MSc Construction Project Management

Algemeen

Beschrijving van opleiding

In de steeds veranderende markt van vandaag hebben bouwprofessionals meer dan ooit behoefte aan de kennis en vaardigheden die beschikbaar zijn via postdoctorale studies. Succesvolle projectmanagers moeten in een onzekere en dynamische bedrijfsomgeving kunnen denken, leiden en handelen, toegang hebben tot de nieuwste informatie, de juiste technieken en systemen begrijpen en over de expertise beschikken om deze toe te passen op marktbehoeften en zakelijke kansen.

Het MSc Construction Project Management is specifiek ontworpen om uw begrip van projectbeheer te vergroten en om bouwprofessionals in de praktijk en bij klantorganisaties te ondersteunen. Het is gericht op architecten, landmeters, onderhoudstechnici, civiel-ingenieurs, bouwmanagers en bestaande projectmanagers die hun training aan de klant en aan de aanbodzijde willen formaliseren.

Industrie-geïnformeerde inhoud

De sterke punten van de cursus liggen in het lesgeven en leren dat voldoet aan de behoeften van de praktiserende professional, en met een zo gevarieerd aantal aanvragers is het ideaal voor peer learning. Module-inhoud weerspiegelt de huidige diversiteit en voortdurende veranderingen in de bouwsector in het bijzonder, het bouwen van informatiemodellering (BIM), evenals duurzaamheid en gezondheid en veiligheid. Om u te helpen het meeste uit de cursus te halen, bieden we ook geavanceerde studievaardigheden.

Je zult ook veel kansen krijgen om te netwerken met mensen die aan de top van onderzoek en praktijk werken, wiens inzichten rechtstreeks in de cursusmodules worden gebruikt en ons helpen onderzoeksmogelijkheden voor je proefschrift vorm te geven. Ons personeel omvat actieve onderzoekers en consultants, via het Centre for Architecture and Built Environment Research (CABER) van de afdeling .

We hebben uitstekende banden met en steun van een groep werkgevers die bijdragen aan leermiddelen en sponsoring en stages aanbieden aan studenten. Deze werkgevers zien afgestudeerden van dit programma als zeer inzetbaar binnen hun eigen bedrijven en organisaties.

Internationale studenten

Als je een van onze vele internationale studenten bent, heb je de mogelijkheid om materiaal en voorbeelden uit je thuisland in je studie op te nemen, vooral in het proefschrift. We bezoeken ook bouwprojectsites in het Verenigd Koninkrijk, zodat u de praktijken hier kunt vergelijken met die in uw eigen land. Dit verrijkt je algehele kennis en die van ons.

Inhoud

De volledige masteropleiding omvat 180 studiepunten, verdeeld over drie studiepunten van 60 studiepunten: Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma en Master's. Studenten werken incrementeel door de drie fasen en moeten alle modules in elke fase passeren om door te gaan naar de volgende.

De cursus is gestructureerd om u te ondersteunen bij het verkennen van de aard van projecten in relatie tot organisaties, en hun commerciële en publieke omgeving. Dit omvat het beheren van teams die klantwaarde en risico's in verband met milieukwesties analyseren, en de beschikbare vormen van inkoop en contracten.

Je zult het gebruik van informatietechnologie bij het managen van projecten overwegen, samen met organisatorische verandering en innovatie, en de planning en controle van projecten bestuderen in relatie tot de organisaties die bijdragen aan en het proces beheren.

We beoordelen modules regelmatig om ervoor te zorgen dat ze relevant zijn voor de nieuwste trends en evenementen, maar de algemene doelen en inhoudsthema's blijven hetzelfde. De volgende kernmodules zijn indicatief voor de cursusstructuur:

  • Project Management Principles (15 studiepunten) - Deze module geeft u een holistisch beeld van een generiek project. Het kijkt naar de levenscyclus van projectmanagement en het strategisch kiezen van projectmanagementtools en -technieken voor specifieke situaties en economische sectoren.
  • BIM in ontwerpcoördinatie (15 studiepunten) - Je ontwikkelt een geavanceerd begrip van BIM-methoden (Building Information Modelling) voor het ophalen, analyseren en integreren van informatie om de besluitvorming bij het ontwerpen te helpen en verfijnen. We kijken naar een selectie van BIM-tools en hun toepassing voor het genereren, beoordelen, analyseren, simuleren, communiceren en coördineren van ontwerpinformatie.
  • BIM in constructiebedrijf (15 studiepunten) - Deze module past BIM-benaderingen toe op bouwplanning en -activiteiten en houdt rekening met een reeks problemen, waaronder simulatie van bouwschema's en logistiek, voorspelling van bouwbaarheidsscenario's en botsingsdetectie.
  • Duurzaamheid in de gebouwde omgeving (15 studiepunten) - Ontworpen om u meer bewust te maken van de wisselwerking tussen milieu-, sociale en economische kwesties en om holistisch denken te ontwikkelen om strategische beslissingen voor de duurzaamheid van de gebouwde omgeving te identificeren en te implementeren.
  • Managementfinanciering voor de gebouwde omgeving (15 studiepunten) - Een kritische evaluatie van financieel beheer vanuit het oogpunt van de niet-financiële manager. Het geeft u een stevige basis in de interpretatie van gepubliceerde rekeningen en andere financiële gegevens, en introduceert management accounting op gebieden zoals budgetcontrole, investeringsevaluatie en kostengedrag.
  • Inkoop in de bouw (15 studiepunten) - De module onderzoekt best practices in verband met de aanbesteding van gebouwen en grootschalige technische projecten. Er wordt gekeken naar manieren om klantgerichtheid en controle over de hele supply chain te behouden.
  • Praktijk voor bouwprojectmanagement (15 studiepunten) - Hier begint u de vaardigheden en praktijk van uw projectmanager te integreren, door zich te concentreren op een case study van een project en de omgeving, klantdoelstellingen, haalbaarheid, strategie en implementatie van het project te analyseren.
  • Bouwcontractrecht (15 studiepunten) - De module onderzoekt de toewijzing van risico's in het kader van de voorwaarden van standaardcontracten en beoordeelt de rollen, het beheer en de toepassingen voor een reeks juridische documenten, waaronder intentieverklaringen en onderpandgaranties.
Dissertatie (60 studiepunten)

