MA in Theologie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Hoe kunnen we de invloed van religie op lokale en wereldwijde ontwikkelingen interpreteren? Wat zijn de relaties tussen religie en andere culturele domeinen zoals wetenschap, filosofie en politiek?

In dit onderzoeksmasterprogramma bestudeer je hoe religie is ingebed in de hedendaagse en in historisch-culturele contexten. Je onderzoekt de impact van lokale en mondiale sociaal-economische en politieke ontwikkelingen op religie, en hoe religie bijdraagt aan dergelijke ontwikkelingen. Een medewerker wiens onderzoeksbelangen in religie het beste bij u past, fungeert als uw supervisor gedurende het programma.

Je krijgt een overzicht van centrale debatten in de studie van religie en ontwikkelt belangrijke onderzoeksvaardigheden door drie verplichte kernmodules te volgen. We bieden vier specialisatieroutes waarbinnen je je individuele onderzoeksprofiel en vaardigheden kunt ontwikkelen. Je individuele, op maat gemaakte route binnen het programma bestaat uit een combinatie van optionele modules van een van de eenjarige master-specialisaties, onderzoekstages, (individuele) tutorials en het schrijven van een scriptie en een onderzoeksvoorstel. De modules, stages en tutorials zijn ontworpen om u te voorzien van diepgaande kennis van gespecialiseerde onderwerpen, samen met vakspecifieke methodologische vaardigheden. De laatste specialisatie vindt plaats in de Research Master's thesis, die de basis vormt van een Ph.D. scriptievoorstel of een aanvraag voor onderzoeksfinanciering.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

 • Beste onderzoeksmaster in theologie en religiewetenschappen in Nederland;
 • Geleid door vooraanstaande experts met een reputatie van wereldklasse;
 • Kleine klassen met intensieve begeleiding;
 • Studenten kunnen hun eigen onderzoeksinteresses volgen;
 • Focus op de dynamische relaties tussen religie, cultuur en samenleving.

Programma

Jaar 1

In het eerste jaar bestaat het programma uit de twee verplichte kernmodules (20 EC), een verplicht opleidingsonderdeel over generieke academische vaardigheden (5 ECTS), een opleidingsonderdeel over veldspecifieke onderzoeksvaardigheden (5 ECTS), drie specialisatiemodules (15 EC), een op maat gemaakte (individuele) tutorial (5 EC); een onderzoeksstage (5 EC) en een specialisatie naar keuze (extra module, tutorial of onderzoeksstage) (5 EC).

cursussen

 • Theorieën van religie en cultuur (10 EC)
 • Specialisatiemodules (15 EC, optioneel)
 • Veldspecifieke onderzoeksvaardigheden (5 EC, optioneel)
 • Wetenschapsfilosofie in de studie van religie en cultuur (10 EC)
 • Elective (5 EC, optioneel)
 • Generieke academische vaardigheden (5 EC)
 • Onderzoeksstagiair-schip (5 EC)
 • Zelfstudie (5 EC, optioneel)

Jaar 2

In het eerste semester van het tweede jaar ga je bij voorkeur naar het buitenland om extra cursussen, tutorials en onderzoeksstages te volgen (30 ECTS). Je kunt ook je specialisatieopleidingsonderdelen, tutorials en onderzoeksstages in Nederland volgen. Het programma wordt afgesloten met een masterproef (25 EC) en een onderzoeksvoorstel (5 EC).

NB: Presentatievaardigheden en vaardigheden om een onderzoeksvoorstel te schrijven worden gedurende het tweejarige programma getraind in een reeks workshops en in maandelijkse bijeenkomsten met Ph.D. leden van de Graduate School.

cursussen

 • Elective (5 EC, optioneel)
 • Onderzoeksstages (15 EC)
 • Specialisatiemodule (5 EC, optioneel)
 • Zelfstudie (5 EC)
 • Scriptie (25 EC)
 • Onderzoeksvoorstel schrijven (5 EC)

Studielast

Gemiddeld 28 uur les en zelfstudie per week.

leerplan

Twee kernmodules (20 EC); onderzoekslessen, tutorials en stageplaatsen op alle gebieden van theologie en religiewetenschappen (40 EC); Thesis / onderzoeksvoorstel (25/5 EC), en zes optionele modules (30 EC) van onze masterprogramma's in Religion, Conflict and Globalisation; Religie en cultureel erfgoed; Religie en pluralisme, Ancient

