MA in filmstudies

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Het Institute for Art Theory and Media Studies van ELTE is momenteel het enige hoger onderwijsinstituut in Hongarije dat een Engelstalige MA-graad in filmstudies aanbiedt.

Het MA-programma draait met twee specialisaties.

De specialisatie van de filmtheorie biedt een algemeen overzicht van de geschiedenis en theorie van de film, evenals een kritisch begrip van de mechanismen en genres van de populaire filmcultuur, met de nadruk op academisch en kritisch schrijven. Studenten leren de verschillende periodes van de Hongaarse en wereldfilmgeschiedenis kennen, de verschillende theoretische benaderingen van filmstudies en filmgenres, en ontwikkelen hun vaardigheden in het lezen van theoretische teksten en het interpreteren van films.

De specialisatie Filmmaken stelt studenten in staat om praktische ervaring op te doen in de verschillende creatieve gebieden van het productieproces (scenarioschrijven, regisseren, bewerken, cinematografie, productie) en een gezamenlijk proefschrift te produceren.

In beide specialisaties ontwikkelen studenten thesisprojecten (academisch en creatief) door middel van consultatiesessies met toegewezen adviseurs.

Kracht van het programma

Het Instituut voor kunsttheorie en mediastudies van ELTE was een van de eerste instellingen voor hoger onderwijs in Hongarije die een graad in filmstudies aanbood. Als onderdeel van het prestigieuze Instituut voor kunsttheorie en mediastudies, organiseert het Departement Filmstudies sinds de jaren negentig verschillende bachelor-, master- en postacademische programma's. De faculteitsleden zijn zeer erkende experts in filmstudies, specialisten van hun gekozen vakgebied en nemen deel aan internationale en lokale onderzoeksprojecten.

Ze organiseren regelmatig conferenties, workshops en vertoningen over een breed scala aan actuele fenomenen in de voorbije en hedendaagse filmcultuur. Studenten spelen een belangrijke rol bij het initiëren en organiseren van deze evenementen. De afdeling heeft tot leven gebracht en heeft een unieke onderzoeksgroep over Hongaarse filmgeschiedenis en heeft een groot aandeel in publicaties op dit gebied. Faculteitsleden fungeren als redacteur van verschillende filmtijdschriften als juryleden voor filmfestivals en filmborden. Onze filmcursussen worden gegeven door erkende professionals uit de filmindustrie. De afdeling werkt samen met verschillende internationale filmorganisaties en heeft Erasmus-samenwerkingscontracten met ongeveer een dozijn instellingen in heel Europa.

Structuur

Op de afdeling worden studenten toegelaten tot een specialisatie Filmmaken of tot een specialisatie voor filmtheorie. In beide studenten wordt een afdelingsleraar toegewezen, die toezicht houdt op het creatieve of academische project dat ze gedurende de vier semesters produceren.

Naast het voldoen aan de 120-credit vereiste voor afstuderen tijdens de 4 semesters, studenten:

 • Schrijf in de Filmmaking Specialization een korte academische paper (2e semester) voordat ze aan hun creatieve project beginnen te werken in samenwerking met de tutor.
 • Volg in de Filmtheorie Specialisatie de lessen Research Methodology (2e semester) en Academic Writing (3e semester) en werk aan hun academische project in samenwerking met hun tutor.

Carrièremogelijkheden

Naast de academische wereld bereidt het programma studenten voor op banen in verschillende takken van de culturele / entertainmentsector. Onze afgestudeerden streven een academische carrière na of vinden verschillende kansen in de media- en filmindustrie. Studenten van de specialisatie Filmtheorie verwerven de vaardigheden en kennis waarmee ze academische onderzoekers kunnen worden of een Ph.D. programma, hetzij voor de film, media en hedendaagse cultuur Ph.D. programma gehost door ons instituut of programma's in andere instellingen. Onze afgestudeerden zijn even goed gekwalificeerd om te werken als film- en communicatiedocenten, filmcritici, experts, en velen van hen hebben een functie in film- en mediaarchieven of verschillende nationale instellingen en besturen. Studenten van de specialisatie filmmaken hebben de vaardigheden om verschillende producten in de bewegende beeldindustrie te realiseren, zoals muziekvideo's, commercials, videoblogs, korte speelfilms, enz. Ze kunnen werken voor filmproductiebedrijven en ze kunnen fungeren als distributie- en kaderleden van tentoonstellingen.

Vacature voorbeelden

Film- en communicatiedocenten, filmcritici, redacteuren, experts, posities in film- en mediaarchieven of verschillende nationale instellingen en besturen, lijnproducenten, scenarioschrijvers, cameramannen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Aanvragers moeten houder zijn van een universitaire bachelor's degree (of een gelijkwaardig college degree) in de onderstaande velden. Volledige credit erkenning wordt alleen gegeven voor een BA-graad in Liberal Arts, Motion Pictures Studies en Visual Representation Studies met Motion Pictures Cultuur en Media Specialisatie.