Dit is een belangrijk onderdeel van de cursus, waar je een onderzoeksproject plant en uitvoert. U krijgt deskundig toezicht van een medewerker. De module geeft ook een kritiek op onderzoeksmethoden.

De universiteit verbetert voortdurend ons aanbod door te reageren op feedback van onze studenten en andere belanghebbenden, ervoor te zorgen dat het curriculum up-to-date blijft en onze afgestudeerden zijn uitgerust met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor de echte wereld. Dit kan resulteren in veranderingen in de cursus. Als er wijzigingen in uw cursus zijn goedgekeurd, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Leren en onderwijzen

Het onderwijs vindt meestal plaats op twee hele dagen per week, met lezingen, seminars en andere ondersteunende activiteiten. Elke module (met uitzondering van het proefschrift) heeft een volledige dag contact, met ochtend- en middagsessies en vijf lesdagen, zodat je elke module meestal eens in de twee weken kunt gebruiken. Hiermee kunt u zich voorbereiden op elke module en uzelf op de activiteiten toeleggen om uw leerproces te consolideren.

Een deel van uw kennis zal zijn door BIM-software in computerlabs te gebruiken en deze toe te passen op realistische scenario's en instructies.

Elke module heeft een flexibel leesprogramma met essentiële tekst en voorgestelde leeslijsten, en sommige modules bieden interactief leermateriaal. De bibliotheek heeft een breed scala aan e-materialen, met name e-journals en andere bronnen die u op afstand kunt openen. De cursus vereist dat je een geavanceerde kennis en gebruik van onafhankelijke materialen ontwikkelt.

Leer tijd

Voltijd (inclusief proefschrift): een jaar voor start van september en 16 maanden voor start van januari. Lesgeven duurt 40 lesdagen.

Deeltijd (inclusief proefschrift): twee jaar voor aanvang van september en 28 maanden voor start van januari. Het onderwijs is in 30 onderwijsdagen in het eerste jaar en 10 onderwijstradities in het tweede jaar.

We bieden tutorialsupport tussen lesblokken.

Je studeert modules tussen september en mei, waarbij juni tot september vooral gewijd is aan je proefschrift. Studie begint met een korte introductie.

Beoordeling

Beoordeling vermijdt hoofdzakelijk grote examens, en veel modules hebben miniprojecten waarvoor toegepast onderzoek relevant is voor de syllabus, maar toegepast op projectmanagement van de bouw in de praktijk.

Toelatingseisen

We hebben normaal gesproken een graad van 2.2 of hoger nodig in Architectuur, Bouwkunde, Bouwtechnologie, Bouwkunde, Bouwtechniek, Bouwkunde, Bouwtechnologie, Hoeveelheidkundig onderzoek, Onroerend goed, Stedelijk , Ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

We kunnen sollicitanten overwegen die een diploma in een ander vak hebben behaald, maar wel relevante beroepservaring of kwalificaties hebben. We kunnen ook sollicitanten overwegen die geen graad hebben maar wel over relevante relevante professionele ervaring of kwalificaties beschikken. In uw aanvraag moet u uw professionele ervaring en kwalificaties gedetailleerd beschrijven.

Universiteit van Ibadan directe toegangsweg

De relatie van UWE Bristol met de Universiteit van Ibadan, Nigeria, betekent dat je direct toegang kunt krijgen tot het tweede semester van deze cursus nadat je met succes een korte cursus bouwprojectmanagement aan de Universiteit van Ibadan hebt voltooid.

UWE Bristol's International College

Internationale studenten die niet voldoen aan de academische of Engelse taalvereisten om deze cursus te studeren, kunnen zich kwalificeren door een voorbereidende studie aan ons International College te voltooien.

Engelstalige ondersteuning

Als je voldoet aan de academische vereisten, maar extra ondersteuning nodig hebt om je taalvaardigheden op het vereiste niveau te brengen, kun je misschien een van onze pre-zittingen Engelse cursussen volgen. Studenten die de pre-zittingen met succes hebben afgerond, kunnen doorgaan naar hun gekozen opleiding zonder een IELTS of gelijkwaardig te hernemen.

Loopbaan / verdere studie

Klanten, consultants en aannemers waarderen de rol van projectmanagers zeer als het gaat om het optimaliseren van de budgetten, tijdschalen en kwaliteit van projecten. Projectmanagementrollen variëren, afhankelijk van de aard van het project en de werkomgeving, maar het is een generieke functie die klanten van veel organisaties zullen specificeren.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

UWE Bristol is a University Alliance university with a common mission to make the difference to our cities and regions. We use our experience of providing high-quality teaching and research with real- ... Lees meer

UWE Bristol is a University Alliance university with a common mission to make the difference to our cities and regions. We use our experience of providing high-quality teaching and research with real-world impact to shape higher education and research policy for the benefit of our students and business and civic partners. We innovate together, learn from each other and support every member to transform lives and deliver growth. Lees Minder