekeurd door de afdeling.
 • Studenten moeten ook blijk geven van kerncompetentie zoals verwacht van een kwalitatief hoogstaand niet-gegradueerd computerwetenschappelijk programma, met name op het gebied van:
  • Computerarchitectuur en assembleertaal.
  • Programmeertalen (met name functionele programmering en objectgeoriënteerd programmeren met overerving).
  • Datastructuren en analyse van algoritmen.
  • Theorie van berekening.

Deze onderwerpen komen respectievelijk aan bod in Computer Science 61, 40, 105, 160 en 170. De vakken 105, 160 en 170 kunnen worden gevolgd als onderdeel van het MS-programma. Comp 40 kan worden gevolgd zonder graduate credit of studenten kunnen een cursus vervangen waarvoor Comp 40 specifiek een vereiste is. Kerncompetenties kunnen op andere manieren worden geverifieerd in overleg met uw adviseur.

Applicatievereisten

 • Aanvraagkosten
 • CV / CV
 • Persoonlijke verklaring
 • Officiële GRE-scores
  • GRE niet vereist voor huidige Bosjes van niet-gegradueerden die van toepassing zijn op de MS-opleiding
  • Er kan worden afgezien van GRE-scores voor deeltijdstudenten met vijf jaar ervaring in de industrie, die Amerikaanse staatsburgers of vaste inwoners zijn.
 • Officiële TOEFL of IELTS, indien van toepassing
 • Afschriften
 • Drie aanbevelingsbrieven

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Tufts University School of Engineering offers a rigorous engineering education in a unique environment that blends the intellectual and technological resources of a world-class research university ... Lees meer

The Tufts University School of Engineering offers a rigorous engineering education in a unique environment that blends the intellectual and technological resources of a world-class research university with the strengths of a top-ranked liberal arts college. Lees Minder