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is aan te raden
 • Voor een gemiddelde van 20 weken
 • Maximaal 30 EC

We hebben verschillende uitwisselingscontracten met universiteiten zowel binnen als buiten Europa, waardoor studenten een deel van hun opleiding aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Nederlands of internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
Beoordelingsgesprek Na selectie op basis van de motivatiebrief, de cijferlijst en andere informatie, maakt een interview met de student deel uit van de procedure.
Gemiddeld cijfer Cijfers voor bachelor-2 en bachelor-3 cursussen moeten gemiddeld 7,5 of hoger zijn (op een schaal van 1 tot 10). De kwaliteit van de bachelor- of masterproef is erg belangrijk.
Cijferlijst Een cijferlijst van de cijfers van je bacheloropleiding met een toelichting op de gevolgde vakken. Het bachelorprogramma moet in een tempo zijn afgerond en met resultaten die de verwachting van een succesvolle afronding van de Research Master-opleiding in twee jaar rechtvaardigen.
Taaltest Voldoende kennis van het Engels: een TOEFL-score van minimaal 600 (papier), 250 (computer) of 100 (internet) of een minimale score van 7,0 in IELTS (International English Language Testing System; algemeen; 6.5. Op onderdelen) is vereist . Moedertaalsprekers van het Engels, evenals Nederlandse aanvragers met een VWO-certificaat, zijn vrijgesteld van deze vereiste.
Vooropleiding

Bachelor's degree in theologie, religiewetenschappen, kunst (bijvoorbeeld internationale organisaties, Midden-Oosterse studies, filosofie), politieke wetenschappen of sociale wetenschappen (bijvoorbeeld antropologie, psychologie, sociologie). Afhankelijk van je eerdere studie en cursussen wordt er een leespakket verstrekt. We gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de concepten en theoretische discussies die in deze literatuur worden beschreven.

Verwijzingsbrief

Twee aanbevelingsbrieven van professoren die goed bekend zijn met je werk als student; deze brieven kunnen afzonderlijk voor 1 maart (niet-EU) en 1 april (EU) naar ons worden verzonden.

Schriftelijk verzoek

Een motivatiebrief aan de toelatingscommissie, waarin uw interesse in het programma wordt vermeld, inclusief uw motivatie en verwachtingen (max. 1 pagina), vergezeld van:

 • Curriculum vitae
 • Schrijfvoorbeeld van een academisch werkstuk, bij voorkeur je bachelorscriptie
 • Voorstel voor een studieplan

Taalvereisten

tentamen Minimale score
IELTS algemene band 7
IELTS luistert 6.5
IELTS lezen 6.5
IELTS schrijven 6.5
IELTS aan het woord 6.5
TOEFL op papier 600
TOEFL computergebaseerd 250
TOEFL op internet gebaseerd 100

Registratie procedure

Internationale studenten en Nederlandse studenten met niet-Nederlandse kwalificaties worden niet automatisch toegelaten tot een masteropleiding aan de University of Groningen . De volledige registratieprocedure duurt langer dan voor Nederlandse studenten met reguliere Nederlandse kwalificaties en bestaat uit drie stappen: aanmelding, toelating en registratie.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten 01 mei 2020 01 september 2020
EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020
niet-EU / EER-studenten 01 mei 2020 01 september 2020

Collegegeld

Nationaliteit Jaar honorarium Programma vorm
EU / EER 2019-2020 € 2083 full time
niet-EU / EER 2019-2020 € 8900 full time
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Een graad in theologie en religieuze studies (onderzoek) biedt een perfecte achtergrond voor:

 • Toelating tot de Ph.D. programma's bij nationale en internationale instituten en universiteiten;
 • Posities buiten de academische wereld waarvoor academische onderzoeksvaardigheden vereist zijn;
 • Posities als ambtenaar, adviseur of beleidsmaker bij de lokale en nationale overheid;
 • Onderwijsposities.

Vacature voorbeelden

 • Ph.D. positie
 • Onafhankelijke wetenschapper
 • Leraar secundair onderwijs
 • De ambtenaar of beleidsadviseur bij de nationale of lokale overheid
 • Positie in publiceren
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder