MSc Human Resource Management

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Overzicht

Deze cursus is bedoeld voor personen die geïnteresseerd zijn in het nastreven van een loopbaan in het management, hetzij in Human Resources of een aanverwant gebied. Het biedt u een rigoureuze en kritische benadering van strategieën en praktijken voor personeelsbeheer, die u zult beoordelen vanuit een reeks theoretische en analytische perspectieven. Je zult ze ook beschouwen in termen van hun sociale en economische context, en hun implicaties en impact onderzoeken voor een reeks belanghebbenden en belangengroepen.

Dit programma biedt u een grondige analytische benadering van het onderwerp, met een breed overzicht van de belangrijkste gebieden van personeelsbeleid en werkgelegenheidsbeleid. U zult onderzoeken hoe organisaties kennis leren, creëren en gebruiken en reageren op de concurrentiedruk in een globaliserende op kennis gebaseerde economie. De cursus biedt u de vaardigheden en competenties om geavanceerd onderzoek uit te voeren naar een breed scala aan management- en organisatieproblemen en stelt u in staat uw sociale vaardigheden, communicatie en presentatievaardigheden te verbeteren om op een effectieve en verlichte manier te werken als leiders en managers.

Het programma bouwt voort op de uitgebreide expertise van de School of Management op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek. Je gaat deelnemen aan een intellectueel stimulerende, vriendelijke en ondersteunende onderzoeksomgeving en door nauw samen te werken met onze deskundige en ervaren academische staf, ben je in een levensvatbare positie om je volledige potentieel te realiseren.

  • Sterke carrièreperspectieven in het management, hetzij in het kader van human resources of een gerelateerd veld, door een goed begrip te krijgen van internationaal human resources management, gekoppeld aan een praktische set van vaardigheden.
  • Uitstekend onderzoek; Royal Holloway zit in de top 25 procent van de Britse universiteiten voor onderzoek dat wordt beoordeeld als 'wereldleider' en 'internationaal uitstekend'.
  • Inspirerende internationale gemeenschap; 60% van onze managementstudenten komt uit het buitenland, met meer dan 130 landen vertegenwoordigd over de universiteit.

Cursus structuur

Kernmodules

Kernprincipes van Human Resource Management

In deze module ontwikkel je een begrip van de fundamentele problemen en concepten in de theorie en praktijk van Human Resource Management. Je kijkt naar de aard van de arbeidsrelatie en de regulering van werk en werkgelegenheid, rekening houdend met de relatie tussen het gebruik van menselijke hulpbronnen enerzijds, en economische en politieke omgevingen, arbeidsmarkten, productmarkten, vormen van werkorganisatie en corporate prestaties aan de andere. Je onderzoekt ook human-resourcespraktijken en -strategieën in een context, waarbij je kritisch kijkt naar de essentiële dilemma's, spanningen en keuzes die HR-afdelingen en lijnmanagers tegenkomen.

Organisatorisch leren en kenniswerk beheren

In deze module leer je hoe kenniscreatie en innovatie de basis vormen voor sociale en economische vooruitgang. U zult onderzoeken hoe organisaties kennis leren, creëren en gebruiken en reageren op de concurrentiedruk van een globaliserende op kennis gebaseerde economie. Je richt je op de relaties tussen maatschappelijke instellingen en de microdynamica van organisatorisch leren en innovatie, het ontwikkelen van een kritisch begrip van de theorieën en perspectieven van organisatieverandering en innovatie, en hun implicaties voor verandermanagementpraktijken. Je kijkt naar de problemen waarmee bedrijven in de kenniseconomie geconfronteerd worden en naar concepten voor leren van organisaties en kenniscreatie. Je zal de aard en het proces van organisatieverandering, de rol van veranderingsagenten en de complexe dynamiek van verandermanagement bekijken.

Human Resource Management in wereldwijde contexten

In deze module ontwikkel je een goed begrip van de unieke managementuitdagingen die worden gecreëerd door verschillen tussen en binnen landen voor bedrijfsoperaties. Je zult zien dat zelfs binnen regio's die formele barrières voor de goederenstroom, financiën, arbeid en kennis hebben weggenomen, er nog steeds verschillende verschillen (institutioneel, wettelijk, cultureel, identiteit, enzovoort) bestaan. Je zult kijken naar hoe deze multi-level, multi-dimensionele verschillen de contexten vormen van lopende transnationale operaties en de aard van reorganisatieprogramma's overwegen bij het aanpakken van de problemen die zich voordoen bij het werken over de grenzen heen.

Grondslag van het arbeidsrecht

In deze module evalueer je de nationale en regionale verschillen in de regulering van arbeid en hun implicaties voor internationale human resource management-beoefenaars kritisch. Je kijkt naar de aard van de arbeidsovereenkomst, maar ook naar specifieke gebieden zoals discriminatie, werving en ontslagrecht. U zult ook de transnationale regulering van bedrijfspraktijken overwegen en een bredere opvatting van de 'human resource' aannemen door zaken als de regulering van economische migratie, internationale arbeidsnormen en mensenrechtenwetgeving in overweging te nemen.