In het geval van een BA-graad uit andere studievelden, wordt elke graad afzonderlijk beschouwd en worden transcripties van je diploma en cursusbeschrijvingen gevraagd. De aanvrager moet 50 studiepunten (ten minste 30 om deel te nemen aan het programma) uit de velden van filmgeschiedenis, filmtheorie, filmcreatie, filmstudies, filosofie, literaire theorie, geschiedenis van sociale wetenschappen, geschiedenis en theorie van kunst en theorie cultuur.

De onderwijs- en uitkomstvereisten worden bepaald door het ministerie van menselijke capaciteiten, Verordening nr. 18/2016. (VIII.5). Details van de aanvraag en het toelatingsproces worden bepaald door de organisatorische en operationele voorschriften van ELTE.

Aanvragers van de (1) specialisatie van de filmtheorie moeten een kort onderzoeksvoorstel indienen, waarin het onderzoeksproject wordt geschetst dat zij gedurende het programma willen realiseren; (2) De specialisatie voor het maken van films moet samen met de rest van hun applicatiemateriaal een link naar hun online portfolio sturen, met voorbeelden van hun eerdere creatieve projecten (stilstaande of bewegende beelden, andere digitale mediaproducten, scenario met scenario's, enz.).

Taalvereisten

Niet-moedertaalsprekers van het Engels moeten voldoende Engelse taalvaardigheid tonen door het examen Engels als vreemde taal (TOEFL) af te leggen. De minimaal vereiste score is 550 op het papieren examen (PBT) of 80 op het internet-examen (iBT). We accepteren ook IELTS-examens met een score van 6 en hoger.

De voertaal voor het programma is Engels.

Afhankelijk van zijn (academische) profiel, kan de aanvrager voorbereidende cursussen worden aangeboden als dit niveau van bekwaamheid nog niet is bereikt.

Documenten die bij de aanvraag moeten worden ingediend
 • Online aanvraagformulier
 • Middelbare school diploma
  Notariële kopie alleen op aanvraag.
 • Bachelor-niveau
 • Een officieel exemplaar van je afgeronde bacheloropleiding
 • Transcript of records
 • CV
  In het Engels, in MS Word-formaat met één foto in lage resolutie
 • Motivatiebrief (maximaal 500 woorden)
 • Onderzoekswerkplan ( voor specialisatie van filmtheorie )
  Aanvragers van de specialisatie Filmtheorie moeten een kort onderzoeksvoorstel indienen, waarin het onderzoeksproject wordt geschetst dat ze gedurende het programma willen realiseren.
 • Kopie van de hoofdpagina's van het paspoort (moet geldig zijn)
  Gescand, in kleur, moeten alle persoonlijke gegevens en de vervaldatum worden getoond. Het paspoort moet geldig zijn.
 • Kopie overdracht overdrachtskosten
 • Kopie van de entree examen overdracht
 • Naslagwerk ( voor specialisatie filmmaken )
  Aanvragers van de specialisatie Filmmaken moeten samen met de rest van hun applicatiemateriaal een link naar hun online portfolio sturen, met voorbeelden van hun eerdere creatieve projecten (stilstaande of bewegende beelden, andere digitale mediaproducten, scenario's met scenario's, enz.).
 • Taal certificaat
 • Officieel testresultaat of certificaat moet worden verstrekt; zie opleidingsspecifieke vaardigheidseisen.
 • Overig: een officiële Engelse vertaling van de certificaten en de archieven als de taal van het origineel niet Engels is.

Optionele documenten voor opnames

 • Referentieverklaring: ook wel 'aanbevelingsbrief' genoemd: van een voormalige instructeur en / of werkgever.
 • Autorisatiebrief: als de aanvrager tijdens het aanvraagproces gebruikmaakt van de diensten van een niet-gecontracteerde derde, moet een autorisatiebrief worden ondertekend. Aanvragen worden niet zonder verwerkt.
Applicatie procedure

De applicatie start in het online applicatiesysteem. Studenten moeten zich registreren in het systeem, het online aanvraagformulier invullen, de vereiste documenten uploaden en de instructies volgen tijdens het aanvraagproces.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als de aanvraagkosten (150 EUR; niet-restitueerbaar) zijn overgemaakt naar de bankrekening van de faculteit. Ga voor meer informatie over het overboeken van kosten naar de website van de faculteit.

De resultaten en de officiële beslissing worden bekendgemaakt in het aanvraagsysteem.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Lees meer

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Lees Minder
District V. , Szombathely , Boedapest + 2 Meer Minder