Er is een groeiende bezorgdheid voor milieubehoud en duurzame ontwikkeling over de hele wereld. Om milieuduurzaamheid op lange termijn te bereiken, zijn er innovatieve oplossingen nodig voor veel problemen veroorzaakt door mensen. Deze problemen omvatten de aanwezigheid van microverontreinigingen in drinkwater, schadelijke aerosolen en dampen in de lucht, zware metalen en toxische organische stoffen in vaste afvalstoffen die uiteindelijk onze stortplaatsen zullen overbelasten. De schaarste van watervoorraden, de steeds verslechterende luchtkwaliteit in veel metropolen, de dreiging van toenemende hoeveelheden afval zonder geschikte stortplaatsen en een lange lijst van andere kritieke problemen moeten worden opgelost door de innovaties van wetenschappers en ingenieurs.

Milieuproblemen zijn in wezen interdisciplinaire kwesties. Deze kwesties omvatten het fysieke proces van mengen en verdunnen, chemische en biologische processen, wiskundige modellering, data-acquisitie en meting. Het Environmental Engineering (EVNG) -programma van de School of Engineering van The Hong Kong University of Science and Technology ( HKUST ) is een van de meest succesvolle interdisciplinaire onderzoeksprogramma's op dit gebied. De faculteitsleden zijn vooraanstaande experts die zich inzetten voor innovatief onderzoek op een breed scala van milieutechnische gebieden. Het Environmental Engineering Program biedt een uitgebreid curriculum dat een solide basis biedt waarop studenten een loopbaan in onderzoek kunnen opbouwen.

Het MPhil- programma is bedoeld om de kennis van studenten over milieutechnologie te vergroten en hen bloot te stellen aan milieuverontreiniging en -behoud en duurzame ontwikkeling. Studenten zijn verplicht om cursussen te volgen en met succes een scriptie af te leggen om bekwaamheid in onderzoek aan te tonen.


Onderzoek Foci

Het programma richt zich op innovatieve technologieën voor verschillende toepassingen op het gebied van milieutechniek en wil onderzoekstudenten inzicht bieden in effectieve strategieën voor milieubeheer.

De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn:

 • Innovatieve water- en afvalwaterzuiveringstechnologieën;
 • Beheer van vaste en gevaarlijke afvalstoffen en afvalrecycling / hergebruik;
 • Verontreinigde grond- en grondwaterzuivering;
 • Luchtkwaliteit binnenshuis en buitenshuis;
 • Milieuduurzaamheid en hernieuwbare energie.

Toelatingseisen

ik. Algemene toelatingsvoorwaarden

Kandidaten die willen toelating tot een masteropleiding moeten:

 • behaalde een bachelor's degree van een erkende instelling, of een goedgekeurde gelijkwaardige kwalificatie;

ii. Vereisten voor toelating tot de Engelse taal

U moet voldoen aan de vereisten voor de Engelse taal met een van de volgende vaardigheidsnormen *:

 • TOEFL-iBT 80
 • TOEFL-PBT 550
 • TOEFL-herziene Paper-Delivered Test 60 (totale scores voor lees-, luister- en schrijfsecties)
 • IELTS (Academic Module) Totale score: 6.5

* Als uw eerste taal Engels is en uw bachelordiploma of gelijkwaardige kwalificatie werd toegekend door een instelling waar het instructiemiddel Engels was, wordt afgezien van het vervullen van de bovenstaande vereisten in het Engels.


Deadline van de aanvraag

Raadpleeg http://pg.ust.hk/programs ("Toepassing") voor details.

Opleiding te volgen in:
 • Engels

Zie 29 andere vakken van The Hong Kong University of Science and Technology »

Laatst bijgewerkt op Februari 5, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
Duration
2 - 4 jaar
Deeltijd
Voltijd
Prijs
42,100 HKD
per jaar
Deadline
Vraag informatie aan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Op locaties
Op datum
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Begindatum
sep 2019
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Location
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Einddatum

sep 2019

Location
Aanmeldingslimiet
Vraag informatie aan
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Einddatum