MA in Engelse literatuur en cultuur

Algemeen

Beschrijving van opleiding

University of Groningen" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/46/46804_rsz_ma-english-literature-culture.png" alt="University of Groningen" />

Literaire studie is maatschappelijk relevant: van middeleeuws tot modern, brengt het de krachten in kaart die mensen verdelen en verenigen. Engels is de wereldwijde taal van culturele uitwisseling en experiment.

De thema's conflict en samenwerking vormen de kern van de masteropleiding in Engelse literatuur en cultuur, een programma dat studenten een ruime keuze biedt uit een reeks modules op basis van de volledige historische en geografische literatuur in het Engels.

Het is een belangrijk uitgangspunt van de track dat de academische studie van de Engelse literatuur kan worden gebruikt om te reflecteren op de manieren waarop mensen - als individuen en als groepen - met elkaar omgaan en dat het een katalysator is voor inzicht in hedendaagse maatschappelijke debatten. Literatuur vangt de scheiding en de solidariteit van haar schrijvers en publiek op een manier die voor zichzelf is: het is een multidisciplinaire praktijk die net zo verschillend is als de teksten die ze bestudeert. De kernthema's van het programma: conflict en samenwerking zijn gekoppeld aan een duurzame samenleving, een onderzoeksprioriteit van de universiteit.

Waarom studeren dit programma in Groningen?

 • Een academische geesteswetenschappen met een maatschappelijk relevante focus;
 • Grootte: de middelen van een grote onderzoeksuniversiteit maar met kleine klassen (meestal 10-15 studenten);
 • Sfeer: een vriendelijke ambiance draagt bij aan onze positieve feedback van studenten;
 • Internationaal: onze medewerkers zijn gepromoveerd op een mix van Nederlandse universiteiten en internationale instellingen (Oxford, Cambridge, Toronto, Edinburgh);
 • Inzetbaarheid: academische excellentie met overdraagbare vaardigheden.

Programma

Jaar 1

cursussen

 • Grenzen overschrijden: van ballingschap naar migrantenfictie (5 EC, optioneel)
 • De literatuur over heiligheid en heldenmoed: het leven van heiligen in Angelsaksisch Engeland (5 EC, optioneel)
 • Something Wicked this Way Comes ': Order and Conflict in Renaissance England (5 EC, optioneel)
 • De digitale tekst: The Book Past and Future (10 EC, optioneel)
 • Cursussen hoofdtalen (5 EC, optioneel)
 • Module van het schrijven van bewerken en bemiddelen of interdisciplinaire seminars in de moderne literatuur (10 EC, optioneel)
 • Literatuur en gelach: literaire en theoretische benaderingen van komedie (5 EC, optioneel)
 • Strangers in the South Seas: The Western Idea of the Pacific (5 EC, optioneel)
 • The World of Women in Early Medieval Europe (5 EC, optioneel)
 • Literatuur en rebellie 1381-1539 (5 EC, optioneel)
 • MA-scriptie (20 EC)
 • MA-stage (10 EC, optioneel)
 • Britse verlichting: achttiende-eeuwse literatuur en cultuur (5 EC, optioneel)

leerplan

Bovenstaande cursustitels zijn recente voorbeelden. Cursussen kunnen elk jaar variëren. Recente interdisciplinaire cursussen gingen over Europees modernisme, minderheidsliteratuur en homoseksualiteit in de negentiende en twintigste-eeuwse literatuur.

Klik op het tabblad Onderzoek voor meer informatie over de verschillende gebieden waarop studenten hun proefschriften kunnen schrijven.

Plaatsingen (die optioneel zijn) worden door de studenten zelf geregeld, maar ze worden begeleid door de Engelse afdeling, die je hierover advies zal geven.

Studenten kunnen ook mastercursussen volgen. Deze cursussen worden gezamenlijk georganiseerd door de Engelse afdelingen van de Nederlandse universiteiten en cursussen vinden plaats in het hele land. Je kunt mastercursussen volgen in overleg met de examencommissie van je masteropleiding.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Nederlands of internationaal diploma

Specifieke vereisten Meer informatie
taaltest Uw BA moet aantonen dat u over onze minimale taalvereisten voor een van de volgende beschikt: TOEFL iBT 110 (min. 25 over schrijfvaardigheid); IELTS 8 (min. 7,5 voor alle items); ERK niveau C1. Als uw BA dit niet bevestigt, moet u mogelijk een geschikte taaltoets afleggen.
vooropleiding BA op het gebied van Engelse literatuur en / of cultuur
andere toelatingseisen Om te beoordelen of uw educatieve / academische achtergrond voldoet aan de specifieke programma-eisen, zullen we het niveau en het curriculum van uw eerdere studies en de cijfers die u hebt behaald in overweging nemen. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door ons Admissions Office en de Admissions Board. Kandidaten met een diploma dat een aanzienlijk aantal studiepunten heeft die verband houden met Engelse literatuur en culturen, kunnen de optie hebben om cursussen van de BA-graad van de afdeling te volgen om in aanmerking te komen voor toegang tot deze MA.

Aanmeldingsdeadlines

Type student Deadline Start cursus
Nederlandse studenten

15 augustus 2020

15 januari 2021

15 augustus 2021

01 september 2020

01 februari 2021

01 september 2021

EU / EER-studenten

15 oktober 2020

01 mei 2021

15 oktober 2021

01 februari 2021

01 september 2021

01 februari 2022

niet-EU / EER-studenten

15 oktober 2020

01 mei 2021

15 oktober 2021

01 februari 2021

01 september 2021

01 februari 2022

Collegegeld

Nationaliteit Jaar Vergoeding Programma formulier
EU / EER 2020-2021 € 2143 full time
niet-EU / EER 2020-2021 € 13500 full time

Vooruitzichten op de arbeidsmarkt

Een mastertrack in het Engels is een algemeen erkende postdoctorale kwalificatie in een markt waar een goede BA niet langer voldoende is. Afgestudeerden werken op verschillende gebieden, waaronder de volgende:

 • Publishing
 • Onderwijs
 • Onderzoek
 • Vertaling
 • Journalistiek
 • Administratieve taken
 • Culturele industrieën

Sommige banen houden verband met Engelse literatuur (publiceren), terwijl andere mogelijkheden voortvloeien uit vaardigheden die een integraal onderdeel van de cursus zijn. De meest voor de hand liggende hiervan is de mogelijkheid om Engels te gebruiken, een faciliteit die net zo gewaardeerd wordt in landen waar het de moedertaal is als op plaatsen waar het een medium voor handel is. Of ze nu Beowulf of Virginia Woolf studeren, onze MA-studenten scherpen hun analytische en interpretatieve vaardigheden aan en werken aan het duidelijk uiten van complexe ideeën in schriftelijke en mondelinge presentaties. Ze werken aan teksten van andere plaatsen of tijden en werken dus samen met andere culturen dan die van henzelf, en ontwikkelen flexibiliteit in de gewoonten van de geest die nodig zijn in een geglobaliseerde omgeving. Ten slotte hebben afgestudeerden een scriptie geschreven, waarmee ze aantonen dat ze hun tijd kunnen beheren en zelfstandig kunnen werken, twee essentiële vaardigheden voor verantwoordelijke banen. Ongeacht waar u gaat werken, het eerste wat u moet doen, is een werkgever ervan overtuigen dat u recht hebt op een baan. Banen hechten zich niet eenvoudig op natuurlijke wijze aan de houders van een bepaalde graad - ze moeten worden gewonnen, en de vaardigheden die worden geboden in de studie van onze masteropleiding bieden afgestudeerden de tools die ze nodig hebben om dit te doen.

Onderzoek van medewerkers en studenten

Onderzoek op de afdeling bestrijkt brede gebieden van de Engelse literatuur, van de middeleeuwen tot heden. Onze medewerkers runnen of nemen deel aan een aantal internationale onderzoeksprojecten, waaronder het Hakluyt Editorial Project en 'Heroes, What Heroes?', Die beide te maken hebben met de Nieuwe Wereld en het onvermijdelijke conflict van wereldbeelden dat dit met zich meebracht.

De afdeling kan toezicht houden op een breed scala aan literatuurproeven over teksten die zijn geschreven over onderwerpen uit de Oud-Engelse, Midden-Engelse, Vroegmoderne en Moderne literatuur. Proefschriften kunnen zich richten op Engelstalige literatuur uit verschillende delen van de wereld, waaronder bijvoorbeeld Amerikaans en Afrikaans schrift. Proefschriften over recente auteurs, canonieke auteurs, populaire auteurs en minder bekende werken zijn even welkom. Hoewel proefschriften die zich bezighouden met de thema's conflict en samenwerking bijzonder welkom zijn, hebben studenten een vrije keuze van proefschriftonderwerpen op het gebied van personeelsexpertise.

Proefschriften kunnen worden begeleid door een geschikt personeelslid. De volgende lijst geeft enkele gebieden aan waarop proefschriften kunnen worden geschreven.

Dr. Kees Dekker: Oude Engelse literatuur en taal; Midden-Engelse literatuur en taal; de geschiedenis van de Engelse taal; tekstuele bewerking; manuscript studies.

Dr. John Flood: Renaissance / vroegmoderne literatuur; Romantische en Victoriaanse literatuur; Christendom en literatuur; moderne Ierse literatuur; Science fiction; JRR Tolkien; literatuur en oorlog (vooral Wereldoorlog I); Britse, Ierse en Amerikaanse poëzie uit de twintigste eeuw; de geschiedenis van het boek; tekstuele bewerking; filosofie en literatuur.

Dr. Corey Gibson: Schotse literatuur (achttiende eeuw tot heden); Marxistische literaire theorie; arbeidersklasse literatuur; politieke ideologie en literatuur; de volkstaal; modernisme; sprookjes; ballads en folklore; gevangenisliteratuur; postmoderne literatuur; concepties van auteurschap; de historische roman; nationalisme en literatuur; Koude Oorlog literatuur.

Dr. Ann Hoag: schrijven voor vrouwen; reisliteratuur; hedendaagse Amerikaanse fictie; Modernisme.

Dr. Hans Jansen: Shakespeare, Engels drama; taalverwerving; de geschiedenis van de Engelse taal; vertaling.

Prof. Richard Lansdown: negentiende-eeuwse Engelse literatuur, romantiek, Lord Byron, Jane Austen, William Wordsworth, John Ruskin, Western Ideas of the Pacific, Literary Criticism and Theory, History of Ideas.

Dr. Tekla Mecsnober: modernistisch schrijven (vooral James Joyce, modernistische tijdschriften en experimenten met taal); achttiende- en negentiende-eeuwse Britse fictie; Gerard Manley Hopkins; Victoriaanse poëzie.

Dr. Karin Olsen: Angelsaksische literatuur en cultuur; vergelijkende studies in Angelsaksische, Oud-Noorse en vroege Ierse literatuur en cultuur; Midden-Engelse literatuur.

Prof. Sebastian Sobecki: Midden-Engels en vroege Tudor-literatuur; wet, politiek en meertaligheid; tekstuele en manuscriptstudies; maritieme literatuur; digitale geesteswetenschappen.

Dr. Irene Visser: postkoloniale literatuur en theorie; Amerikaanse literatuur; hedendaagse literatuur; jonge volwassen fictie; dystopische en post-apocalyptische fictie; traumatheorie en traumafictie; post-9/11 literatuur; Maori literatuur; Chicano Literatuur; Zuid-Afrikaanse literatuur; William Faulkner.

Dr. Kees de Vries: negentiende-eeuwse literatuur; Oscar Wilde; humor en literatuur; muziek en literatuur; literaire theorie.

Voor algemene informatie over het onderzoek op de afdeling, zie de onderzoekspagina en de pagina Mensen van Engelse taal en cultuur.

Hier zijn enkele voorbeelden van onderwerpen van MA-proefschriften van studenten:

Middeleeuws

 • Hoe een adder een pijl werd: Battle Kennings in Old English Poetry.
 • The Sin of Crime in the Early Irish and Anglo-Saxon Penitentials and Secular Laws.
 • De duivel zit in de details: het gebruik van boogschietgerelateerde taal in de Angelsaksische literatuur.
 • Thomas Hoccleve en zijn creatie van een gekke verteller.
 • De vertegenwoordiging van Turken in het laat-middeleeuwse en vroegmoderne Europa.
 • Homoseksualiteit in de laatmiddeleeuwse Engelse literatuur: Langland, Chaucer, Gower en de Gawain-dichter.
 • Heiligen, Satan en stilistiek: stilistische kenmerken in middeleeuwse wonderspelen.
 • Melancholie in Chaucer's Knight's Tale and The Book of the Duchess '.

Zestiende tot negentiende eeuw

 • Het portret van de moeder in de populaire Engelse literatuur uit de zestiende en zeventiende eeuw.
 • Vertegenwoordigingen van koningin Elizabeth I in zeventiende-eeuwse geschiedenis.
 • Zelfreflectie in de romans van Jane Austen.
 • De symbolisch-allegorische en de bovennatuurlijke interpretaties van The Rime of the Ancient Mariner.
 • Governesses in Victorian Fiction.
 • Wilde's Utopia: sociaal-politieke kritiek in de sprookjes van Oscar Wilde.
 • Veranderende houding ten opzichte van imperialisme en zijn ideologie tijdens het tijdperk van het nieuwe imperialisme.
 • Identiteit en plaats in het portret van een dame van Henry James.

Twintigste-eeuws en hedendaags

 • Psychologische elementen in de hedendaagse en moderne literatuur uit de Eerste Wereldoorlog.
 • Fantasy Fiction Medievalism: Carnivalesque Laughter between the (Post) Modern and Premodern.
 • De media van Cyberpunk: een analyse van postmoderne sciencefiction.
 • Religie en secularisatie in modernistische romans.
 • Spiegels en spiegeling in Katherine Mansfield en Jean Rhys.
 • Polarisatie en demonstratie in de Britse Koude Oorlog Fictie.
 • The Observer in The Age of Innocence van Edith Wharton.
 • Reis als metafoor voor verhaal en geschiedenis in de fictie van Tolkien.
 • Fairy Tales for Teenagers: The Lost Potential of Young Adult Dystopian Fiction.
 • Conventies in toneelstukken van Edward Albee.
 • Poirot in het oosten: ras, nationaliteit en oriëntalisme in Agatha Christie.
 • Taal als een middel van controle in Dystopian Fiction.
 • Gelijkheid en identiteit in de gedichten van Langston Hughes.
 • Representations of Madness in Contemporary Women's Memoirs.
 • Literatuur en literaire betekenis.
Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astr ... Lees meer

The University of Groningen has a rich academic tradition dating back to 1614. From this tradition arose the first female student and the first female lecturer in the Netherlands, the first Dutch astronaut and the first president of the European Central Bank. Geographically, the University is rooted in the Northern part of the Netherlands, a region very close to its heart. Lees Minder
Groningen , Leeuwarden + 1 Meer Minder