MA in European Studies

Het MA-programma in Europese Studies bestaat uit post-academische cursussen op hoog niveau die in het Engels worden gegeven. Studenten nemen lessen uit de categorieën kern, toets, specialiteit en optioneel op basis van hun academische specialisatie en persoonlijke interesse. De maximale studieduur is 4 semesters.

Doelen

Dit programma is ontworpen om studenten te voorzien van geavanceerde en interdisciplinaire kennis van hedendaagse Europese zaken. Onze focus ligt op de studie van het politieke, economische en culturele karakter van Midden- en Oost-Europa en de Europese Unie. De meeste van onze afgestudeerden passen hun expertise toe in loopbanen in niet-gouvernementele of bedrijfssectoren, terwijl anderen doorgaan met hun studies op doctoraal niveau.

12951_CES_057.jpg

Studie tracks

Op CES moedigen we studenten aan om hun eigen onafhankelijke curriculum en studietraject te ontwikkelen, zodat ze kunnen leren over en onderzoekthema's die het beste aansluiten bij hun interesses en academische achtergrond. Studenten volgen een van de zes gerelateerde studietrajecten en de MA-graad waarmee zij afstuderen weerspiegelt hun specialisatie.

  • EU-studies
  • Centraal- en Oost-Europese studies
  • Centrale en Oost-Europese studies: onderzoeksspoor
  • Europeanisering en governance in CEE
  • Studies in de Holocaust en Totalitarian Systems
  • Centraal- en Oost-Europese, Russische en Euraziatische Studies (CEERES)

Graad Vereisten

Studenten moeten in totaal 120 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) punten verdienen, bestaande uit:

  • De cursussen onder elke specialisatie, gekozen als onderdeel van het individueel aangepaste curriculum van de student
  • Twee semesters van een vreemde taaltraining (Pools tot halfgevorderd of Frans, Duits en Russisch op beginnersniveau)
  • Workshops methodologie, academisch schrijven en spreken, evenals de MA-seminarie
  • een MA scriptie.

De graad is voltooid wanneer de student slaagt voor het MA-examen en de verdediging van het proefschrift.

EU-studies specialisatie

De track EU-studies richt zich op de Europese Unie, haar instellingen en functies, en op de belangrijkste problemen waarmee zij in de huidige tijd wordt geconfronteerd. Deze specialisatie belicht de EU-besluitvormingsprocessen, het buitenlands en veiligheidsbeleid, de politieke en economische betrekkingen tussen de EU en de kandidaat-lidstaten, Rusland, de Verenigde Staten, de NAVO en de wereld. Verder worden kwesties van rechtvaardigheid en het democratisch tekort binnen de EU zelf aan de orde gesteld, en worden disjuncties tussen EU-landen geanalyseerd. Het belangrijkste is dat studenten een centraal Europees perspectief ontwikkelen over het Europese integratieproces.

Centraal- en Oost-Europese studiespecialisatie

Deze track dompelt studenten onder in de politiek, geschiedenis, samenleving en cultuur van de landen van Midden- en Oost-Europa. Het is gericht op sociale wetenschappers die vanuit een filosofisch en historisch perspectief concepten van identiteit en democratie willen onderzoeken, evenals diegenen die geïnteresseerd zijn in integratietheorie, gender, burgerschap, sociale minderheden, religie, cultuur en taal. Studenten gaan in op de bovengenoemde problemen met een Midden- en Oost-Europese lens. Deze focus biedt CES-studenten een unieke academische vaardigheden, die helpen om de gesitueerde kenmerken van de regio en de relatie met de Europese Unie te identificeren.

Centrale en Oost-Europese studies: onderzoeksspoor

MA in Europese Studies - Centraal- en Oost-Europese Studies: Research Track is een innovatieve specialisatie die een antwoord is op de behoefte aan professionals die de opgedane kennis tijdens hun studie op een frisse, inventieve en nieuwe manier zullen gebruiken.

Europeanisering en governance in CEE-specialisatie

De Europeanisation and Governance-stroom is bedoeld om studenten kennis te verschaffen over de processen van Europeanisering en democratisering in Midden- en Oost-Europa. De specialisatie is bedoeld om inzicht te verschaffen in integratiemechanismen en de structuur en functies van instellingen van de Europese Unie. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de goedkeuring en de effecten van de Europese wetgeving op de politieke en politieke realiteit in Midden- en Oost-Europa. Vragen over diversiteit, conditionaliteit, diffusie en het democratisch tekort zullen grondig worden aangepakt.

Studies in de Holocaust en Totalitarian Systems

De specialiteit Studies in Holocaust en Totalitarian Systems is ontworpen voor studenten die een carrière willen doorlopen in onderzoek naar genocide en voor studenten, die deze gespecialiseerde kennis over de Holocaust en het totalitarisme als nuttig beschouwen voor de ontwikkeling van een civil society.

Dit programma van onderzoek veronderstelt dat het opbouwen van bewustzijn over de vernietiging van Joden in Polen, in het bijzonder onder de jongere generaties, noodzakelijk is, zodat de gebeurtenissen en de betekenis van de Holocaust niet vergeten zullen worden; bovendien heeft Polen een diepere democratie nodig, het soort dat alleen mogelijk is in samenlevingen, die bereid zijn om zelfs in de donkerste aspecten van hun geschiedenis in hun historische herinnering en vertelling te omhelzen.

Deze specialiteit schetst het ontstaan ​​van nationale en religieuze conflicten in de hedendaagse wereld, de mechanismen die worden gebruikt om de structuur van een totalitaire of autoritaire staat te creëren, en racisme en antisemitisme aanwezig in de moderne Europese samenleving. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het Poolse perspectief en ervaring met totalitarisme in de 20e eeuw, de Nazi en de Sovjet.

Centraal- en Oost-Europese, Russische en Euraziatische Studies (CEERES)

Specialisatie neemt een breder regionaal perspectief aan en richt zich op de betrekkingen van Europa (inclusief Midden- en Oost-Europa), met het gebied van de voormalige Sovjet-Unie. De specialisatie is met name gericht op het verkrijgen van kennis van de studenten over de situatie van landen in de regio, bestudeerd vanuit een politiek, historisch, economisch, sociaal en cultureel perspectief. Dit unieke, op maat gemaakte programma leidt deskundigen op die in staat zullen zijn om zowel de kennis van de Europese Unie, haar instellingen, acties en beleid, als een diepgaand inzicht in de regio van Midden- en Oost-Europa, Rusland en Eurazië te hebben.

Opleiding te volgen in:
Engels

Zie 1 andere vakken van Centre for European Studies at Jagiellonian University »

Laatst bijgewerkt op October 14, 2018
Deze cursus is Campus gesitueerd
Duration
2 jaar
Voltijd