MA in klassiekers

Algemeen

Beschrijving van opleiding

University of Groningen" src="//cdn04.masterstudies.com/element_db/46/46753_rsz_ma-greek-culture.png" alt="University of Groningen" />

De MA-track Classics biedt onderwijs in een breed scala aan vaardigheden aan de aspirant-classicist: van een grondige analyse van alle aspecten van een Griekse of Latijnse tekst tot interdisciplinaire en thematische studies van belangrijke facetten van de klassieke oudheid.

Er zijn drie verschillende programma's voor diegenen die geïnteresseerd zijn in klassiekers; de cursussen op deze pagina zijn gemeenschappelijk voor alle drie de programma's:

 • Het algemene MA-nummer van een jaar, dat op deze pagina wordt behandeld;
 • De tweejarige Research Master CMEMS, met de optie om zich te specialiseren in klassiekers, voor studenten die een academische carrière willen nastreven;
 • De tweejarige educatieve master, voor studenten die leraar klassiek willen worden; deze MA combineert het programma dat hier wordt behandeld met het eenjarige programma voor lerarenopleiding. Dit Nederlandse programma staat alleen open voor studenten met voldoende Nederlandse taalvaardigheden (NT2, programma II).

In de eenjarige masteropleiding verwerven studenten de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor een professionele classicist. Het programma in Groningen staat bekend om zijn integratie van klassieke talen en oude cultuurgeschiedenis. Studenten leren moderne wetenschappelijke theorieën toe te passen op oude literaire en materiële bronnen; ze hebben ook hun vaardigheden op het gebied van filologie, tekstkritiek en intertekstualiteit aangescherpt door een academisch commentaar op een klassieke tekst te schrijven. Dit masterspoor biedt flexibiliteit bij het kiezen tussen een meer taalkundige of een meer cultuurhistorische benadering; het is ook mogelijk om epigrafie te studeren aan een andere faculteit binnen het Masterlanguage-programma of om een stage in het programma op te nemen.

Onze alumni zijn ervaren schrijvers en hebben oog voor detail, maar ook voor het grotere geheel, waardoor ze veelgevraagde werknemers zijn op vele gebieden, waaronder (maar niet beperkt tot) onderwijs, publicatie, de culturele sector, journalistiek en de overheid.

Deze mastertrack wordt ook deeltijds aangeboden.

NB De voertaal is Engels; Nederlandse studenten (behalve degenen die de Research Master volgen) mogen hun papieren en scriptie echter in het Nederlands schrijven, omdat velen een carrière in Nederland zullen nastreven.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

 • Een brede benadering van de oudheid;
 • Integratie van klassieke talen en oude cultuurgeschiedenis;
 • Sterke expertise in Hellenistische literatuur, Griekse taalkunde, Griekse religie, Latijnse poëzie van het vroege rijk, commentaren, literatuur in zijn ruimtelijke en sociaal-culturele context;
 • Relatief kleine en vriendelijke gemeenschap;
 • Internationaal georiënteerd onderzoeksklimaat;
 • Uitstekend onderwijs: twee personeelsleden verkozen tot Docent van het Jaar;
 • Een levendige universiteitsstad met veel internationale studenten.

Programma

Jaar 1

Om de volledige breedte van het onderwijs in Klassiekers te ontdekken, volgen alle studenten in dit nummer een commentaarcursus, een interdisciplinaire cursus en een thematische cursus, en schrijven ze een scriptie over een onderwerp gerelateerd aan Griekse of Latijnse literatuur. Bovendien kunnen ze kiezen uit verschillende andere cursussen om hun eigen gepersonaliseerde programma te maken.

 • Commentaarcursus: studenten worden getraind in het kritisch gebruik van commentaren op Griekse en Latijnse teksten en leren hoe ze zo'n commentaar zelf kunnen schrijven. In zowel 2018-19 als 2019-2020 is het onderwerp didactische poëzie.
 • Interdisciplinaire cursus: studenten bestuderen een onderwerp op het raakvlak tussen klassieke talen en oude geschiedenis / archeologie. In 2019-2020 is het onderwerp tekst, taal en religie in de oude wereld, met aandacht voor digitale geesteswetenschappen. (2018-19: Landschap en geheugen)
 • Thematische cursussen: in twee thematische cursussen (één voor elke taal) bestuderen studenten een specifiek thema in klassieke teksten. Voor 2019-2020 worden de titels bekendgemaakt. (2018-19: Fate and Fortune in Classical Literature.)