Strategisch Human Resource Management

In deze module ontwikkel je een begrip van theorie, beleid en praktijk op het gebied van strategisch internationaal human resource management. Je kijkt naar de belangrijkste actuele thema's en debatten in het veld, die verder gaan dan de operationele benaderingen van het managen van mensen, met de focus op de belangrijkste internationale human resource-kwesties en functies op strategisch niveau. Je gaat nadenken over de integratie van de organisatiestrategie en internationaal human resources-management, en onderzoekt hoe de problemen en problemen bij het managen van een wereldwijd personeelsbestand strategisch en operationeel kunnen worden opgezet door middel van de organisatiepraktijk.

Vergelijkend Human Resource Management

In deze module ontwikkel je een begrip van enkele van de belangrijkste nationale bedrijfssystemen die van invloed zijn op multinationale beslissingen - waaronder die van Duitsland, Japan, het VK en de VS. Je kijkt naar de rol van mondiale arbeidsregulering via agentschappen zoals de Internationale Arbeidsorganisatie. Je onderzoekt de rol van regionale integratieovereenkomsten bij het structureren van personeelsbeleid en -praktijken, en bekijkt de aard van vrijhandelszones, gemeenschappelijke markten en valuta-unies, met bijzondere aandacht voor de historische evolutie van de Europese Unie.

Dissertatie Voorbereiding en Onderzoeksmethoden

Deze module helpt je om je proefschrift voor te bereiden met nuttige theoretische en praktische lessen in onderzoeksmethoden. Je ontwikkelt je analytische en technische onderzoeksvaardigheden en reflecteert kritisch op de theoretische en filosofische veronderstellingen van de onderliggende onderzoeksmethoden. Je zult een goed begrip ontwikkelen van de ethische overwegingen bij het uitvoeren van onderzoek, en leren hoe je een gestructureerd onderzoeksvoorstel kunt schrijven dat de basis zal vormen voor je proefschrift.

Proefschrift

Het proefschrift biedt u de mogelijkheid om onderzoeks- en schrijfvaardigheden voor uw toekomstige carrière te leren en te oefenen. Je past de analytische en probleemoplossende technieken toe die je tijdens je studie hebt opgedaan om een ​​specialistische interesse uitgebreider te onderzoeken. Je evalueert academische literatuur kritisch, verzamelt gegevens systematisch, organiseert je bevindingen en presenteert je onderzoeksresultaten op een duidelijke en logische manier. Om te helpen, zal uw onderzoeksvoorstel worden gelezen door de programmadirecteur, die een geschikt personeelslid zal selecteren om op te treden als uw scriptiebegeleider. Je uiteindelijke inzending zal tussen de 12.000 en 15.000 woorden lang zijn.

Lesgeven en beoordelen

Beoordeling wordt uitgevoerd door een verscheidenheid aan methoden, waaronder cursussen, examens en een proefschrift.

Toelatingseisen

Toelatingscriteria:

UK 2: 2 (Honours) of gelijkwaardig.

Beroepskwalificaties met betrekking tot Internationaal Human Resource Management en werkervaring in een geassocieerd gebied zullen worden overwogen.

Dit is een op onderzoek gerichte cursus en is geschikt voor mensen met voorkennis of ervaring in management. Degenen die alternatieve disciplines hebben gestudeerd, moeten tijdens de inductieweek de module 'Foundations of Modern Management' nemen om de achtergrondkennis te verkrijgen die voor deze cursus vereist is.

Engelse taalvereisten:

IELTS 6.5 overall met een minimum van 6.0 in alle subscores. Zie hier voor equivalenties.

Als u Royal Holloway wilt vragen om uw studie in het VK te sponsoren, moet uw IELTS een door de Britse overheid goedgekeurde Secure English Language Test (SELT) zijn.

Je toekomstige carrière

Na zijn afstuderen met een Masters diploma in Human Resources Management van Royal Holloway bent u zeer inzetbaar en heeft een verscheidenheid aan loopbaantrajecten op en rond het gebied van human resources. Je bent goed voorbereid op een carrière in human resource management, management consultancy, onderzoek van overheidsbeleid, overheidsadvies, het ambtenarenapparaat, een denktank, een werkgeversorganisatie of een vakbond. Deze cursus biedt je ook een solide basis voor promovendi.

Onze afgestudeerden hebben rollen opgevoerd zoals:

  • Onderzoeker bij Hays Specialist Recruitment
  • International Relocation Case Manager bij IBM.

Honoraria en financiering

Thuis- en EU-studenten collegegeld per jaar 2018/19 *: £ 10,400

Studiegeld voor internationale studenten per jaar 2018/19 *: £ 17.500

Andere essentiële kosten: er zijn geen enkele bijbehorende kosten van meer dan £ 50 per item voor deze cursus

* Dit collegegeld is van toepassing op studenten die voltijds zijn ingeschreven. Studenten die in deeltijd studeren, betalen een pro rata collegegeld, meestal gelijk aan ongeveer de helft van de voltijdkosten.

Lees meer over het programma hier .

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Royal Holloway, University of London, is ranked in the top 30 of all UK universities. Through the dedication of our teachers, discoveries that change the world and the feel of the Royal Holloway exper ... Lees meer

Royal Holloway, University of London, is ranked in the top 30 of all UK universities. Through the dedication of our teachers, discoveries that change the world and the feel of the Royal Holloway experience, ours is a community that will inspire you to succeed academically, socially and personally. Our university was founded by two social reformers who pioneered the ideal of education and knowledge for all who could benefit. Lees Minder