MPhil in globalisering, economie en recht

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Tegenwoordig is integratie in de wereldeconomie een onontkoombare noodzaak voor landen, bedrijven en andere organisaties. De benadering van deze realiteit is interdisciplinair en gaat over de gebieden van economie, recht en management. Als gevolg van het zeer multidimensionale karakter van het fenomeen globalisering, is deze masteropleiding gericht op het bevorderen en verspreiden van gespecialiseerde kennis over globalisering, economie en rechten, inclusief managementelementen.115688_UPT_MG_0432.jpg

Waarom kiezen voor dit programma

De MPhil Globalization, Economics and Law richt zich op thema's met een hoge economische en maatschappelijke relevantie. Het wordt beveiligd door een gekwalificeerde faculteit, gevormd en ontwikkeld binnen de bestaande academische en wetenschappelijke paradigma's.

Het is een consistente en innovatieve MPhil door zijn multidisciplinaire karakter. Het wordt gegeven in samenwerking met de Universiteit van Maribor (Slovenië) en profiteert van het onderzoek dat is uitgevoerd in het IJP Portucalense Instituut voor juridisch onderzoek, via zijn groep "Kapitaal, arbeid, belastingen en handel".

Doelstellingen en programma-inhoud

Studenten ontwikkelen kennis en vaardigheden met betrekking tot het niveau 7 van het Europees kwalificatiekader voor levenslang leren (EQF) om hen in staat te stellen:

  • Een systematisch en algemeen begrip verwerven van de implicaties van globalisering voor economie, recht en management, zowel in de theoretische als in de termen van openbaar beleid, instellingen en ondernemingen.
  • De methodologie, methoden en technieken van de corresponderende wetenschappelijke gebieden beheersen.
  • Ideeën en innovatieve en complexe redenaties begrijpen en kritisch analyseren, evalueren en synthetiseren en onderzoeksprojecten bedenken en ontwerpen op het gebied van globalisering.
  • Plaatsvinden in internationale en multiculturele professionele contexten, waarbij hoge prestatienormen worden bereikt.115689_UPT_MG_0435.jpg

Toelatingseisen

Aanvragers moeten voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in zowel het decreet 74/2006, in het schrijven van DL 115/2013, als in de goedgekeurde 2de cyclusverordening: afgestudeerden in rechten, economie, management, internationale betrekkingen en politicologie, of juridisch equivalent ; houders van academische graden behaald in de 1e cyclus van studies in Recht, Economie, Management, Internationale Betrekkingen en Politieke Wetenschappen, georganiseerd volgens de principes van het Bolognaproces door aanhanger zijnde staat; houders van een buitenlands diploma dat door het wettelijk bevoegde orgaan wordt erkend als behorend tot het bereiken van de doelstellingen van het bachelordiploma; houders van academisch, wetenschappelijk of professioneel curriculum vitae die door het statutair bevoegde orgaan worden erkend. Kandidaten worden gerangschikt volgens de criteria bepaald in de Regeling van de cursus, rekening houdend met academisch onderwijs, professionele ontwikkeling, publicaties, communicatie, onderzoek en deelname aan onderzoeksprojecten.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

UPT – Oporto Global University, is a private higher education institution, ISO 9001 certified, recognized by the Portuguese Government and the Portuguese Agency for Assessment and Accreditation of Hig ... Lees meer

UPT – Oporto Global University, is a private higher education institution, ISO 9001 certified, recognized by the Portuguese Government and the Portuguese Agency for Assessment and Accreditation of Higher Education - A3ES. UPT’s Research unit, IJP, is certified by the Portuguese funding agency for research, FCT. Lees Minder