Daarnaast kunnen studenten deelnemen aan het Research Seminar of the Ancient History-track, stage lopen om kennis te maken met een jobsector, een cursus volgen aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome (www.knir.it), een cursus volgen binnen het Masterlanguage-programma (2019-20: Griekse of Latijnse epigrafie) of kies een van de 11 interdisciplinaire seminars die door de faculteit worden aangeboden.

cursussen

 • Interdisciplinaire cursus: tekst, taal en religie in de oude wereld (5 EC)
 • Thematische cursus (Grieks); titel wordt aangekondigd (5 EC)
 • Commentaarcursus: Didactische poëzie (10 EC)
 • Griekse epigrafie (5 EC, optioneel)
 • Thematische cursus (Latijn); titel wordt aangekondigd (5 EC)
 • Interdisciplinair onderzoeksseminarie (facultaire cursussen) (10 EC, optioneel)
 • Masterproef (20 EC)
 • Stage van de master (10 EC, optioneel)
 • Onderzoeksseminarie Oude geschiedenis (10 EC, optioneel)

leerplan

Naast het aanbod van opleidingsonderdelen die door deze track zelf worden geboden, kunnen studenten ook Masterlanguage-cursussen volgen. Mastertaal is een nationaal programma dat cursussen biedt voor studenten van Europese talen, maar ook van Grieks en Latijn. De cursussen worden gezamenlijk georganiseerd door docenten van de Radboud Universiteit, de alt = "Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam.

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is optioneel

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Nederlands diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
taaltest Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimaal TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), van IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen). Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

Internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
taaltest Aanvullende eisen Engels: een VWO-diploma of een vakcertificaat voor VWO Engels (cijfer 6 of hoger), minimumvereiste voor TOEFL iBT 90 (met een minimum van 21 op alle items), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 op alle items) ). Language Center English Test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan twee componenten).

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten

15 januari 2020

15 augustus 2020

01 februari 2020

01 september 2020

EU / EER-studenten

15 oktober 2019

01 mei 2020

15 oktober 2020

01 februari 2020

01 september 2020

01 februari 2021

niet-EU / EER-studenten

15 oktober 2019

01 mei 2020

15 oktober 2020

01 februari 2020

01 september 2020

01 februari 2021

Collegegeld

Nationaliteit Jaar honorarium Programma vorm
EU / EER 2019-2020 € 2083 full time
niet-EU / EER 2019-2020 € 12500 full time
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Als afgestudeerde staan er veel carrièremogelijkheden voor je open. Als je je kennis van de oude wereld en haar onderzoek wilt toepassen, kun je in een academische bibliotheek of in musea werken.

Het volgen van dit jaar sluit ook de mogelijkheid niet uit om leraar klassiek te worden op een middelbare school; je kunt een kwalificatie behalen door de eenjarige postmaster LHVO aan de hogeschool te volgen (NB deze postmaster vereist een minimumniveau van vaardigheid in het Nederlands: NT2 programma II).

De vaardigheden van een classicus worden ook elders hoog gewaardeerd. Typisch, onze afgestudeerden hebben een scherp gevoel voor taal, goede schrijfvaardigheden, een kritische en analytische geest; Als u bent opgeleid om een overzicht te geven van een oude samenleving in al zijn aspecten, kunt u reflecteren op cultuur en maatschappij. Je kunt daarom ook werken in de journalistiek, de culturele sector, de uitgeverij of het ambtenarenapparaat. Andere voorbeelden zijn te vinden op de website van de studievereniging van Classics in Groningen, Boreas.

Vacature voorbeelden

 • Uitgever
 • De medewerker in een museum of (academische) bibliotheek
 • Journalist
 • Communicatie adviseur
 • Ambtenaar

Onderzoek

De expertise van de medewerkers van de Griekse en Latijnse afdeling in Groningen omvat een breed scala van onderwerpen op het gebied van Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, oude filosofie, klassieke archeologie en oude geschiedenis.

Specifieke onderzoeksinteresses omvatten Hellenistische literatuur; taalkunde; Griekse religie, festivals en sport; Griekse komedie; Latijnse poëzie van het vroege rijk; Late oudheid; receptie studies; narratologie; literatuur in zijn sociale context; landschap in literatuur en archeologie.

De onderzoeksinteresses van het personeel worden weerspiegeld in onze lessen. Verder worden studenten aangemoedigd om deel te nemen aan het CRASIS Ancient World Seminar, waar internationaal gerenommeerde wetenschappers worden uitgenodigd om papers te presenteren en de studenten en medewerkers van alle Groningse afdelingen met interesse in Oudheid elkaar ontmoeten en hun onderzoek bespreken. Om de twee jaar organiseert onze afdeling de internationale Groningen Workshop on Hellenistic poetry.

Huidige gefinancierde onderzoeksprogramma's voor klassiekers en oude geschiedenis in Groningen:

 • Verankering van de fascistische revolutie. De klassieke talen onder het fascisme - Bettina Reitz-Joosse, Nicolò Bettegazzi, Nelleke Koornstra
 • Landschappen van oorlog, VENI-subsidie - Bettina-Reitz Joosse
 • Polytheïsme als taal. Een taalkundige benadering van goddelijke pluraliteit in de religieuze ervaring van Griekse aanbidders, VENI-subsidie - Saskia Peels
 • Verbonden wedstrijden. Festivalnetwerken in de antieke wereld, Digital Humanities-grant alt = "Rijksuniversiteit Groningen, Onno van Nijf, Christina Williamson
 • Carving Communities in Stone: Inscription as a medium of Hellenistic globalisation, Ph.D. project - Sjoukje Kamphorst
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder