MBA in duurzaam mobiliteitsmanagement

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Sustainable Mobility Management (MBA)

Sinds het academische jaar 2017/2018 biedt de Technische Universiteit van Berlijn (Technische Universität Berlin) een nieuw masterprogramma voor Duurzaam Mobiliteitsmanagement aan op de EUREF Campus in het centrum van Berlijn. De cursus richt zich op transportingenieurs, transport- en mobiliteitsexperts, planners, architecten en projectmanagers op het gebied van duurzaamheid die een diepgaande, speciale kennis willen opdoen op het gebied van duurzaam mobiliteitsmanagement.

De toenemende milieu-impact van transportsystemen, evenals hun energievretendheid, vereist nieuwe benaderingen en nieuwe concepten. Deze MBA biedt een integratief ontwerp over verschillende disciplines, waarbij verschillende perspectieven worden aangepakt. De theorie en praktijkgestuurde aanpak biedt studenten zowel een conceptueel begrip als de vaardigheden die nodig zijn om praktische problemen aan te pakken, waarbij wordt ingegaan op de behoeften van strategieontwikkeling, analyse en implementatie, complexe besluitvorming en projectbeheer.

Cursusstructuur

Het MBA-programma wordt gegeven over een periode van drie semesters. De eerste twee semesters zijn inclusief lezingen, tutorials, seminars, bedrijfsbezoeken en excursies. In het derde semester kunnen studenten zich specialiseren door keuzevakken te kiezen op basis van hun interesse. Het programma wordt in het derde semester afgerond met het schrijven van een masterproef.

Het eerste semester is gewijd aan de fundamenten van Business, Technology, Economics en Law in het kader van duurzaam transport.

In het tweede semester zullen trends en de toekomst van vervoer, evenals de overgang naar duurzame mobiliteit en betrokken actoren de belangrijkste aandachtspunten zijn, die ook het vraagstuk van bestuur en beheer van complexe structuren omvatten. Een lezingenreeks zal case-study's van wereldformaat opleveren.

Het derde semester is gewijd aan specialisatie en de masterproef.

Keuzevakken voor specialisatie worden aangeboden.

Experts

Docenten worden uitgenodigd door de internationale gemeenschap en zijn experts van universiteiten, nationale en Europese autoriteiten, maar ook van nationale en internationale transportbedrijven.

modules

1. Semester
1.1 Technologie (9 sp.)
1.2 Economie (6 sp.)
1.3 Zakelijk (9 ECTS)
1.4 Recht (6 ECTS)

2. Semester

2.1 Management (12 sp.)
2.2 Mobiliteitsactoren en -praktijken (6 sp.)
2.3 Mobiliteitstrends en -futures (6 sp.)
2.4 Lezingenserie (6 sp.)

3. Semester

Twee van de volgende verplichte keuzevakken moeten worden geselecteerd:

Bedrijfsmodellen en investeringen in duurzame mobiliteit (6 sp.): Data-analyse en ICT in mobiliteit (6 sp.)

Stedelijke en transportplanning in opkomende economieën: concepten en ervaringen (6 sp.)

Gegevensanalyse en ICT in mobiliteit (6 sp.)

De studenten kunnen ook kiezen als keuzevak de keuzemodules aangeboden door de MBA Energy Management en MBA Building Sustainability.

Masterproef (18 sp.)

Voordelen en kansen

Autoriteiten, bedrijven en andere instanties die zich bezighouden met transport en mobiliteit moeten hun huidige strategieën heroverwegen. Elk stedelijk gebied staat voor zijn eigen specifieke uitdagingen: congestie, emissies, veiligheid, bereikbaarheid en economische implicaties zijn slechts enkele factoren die de mobiliteitssituatie verklaren die inwoners ervaren. Dit impliceert een toegenomen behoefte aan breed geschoolde, bekwame managers, die in staat zijn om deze kwesties in te kaderen met sociale verschuivingen, nieuwe technologieën en innovatieve bedrijfsmodellen.

Het MBA-programma van de TU Berlijn in "Duurzaam mobiliteitsmanagement" dicht de onderwijskloof op dit gebied en bereidt studenten voor op leidinggevende posities door mensen op te leiden die geavanceerde en duurzame mobiliteitsoplossingen kunnen leveren.

De interdisciplinaire inhoud van het programma, die de sociale, economische, technische en bestuurlijke aspecten van de duurzame mobiliteit van morgen omvat, geeft studenten en toekomstige werknemers een onderscheidend profiel en kwalificeert hen voor een leidende positie in de mobiliteitssector. Leren en studeren in kleine groepen van maximaal 30 studenten maakt individuele en uitstekende leeromstandigheden mogelijk.

De EUREF-Campus rond de Gasometer in Berlijn-Schöneberg biedt unieke en aantrekkelijke lokale omstandigheden. Studenten die de toekomstige energiedeskundigen zijn, leren in nauwe samenwerking met toonaangevende bedrijven en instellingen op de EUREF-Campus om kennis te maken met praktische projecten op het gebied van duurzame mobiliteit.

De praktische en technische kennis wordt verder verbeterd door verschillende excursies naar relevante instellingen en transportbedrijven.

Aan het einde van het MBA omvatten mogelijke sectoren van de werkgelegenheid, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp van voertuigen en duurzame mobiliteitsdiensten; infrastructuur of transportdienst, operaties en administratie; planning, ontwikkeling, marketing of regulering van transportnetwerken; auditing of management van het beleid voor duurzame ontwikkeling in een bedrijf of publieke en private instellingen.

Collegegeld

Het collegegeld voor het programma bedraagt 15.000 euro inclusief de reguliere administratiekosten voor het semester-ticket voor het openbaar vervoer in Berlijn (tariefzones ABC). De vergoeding kan in termijnen worden betaald.

Toepassing

De aanvraagperiode loopt van begin februari tot eind april en begint in oktober van hetzelfde jaar.

Volgende documenten zijn vereist:

  • Motivatiebrief in het Engels (max. 1 pagina A4)
  • Tabular CV, met informatie inclusief educatieve en professionele achtergrond
  • Universitair diploma erkend door Duitse universiteiten (minstens 210 ECTS)
  • Bewijs van werkervaring van ten minste een jaar na afronding van de studies, bij voorkeur op de relevante gebieden van vervoer en planning
  • Bewijs van Engelse taalvaardigheid op niveau B2 (of hoger) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR) (niet vereist voor de middelbare school in het Engels)
  • Verdere documenten, zoals referenties, kunnen worden ingediend.


Als u vragen heeft over de aanvraagprocedure, neem dan contact op met mevrouw Alina Pfeifer: contact@mobility.tu-berlin.de

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Technische Universität Berlin offers three MBA courses and one MBL course in Energy on the EUREF Campus in the centre of Berlin. The courses address young professionals from all over the world who wan ... Lees meer

Technische Universität Berlin offers three MBA courses and one MBL course in Energy on the EUREF Campus in the centre of Berlin. The courses address young professionals from all over the world who want to gain special knowledge in the energy sector. Lees Minder