MSc Accounting en Financieel Management

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Overzicht

De toename in belang, complexiteit en onzekerheid van boekhoudkundig en financieel beheer vormt een uitdaging voor alle organisaties - van gevestigde multinationale ondernemingen tot sociale ondernemingen en tech start-ups - en voor degenen die een carrière binnen hen willen nastreven. Deze internationaal gerichte cursus helpt je om meer inzicht te krijgen in boekhouding en financiën, ongeacht je achtergrond.

De cursus biedt praktisch georiënteerde kennis in een wereldwijde context en heeft tot doel je te ontwikkelen als een onafhankelijke en reflectieve leerling, met het vermogen om één keer te blijven leren in het door jou gekozen beroep. Deze cursus biedt de vaardigheden en het raamwerk voor toekomstige behoeften en volgt een geïntegreerde benadering van financiën, boekhouding en bedrijfsvoering, waarbij een samenhangende visie wordt geboden die de onderlinge relaties tussen deze aspecten onderzoekt. De cursus is gebaseerd op het uitgebreide onderzoek, praktische kennis en onderwijsexpertise van onze management en finance academici. Hun internationaal erkende onderzoek en betrokkenheid bij de activiteiten van professionele boekhoudkundige instanties en bedrijven over de hele wereld betekent dat elke module geavanceerde kennis biedt van de hedendaagse boekhoudkundige theorie en praktijk.

Je krijgt een grondige kennis van en inzicht in hedendaagse kwesties in de theorie en praktijk van financiële boekhouding, management accounting en financieel management. Je ontwikkelt ook een deskundig inzicht in hoe management accounting wordt gebruikt om strategische beslissingen te nemen en prestaties te beheren, samen met een kritisch bewustzijn van gerelateerde sociale en organisatorische kwesties, inclusief recente trends zoals de digitale economie.

Na je afstuderen heb je een aantal overdraagbare vaardigheden verworven, waaronder het vermogen om verschillende op boekhouding gebaseerde technieken te beoordelen en te gebruiken, boekhoudkundige documenten kritisch te evalueren, en rapporten te schrijven, presentaties te geven en in teamverband te werken.

  • Sterke carrièreperspectieven in de financiële en commerciële gebieden; organisaties waarderen afgestudeerden met kennis van en inzicht in hedendaags accounting en financieel management, die ook kunnen reflecteren op hun bredere setting en implicaties.
  • Uitstekend onderzoek; Royal Holloway zit in de top 25 procent van de Britse universiteiten voor onderzoek dat wordt beoordeeld als 'wereldleider' en 'internationaal uitstekend'
  • Inspirerende internationale gemeenschap; 60% van onze managementstudenten komen uit het buitenland en de 8.500 studenten aan Royal Holloway, University of London zijn afkomstig uit 130 landen.

Kernmodules

Financiële boekhouding en rapportage

In deze module ontwikkel je een begrip van hedendaagse kwesties in de theorie en praktijk van financiële boekhouding en accounting-gerelateerde corporate governance. Je kijkt naar de fundamentele kenmerken, doelstellingen, inhoud en structuren van de belangrijkste financiële rapporten via welke organisaties hun financiële prestaties en positie meten en rapporteren. U zult rekening houden met hedendaagse controverses, zoals de opname en waardering van immateriële activa, manieren om activa te waarderen, belangrijke regelgevingsverschillen, de persistentie van nationale boekhoudkundige verschillen en de onvermijdbaarheid van beslissingen. Je onderzoekt het nut van financiële rapportages en de tools en technieken van financiële analyse. Je zult ook kritisch beoordelen voor wie financiële rapporten moeten worden opgesteld en op welke aspecten van bedrijfsgedrag en -gevolgen moet worden gerapporteerd.

Management Accounting voor besluitvorming

In deze module ontwikkel je een begrip van actuele problemen in management accounting en gerelateerde sociale, organisatorische en internationale invloeden. Je kijkt naar prestatiemanagement en investeringsevaluatie in een internationale context, perspectieven op cultuur, controle en verantwoording, en de overgang naar een op kennis en service gebaseerde bedrijfsomgeving. U zult de verschillen in management accounting tussen landen in overweging nemen en kwesties in de context van de private sector en nieuw openbaar management onderzoeken, waarbij u vergelijkingen tussen beide maakt.

Foundations of Financial Management

In deze module ontwikkel je een begrip van de belangrijkste theorieën en modellen van Financieel Management. Je kijkt naar marktefficiëntie, financiering op korte en lange termijn, kapitaalstructuur en dividendbeleid, kosten van kapitaalberekening en waardebepaling van de beveiliging. Je onderzoekt de beperkingen van elk van de modellen en theorieën en overweeg de strategische en ethische implicaties hiervan.

Dissertatie Voorbereiding en Onderzoeksmethoden

In deze module ontwikkel je je analytische en technische onderzoeksvaardigheden zodat je beter voorbereid bent op het uitvoeren van opdrachten en je proefschrift. Je kijkt naar benaderingen van managementonderzoek en de aannames waarop ze zijn gebaseerd, en over hoe je primaire en secundaire databronnen kritisch kunt beoordelen. Je zult onderzoeken hoe je geschikte kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden kunt kiezen voor het verzamelen van gegevens en daaropvolgende analyse, en hoe je onderzoek kunt uitvoeren op een systematische en kritisch reflecterende manier. Je analyseert ook de ethische implicaties van onderzoekonderzoeken en hun impact op bevindingen.

Proefschrift

Het proefschrift biedt u de mogelijkheid om onderzoeks- en schrijfvaardigheden voor uw toekomstige carrière te leren en te oefenen. Je past de analytische en probleemoplossende technieken toe die je tijdens je studie hebt opgedaan om een ​​specialistische interesse uitgebreider te onderzoeken. Je evalueert academische literatuur kritisch, verzamelt gegevens systematisch, organiseert je bevindingen en presenteert je onderzoeksresultaten op een duidelijke en logische manier. Om te helpen, zal uw onderzoeksvoorstel worden gelezen door de programmadirecteur, die een geschikt personeelslid zal selecteren om op te treden als uw scriptiebegeleider. Je uiteindelijke inzending zal tussen de 12.000 en 15.000 woorden lang zijn.

Optionele modules

Naast deze verplichte opleidingsonderdelen zijn er een aantal optionele opleidingsonderdelen beschikbaar tijdens je studie. Het volgende is een selectie van optionele opleidingsonderdelen die waarschijnlijk beschikbaar zullen zijn. Houd er rekening mee dat, hoewel het College wijzigingen tot een minimum beperkt, nieuwe eenheden kunnen worden aangeboden of bestaande eenheden kunnen worden ingetrokken, bijvoorbeeld als reactie op een verandering in personeel. Aanvragers zullen op de hoogte worden gebracht als er belangrijke wijzigingen moeten worden aangebracht.

Onderwerpen in Finance en Investment Management

In deze module ontwikkel je inzicht in beleggingsbeheer in theorie en praktijk. Je kijkt naar de contexten waarin beleggingsbeheer plaatsvindt in een steeds meer geglobaliseerde markt. Je zult theoretische perspectieven, zoals het capital asset pricing model, arbitrage pricing theorie, en modellen van systematisch risico, naast empirisch bewijs en de huidige praktijk, overwegen. Je onderzoekt de technieken van financieel risicobeheer, met bijzondere nadruk op derivaten, en analyseert kritiekpunten van wisselkoersen en bedrijfsherstructureringen. Je zult ook ervaring opdoen met het gebruik van professionele gegevensbronnen zoals die worden aangeboden door Bloomberg.

Duurzaamheid en boekhouding

In deze module ontwikkel je een begrip van de hedendaagse problemen in de theorie en praktijk van duurzaamheidsboekhouding en verantwoording. Je onderzoekt de filosofische onderbouwing van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsverslaggeving en onderzoekt de rol van stakeholderbetrokkenheid en dialoog, inclusief de motivaties voor sociale en milieurapportage. Je zal ook de toepasbaarheid van duurzaamheidsrapportage aan niet-gouvernementele organisaties (NGO's), volledige impact accounting en de rol van stille en schaduwaccounts in duurzaamheid overwegen.

Communicatievraagstukken in de boekhouding

In deze module ontwikkel je een begrip van de hedendaagse problemen met betrekking tot de theorie en praktijk van communicatie in de boekhouding. Je kijkt naar de aard van de internationale rapporteringsomgeving en onderzoekt de rollen, behoeften en kenmerken van leken- en expertlezers van financiële rapporten. U zult nagaan hoe indrukken worden gecreëerd door het gebruik van grafieken, verhalen en afbeeldingen en de rol van experimenteel onderzoek. Je zult ook retorische, literaire en culturele theorieperspectieven onderzoeken in de kritische studie van financiële rapportagedocumenten, en case-studies over een verscheidenheid aan internationale rapportagepraktijken onderzoeken.

Vergelijkende internationale boekhouding

Deze module geeft u een overzicht van de internationale verschillen in financiële rapportage. Je zal kijken naar harmonisatie en classificatie, en de obstakels en voortgang van de invoering van internationale normen in de belangrijkste landen beoordelen. U analyseert de belangrijkste praktische problemen waarmee multinationale ondernemingen worden geconfronteerd bij het opstellen van financiële overzichten, rekening houdend met de convergentie van de Chinese, Japanse en Amerikaanse boekhoudsystemen. Je onderzoekt de effecten van verschillen op kapitaalmarkten en kijkt hoe bedrijven en analisten zich hierop aanpassen.

Enterprise Systems Management

In deze module ontwikkel je een begrip van de concepten, theorieën en principes van bedrijfssystemen. Je kijkt naar de rol van bedrijfssystemen in digitale bedrijven, in het bijzonder hun gebruik binnen functionele gebieden zoals boekhouding, marketing en operaties. Je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om bedrijfssystemen te ontwerpen, implementeren en evalueren en vertrouwd te raken met SAP, een van de toonaangevende grootschalige softwarepakketten voor applicaties. Je zult ook projectmanagementmethoden onderzoeken om ondernemingssystemen te ontwikkelen, implementeren en beheren.

Lesgeven en beoordelen

Beoordeling wordt uitgevoerd door een verscheidenheid aan methoden, waaronder cursussen, examens en een proefschrift.

Toelatingscriteria:

UK 2: 2 (Honours) of gelijkwaardig.

Relevante professionele boekhoudkundige kwalificaties en ervaring in een geassocieerd gebied zullen worden overwogen.

De MSc in Accounting en Financieel Management is geschikt als:

  • je hebt een academische achtergrond in business, management of accounting en wenst je boekhoudkundige kennis te vergroten en meer gespecialiseerde accounting-gebieden te verkennen die niet altijd beschikbaar zijn op het niveau van niet-afgestudeerden.
  • je bent afgestudeerd aan een andere discipline, kunst, wetenschappen of sociale wetenschappen en je wilt een postdoctorale kwalificatie behalen die je inzicht in boekhoudkundige kwesties binnen organisaties zal vergroten. De MSc wil fungeren als een brug tussen een alfa- of gamma-diploma en een carrière in de boekhouding, het bedrijfsleven of de non-profitsector.

Engelse taalvereisten:

IELTS 6.5 overall met een minimum van 6.0 in alle subscores. Zie hier voor equivalenties.

Als u Royal Holloway wilt vragen om uw studie in het VK te sponsoren, moet uw IELTS een door de Britse overheid goedgekeurde Secure English Language Test (SELT) zijn.

Je toekomstige carrière

Na je afstuderen met een Masters diploma in Accounting en Financieel Management, ben je in een sterke positie om een ​​carrière op verschillende financiële of commerciële gerelateerde gebieden te beginnen. Je hebt ook een solide basis om te blijven promoveren.

Onze afgestudeerden zijn overgestapt naar rollen op het gebied van accounting en financieel management, waaronder:

  • Personal Relationship Manager bij HSBC
  • Auditor bij Deloitte
  • Data Analyst bij Newedge
  • Senior Risk Analyst bij Bank of Azerbaijan
  • Project Accountant bij Building Design Partnership.

Honoraria en financiering

Thuis- en EU-studenten collegegeld per jaar 2018/19 *: £ 10,400

Studiegeld voor internationale studenten per jaar 2018/19 *: £ 17.500

Andere essentiële kosten **: er zijn geen afzonderlijke kosten van meer dan £ 50 per item voor deze cursus

* Dit collegegeld is van toepassing op studenten die voltijds zijn ingeschreven. Studenten die in deeltijd studeren, betalen een pro rata collegegeld, meestal gelijk aan ongeveer de helft van de voltijdkosten.

Lees mpre over het programma hier .

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Royal Holloway, University of London, is ranked in the top 30 of all UK universities. Through the dedication of our teachers, discoveries that change the world and the feel of the Royal Holloway exper ... Lees meer

Royal Holloway, University of London, is ranked in the top 30 of all UK universities. Through the dedication of our teachers, discoveries that change the world and the feel of the Royal Holloway experience, ours is a community that will inspire you to succeed academically, socially and personally. Our university was founded by two social reformers who pioneered the ideal of education and knowledge for all who could benefit. Lees Minder