MA in Kunst en cultuur: geschiedenis van architectuur en stadsplanning

Algemeen

Beschrijving van opleiding

University of Groningen" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/46/46540_rsz_ma-stedenbouw-geschiedenis.png" alt="University of Groningen" />

De master Track History of Architecture and Town Planning onderzoekt de evolutie van steden, dorpen en park- en landschapsontwerp in Europa binnen de veranderende wereldomgeving.

Steden, gebouwen, parken en landschappen bepalen de setting van ons dagelijks leven. Sommige zijn fascinerende kunstwerken en geen andere door de mens gemaakte artefacten documenteren de evolutie van sociale relaties, economische trends, technologische innovaties, filosofische opvattingen over mens en natuur, politiek en cultuur welsprekender dan architectuur en stedenbouw. Steden en gebouwen beïnvloeden ons dagelijks leven. Ze bepalen waar en hoe we leven, hoe ver we moeten reizen om onze werkplekken te bereiken, onze dagelijkse ritmes van onze bewegingen, de dingen die we zien als we onderweg zijn. Hun impact op de gezondheid is vanzelfsprekend - stedenbouwkundigen gaven ons onze riolering, architecten fatsoenlijke sociale woningbouw en gebouwen voor gezondheidszorg. Deze master biedt studenten een rijke en gevarieerde introductie in de geschiedenis en theorie van architectuur en stedenbouw. Omdat zorgarchitectuur een grondig begrip van de geschiedenis en de theorie van de architectuur vereist, en de wereld van gezonde steden alleen kan worden geanalyseerd tegen de achtergrond van de stedenbouw, is het Expertisecentrum Architectuur, Stedenbouw en Gezondheid ingebed in een klassieke benadering van de architectuur- en stadsgeschiedenis en theorie. Het stelt studenten in staat om zich te specialiseren in klassieke geschiedenis en theorie, de gezondheidseffecten van architectuur en stedenbouw, of een mengeling.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

De cursus positioneert de evolutie van de Europese stad (inclusief de post-socialistische steden in Midden- en Oost-Europa) als nauw verbonden met trends en tendensen op wereldschaal. De input van de Thomassen a Thuessink-stoel resulteert in een duidelijke focus op de gezondheidseffecten van de gebouwde omgeving en de fenomenen samengevat in het concept van gezonde steden (variërend van hygiënische maatregelen van gisteren tot stedelijke guerrilla-tuinbouwcampagnes van morgen).

 • In Groningen wordt de geschiedenis en theorie van architectuur en stedenbouw onderwezen in de context van sociale, economische, culturele en filosofische fenomenen en gericht op de actieve deelname van de studenten aan het discours over globale stedelijke tendensen. Ingebed in een klassieke kunsthistorische context, breidt deze zogenaamde 'Groningse school' de envelop uit van haar wetenschappelijke verkenningen en richt ze zich op planners en beleidsmakers, historici en kunsthistorici.
 • Verleden, heden en toekomst worden gezien als een continuüm, de expertise en onderzoekshulpmiddelen van de historicus als een methodologie die toepasbaar is in dit hele continuüm, met als essentie de overtuiging dat door de mens aangebrachte veranderingen altijd moeten worden toegeschreven aan degenen die ervoor verantwoordelijk zijn.
 • De Universiteit van Groningen bevordert de samenwerking met universiteiten en instellingen in binnen- en buitenland: de Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Gent, Technische Universiteit Berlijn, ETH Zürich, Erasmus Universiteit Rotterdam, International New Town Institute en anderen.
 • De masteropleiding biedt studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen aan andere universiteiten
 • De stad Groningen staat bekend als de levendigste studentenstad van Nederland, met een steeds groeiende internationale studentenpopulatie.

Programma

Jaar 1

Beginnend met de Europese stad, biedt deze mastertraject studenten de expertise en kritische ingesteldheid om zowel historische als hedendaagse tendensen in de wereldwijde setting van vandaag te bestuderen. Historici, milieuwetenschappers, architecten, stedenbouwkundigen, medische professionals en beleidsmakers kunnen profiteren van de cursussen die in deze track worden aangeboden.

Het masterspoor heeft twee verschillende componenten. Het eerste semester is georganiseerd rond een aantal cursussen die de intense samenwerking tussen studenten (historici, architecten, milieuwetenschappers, enz.) En personeel bevorderen. Het tweede semester spoort de studenten aan om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, met als hoogtepunt individuele onderzoeksprojecten. Hier zijn de persoonlijke voorkeuren, vaardigheden en ambities van de studenten ingebed in een op maat gemaakt programma dat interactie met een aantal verschillende instellingen omvat (architectenbureaus, stedelijke planborden, zorginstellingen, etc.).

cursussen

 • Architectuurgeschiedenis: oorsprong van de gezonde stad (10 EC)
 • Architect. Geschiedenis: onderzoek en excursie (10 EC)
 • Architectuurgeschiedenis: wereldwijde tendensen versus lokale identiteiten (5 EC)
 • Architectuurgeschiedenis: typologisch repertorium (5 EC)
 • Architectuurgeschiedenis: stage / individueel (onderzoek) project (10 EC)
 • Masterproef architectuurgeschiedenis (20 EC)

leerplan

'Origins of the Healthy City' onderzoekt de relatie tussen gezonde steden en stedelijk beleid. In 'Research Laboratory and Excursion' zullen studenten onderzoek doen naar een specifieke Europese stad (Praag, Berlijn) en dit presenteren tijdens een excursie. 'Global Tendencies vs. Local Identities' onderzoekt de effecten op stadsontwerp en de spanning tussen wereldwijde trends en lokale identiteiten. 'Typologische oefeningen' geeft een kritisch overzicht van gedachten over functie (type) en gedachten over vorm en stijl.

In het buitenland studeren

 • Studeren in het buitenland is aan te raden

Studenten worden aangemoedigd om ten minste een half semester in het buitenland door te brengen als aanvulling op hun persoonlijke curriculum; vooral het 2de semester biedt ruime mogelijkheden om te kiezen voor studie, onderzoek of stage bij een buitenlandse universiteit of instelling, dankzij ons internationale netwerk en uitwisselingscontracten (Duitsland, België, Colombia, Polen, Hongarije enz.). Sinds kort werken we samen met International New Town Institute en bieden we onze studenten uitwisselingsprojecten in China en Kenia.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke vereisten Meer informatie
taaltest Aanvullende eisen Engels: een VWO-diploma of een vakcertificaat voor VWO Engels (cijfer 6 of hoger), minimumvereiste voor TOEFL iBT 90 (met een minimum van 21 op alle items), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 op alle items) ). Language Center English Test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan twee componenten). Als je een VWO-diploma hebt, is een taaltoets niet vereist.
vooropleiding Studenten en professionals met een achtergrond in architectuur- en stadsgeschiedenis, stadsstudies, architectuur, stedenbouw, stadsontwerp, volksgezondheid, stedelijke gezondheid, enz.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten

15 januari 2020

15 augustus 2020

01 februari 2020

01 september 2020

EU / EER-studenten

15 oktober 2020

01 mei 2021

01 februari 2021

01 september 2021

niet-EU / EER-studenten

15 oktober 2020

01 mei 2021

01 februari 2021

01 september 2021

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
niet-EU / EER 2020-2021 € 13500 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Na het voltooien van deze track kun je een carrière in onderzoek nastreven, of werken op het gebied van taalonderwijs en educatieve publicatieprojecten. Onze MA Applied Linguistics bereidt huidige en toekomstige taaldocenten voor om innovators in het vak te worden. Je bent ook uitgerust om posities in te nemen die betrekking hebben op kwesties van taalbeleid.

Vacature voorbeelden

Het masterspoor opent talloze carrièremogelijkheden in binnen- en buitenland, zoals in de loop der jaren is bewezen. Bijvoorbeeld:

 • banen op het gebied van stadsgeschiedenis en consultancy voor gemeentelijke agentschappen en wetenschappelijke instellingen
 • banen voor particuliere of openbare architecturale en stedelijke platforms
 • banen op het gebied van journalistiek en public relations
 • de master bereidt studenten voor op een wetenschappelijke carrière
 • banen als adviseurs voor zorginstellingen

Onderzoek

Onderzoek in de toegepaste taalkunde richt zich op het proces van leren en het gebruik van een tweede taal. Het bestrijkt verschillende studiegebieden omdat leren en gebruiken van een tweede taal vanuit verschillende invalshoeken kan worden benaderd, waaronder cognitie, psychologie, sociale interactie, taalonderwijs en cultuur.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder