MA in religie en pluralisme, oud

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Hoe zagen de Romeinen religieus-politieke verschillen? Hoe gebruikten oude joodse, christelijke en moslimautoriteiten gezaghebbende teksten? Welk potentieel voor pluralisme bestaat in moderne monotheismen en secularismen?

De spanning tussen groepssolidariteit en productieve relaties met 'anderen' is al zolang onderdeel van de menselijke geschiedenis. In Europa heeft het zich het meest duurzaam uitgespeeld in relaties tussen de monotheïstische godsdiensten: jodendom, christendom en islam. Tegenwoordig blijven kwesties van politieke identiteit en verbondenheid, ondanks massale migratie vanuit moslimregio's, verbonden met religieuze verbondenheid. Deze eenjarige opleiding richt zich op relaties tussen joden, christenen en moslims in de antieke wereld en hoe deze relaties onze moderne samenleving hebben gevormd. We zullen concepten als religieus pluralisme, politiek en hun vele raakvlakken in het bijzonder in het bijzonder onderzoeken.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

 • Een geïntegreerde benadering van religieus pluralisme, politiek en hun vele wereldwijde interfaces;
 • Focus op de historische context van moderne samenlevingen;
 • Gedoceerd door internationaal erkende experts in het veld;
 • Gelegenheid om uw eigen onderzoeksinteresses na te streven;
 • Expertise op verschillende religies onderwezen aan niet-confessionele universiteit
 • Het beste MA-programma in theologie en religiewetenschappen in Nederland.

Programma

Jaar 1

Het programma bestaat uit een belangrijke module over Joden, christenen en anderen: pluralisme en politiek in de Grieks-Romeinse wereld (10 ECTS), onderzoeksmethoden (5 ECTS), drie keuzevakken (elk 5 ECTS), een scriptie (20 ECTS) en een plaatsing (10 sp.).

De kernmodule 'Joden, christenen en anderen: pluralisme en politiek in de Grieks-Romeinse wereld' onderzoekt de onderliggende categorieën ethnos (notionele verwantengroep) en polis uit de klassieke periode via de veroveringen van Alexander en de Romeinen. Hoe divers was deze constant veranderende wereld en welke criteria toegestaan of beperkt wat we pluralisme zouden kunnen noemen: tolerantie of zelfs steun voor verschil? Hoe manifesteerde zo'n getolereerde variëteit zich op gebieden die verband houden met 'religie'?

Als je je wilt specialiseren in religieus pluralisme in de moderne wereld, kun je keuzevakken volgen uit het nummer Religion, Conflict and Globalization in plaats van 'Texts of Terror', 'Muslims and non-Muslims' en 'Reception and Re-Use of Gezaghebbende teksten '.

cursussen

 • Joden, christenen en anderen: pluralisme en politiek in de Grieks-Romeinse wereld (10 EC)
 • Texts of Terror (5 EC)
 • Historische methoden in het vroege christendom (5 EC)
 • Moslims en niet-moslims: de opkomst van de islamitische staat in de late oudheid (5 EC)
 • Ontvangst en hergebruik van gezaghebbende teksten (5 EC)
 • Stage (10 EC)
 • Masterproef scriptieseminarie (20 EC)

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is optioneel
 • Voor een gemiddelde van 20 weken
 • Maximaal 30 EC

We hebben verschillende uitwisselingscontracten met universiteiten zowel binnen als buiten Europa, waardoor studenten een deel van hun opleiding aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen. Een andere optie is om stage te lopen of een deel van het onderzoek in het buitenland te doen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke vereisten Meer informatie
Cijferlijst Een cijferlijst van de cijfers van je bacheloropleiding met een toelichting op de gevolgde vakken.
Taaltest Voldoende beheersing van het Engels is vereist. Minimale vereisten: TOEFL 580 papier / 237 computer / 92 internet of IELTS: 6.5 (6.0 op elk onderdeel). Moedertaalsprekers van het Engels, evenals Nederlandse aanvragers met een VWO-certificaat, zijn vrijgesteld van deze vereiste.
Vooropleiding Bachelor's degree in theologie, religiewetenschappen, kunst, filosofie of sociale wetenschappen (bijvoorbeeld antropologie, psychologie, sociologie). Afhankelijk van je eerdere studie en cursussen wordt er een leespakket verstrekt. We gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de concepten en theoretische discussies die in deze literatuur worden beschreven. Studenten met een andere bacheloropleiding kunnen worden toegelaten via een schakelprogramma.
Schriftelijk verzoek Een motivatiebrief aan de toelatingscommissie, waarin uw interesse in het programma wordt vermeld, inclusief uw motivatie en verwachtingen (max. 1 pagina), vergezeld van een schriftelijke steekproef van een academische paper, bij voorkeur uw bachelor- of masterproef.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten 01 mei 2020 01 september 2020
EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020
niet-EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020

Collegegeld

Nationaliteit Jaar honorarium Programma vorm
EU / EER 2019-2020 € 2083 full time
niet-EU / EER 2019-2020 € 8900 full time
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Als afgestudeerde kun je een adviseur en beleidsmaker worden in interreligieuze kwesties en de multiculturele samenleving. Je mag werken in culturele organisaties en bedrijven in de publieke sector. Bovendien kunt u in de media werken. Je kunt een leraar van religie of filosofie worden. Als je een academische carrière wilt nastreven, kun je dit spoor volgen als een specialisatie binnen de Research Master-opleiding.

Vacature voorbeelden

Overleg plegen

Je bent in staat om gefundeerd advies te geven over interreligieuze kwesties en de multiculturele samenleving. U kunt deze expertise gebruiken in een adviserende functie bij culturele organisaties, in bedrijven of in de publieke sector. Je kennis rust je uit voor beleidsbepalingen op dit gebied.

Media

Het huidige debat verwijst vaak naar waargenomen historische realiteiten. Uw expertise in de vormende periodes van het jodendom, het christendom en de islam stelt u in staat om kritische vragen te stellen over hedendaagse claims over deze religieuze tradities. U kunt uw kennis en vaardigheden gebruiken als redacteur bij een uitgeverij, omroepbedrijf, krant of nieuws en actualiteitenmagazine. Je kunt ook als freelancer werken.

Onderwijs

Als je dit masterprogramma hebt afgerond, heb je voldoende kennis van het vak om leraar secundair onderwijs te worden in het vak Godsdienstwetenschappen en Filosofie of Sociale Studies. Je kunt ook kiezen voor een functie in het hoger beroepsonderwijs, bijvoorbeeld theologie aan een hogeschool. Omdat je als docent ook didactische vaardigheden nodig hebt, is het raadzaam om een master in het onderwijs te volgen nadat je je reguliere masterprogramma hebt afgerond.

Onderzoek

Wanneer u deelneemt aan dit MA-programma, profiteert u van de expertise van de geleerden in het Departement van Joodse, Christelijke en Islamitische Oorsprong. De opname van alle drie tradities is een voorbeeld van het vergelijkende perspectief van de afdeling.

Zowel onderwijs als onderzoek richten zich op de vormende stadia van het jodendom, het christendom en de islam, meer specifiek op hun dynamische onderlinge relatie in de context van oude Nabije-Oosterse, Grieks-Romeinse en late antieke culturen.

Docenten en hun expertise

Alle medewerkers brengen hun eigen onderzoek naar het onderwijs om afgestudeerden voor te bereiden op een carrière in de voorhoede van hun gekozen specialisme.

 • Susanne Luther is universitair docent van het Nieuwe Testament. Haar expertise ligt in de ethiek van interpersoonlijke verbale communicatie in de oude wereld en het vroege christendom.
 • Steve Mason is een professor in oude mediterrane religies en culturen. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en literatuur van het oostelijke Middellandse Zeegebied onder Romeinse heerschappij, met name van het Romeinse Judea.
 • Mladen Popović is professor Oude Testament en het vroege jodendom, met speciale aandacht voor Qumran en de Dode Zeerollen. Hij leidt het Qumran Institute van de universiteit, een internationale hub voor de studie van de Scrolls en Joden in de Grieks-Romeinse wereld. Vanaf 2017 is hij decaan van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.
 • Lautaro Roig Lanzillotta is professor in het Nieuwe Testament en het vroege christendom. Hij is gespecialiseerd in alternatieve christenen met een focus op de Nag Hammadi-bibliotheek en de Apocriefe Handelingen van Apostelen.
 • Jacques van Ruiten is professor in de bijbelgeschiedenis. Hij is gespecialiseerd in bijbelse interpretatie, vooral in de antieke wereld.
 • Clare Wilde is universitair docent van islamitische afkomst. Ze is gespecialiseerd in de koran in zijn historische context - vooral de joden en christenen, die bekend staan als de eerste auditors.

Interdisciplinaire aanpak

Alle leden van het Departement behandelen de bronnen van de drie monotheïstische religies in hun historische, sociale, politieke en literaire context. Met volledige inachtneming van de rol van traditie in elk geval, verkennen we deze originele contexten voor nieuw inzicht. In dit programma houden we ons vooral bezig met de feitelijke relaties van oude Joden, christenen en moslims met anderen in hun verschillende omgevingen, en toen ze zich in relatieve zwakke of machtsposities bevonden.

De cursussen weerspiegelen onze interdisciplinaire benadering: in onze lessen werken we met literaire, documentaire en epigrafische teksten, naast iconografische en archeologische bronnen uit het Nabije Oosten, de Grieks-Romeinse en laat-antieke culturele contexten.

Onderzoeksinstituten

Dit MA-programma sluit aan bij het onderzoek van:

 • crasis
 • Qumran Instituut

Hier kun je gelijkgestemde studenten en onderzoekers van over de universiteit ontmoeten.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder