MA Wereldwijde communicatie, Leiderschap

Algemeen

Beschrijving van opleiding

3 redenen om voor deze meester te kiezen

 • Faculteit bestaande uit uitstekende actieve professionals
 • Professionele stages aangeboden door de School in toonaangevende bedrijven in de sector
 • Training in de leiding van communicatie in het geglobaliseerde bedrijf

Presentatie

Deze masteropleiding geeft studenten een goed begrip van de principes van mondiaal communicatielogo leiderschap en management binnen bedrijven en organisaties die opereren in een snel veranderende internationale context.

Studenten zullen de instrumenten krijgen die nodig zijn voor communicatie en public relations in mondiale entiteiten van deze aard en zullen ook bijzondere aandacht besteden aan de praktijken van diplomatie, institutionele relaties en bedrijfscommunicatie als antwoord op de steeds dringender noodzaak voor bedrijven om sociale legitimiteit te bereiken.

Het hoofddoel van deze cursus is om toekomstige leiders van multinationale bedrijven en internationale organisaties voor te bereiden om op te treden als agents of change op de belangrijkste gebieden van corporate global communication.

Het programma voorziet in de behoefte aan nieuwe communicatieleiders en managers met een wereldwijde blik en een actueel inzicht in de beste werkwijzen en de nieuwe instrumenten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de bedrijfsdoelstellingen in lijn zijn met die van de samenleving.

Faculteit leden omvatten prestigieuze leraren en beoefenaars uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.

De cursus is ontworpen voor zowel bedrijfsprofessionals die op zoek zijn naar een specialist, geavanceerde opleidingen in het veld en afgestudeerden die geïnteresseerd zijn in het ontdekken van het beroep of het consolideren van hun toekomst, hetzij in Spanje of in het buitenland, als communicatieleiders en managers voor multinationale bedrijven en internationale organisaties.

Het programma is erop gericht studenten de volgende mogelijkheden te bieden:

 • Strategieën ontwikkelen en technieken gebruiken die geschikt zijn voor de beoordeling en het beheer van bedrijfscommunicatie, public relations, public affairs en public diplomacy in multinationale bedrijven.
 • Efficiënt omgaan met de communicatie-uitdagingen en de crisiscommunicatieplannen, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Het opzetten van wereldwijde Public Relations-campagnes op het gebied van Public and Corporate Diplomacy, en van Corporate Social Responsibility, binnen de lokale en mondiale context.
 • Teams leiden en motiveren om effectieve strategische communicatieprojecten op het internationale toneel te voeren: betrokkenheid van werknemers, betrokkenheid van de gemeenschap, merkinhoud en verhalen vertellen, evenals mediatraining, onder anderen.
 • Een veranderingsagent worden door bedrijfswaarden af te stemmen op de sociale veranderingen

Degree-programma

Module 1. Sleutelaspecten van globaal communicatie strategisch management: Leiderschap en verandermanagement door wereldwijde communicatie (8 ECTS)

 • Management versus leiderschap in wereldwijde communicatie en public relations.
 • Strategische planning en proces van management. De functies van de Chief Communication Officer (CCO) en Chief Executive Officer (CEO). De structuur van wereldwijde communicatie in een internationale organisatie of bedrijf.
 • Het basisberoep van communicatie: de uitdaging van creativiteit (inhoud, verhalen vertellen en ervaringen).
 • Interactiviteit en ICT in mondiale omgevingen.
 • Projectbeheer en communicatie van innovatie. Verandermanagement. "Nieuwe projecten" verkopen met fondsenwervingsstrategieën.
 • Onderzoeksmethoden in mondiale communicatie en strategische planning.
 • Relaties met belanghebbenden en wereldwijde communicatie: betrokkenheid bij het publiek en sociale legitimiteit.

Module 2. Managementtechnieken in wereldwijde organisatiecommunicatie: interne communicatie, cultuur en waarden, kennisbeheer en betrokkenheid bij medewerkers en leveranciers (8 sp.)

 • Beheer van menselijke hulpbronnen versus leiderschap van mensen. Interne communicatie en medewerkersbetrokkenheid.
 • Organisatiecultuur en waarden.
 • Het identificeren van kennisbehoeften in een organisatie: hoe de nodige middelen te verschaffen. Opzetten van trainingsprogramma's.
 • De aantrekkingskracht en het behoud van talent.
 • Het concept van een kenniscentrum. Het beheer van kennis en de rol van wereldwijde communicatie en public relations.
 • De inzet van externe leveranciers

Module 3. Trends en uitdagingen in het beheer van wereldwijde corporate communicatie: maatschappelijk verantwoord ondernemen, diplomatie van ondernemingen, betrokkenheid bij de gemeenschap en sociale legitimiteit (8 sp.)

 • Vertrouwen opbouwen in organisaties. Reputatie en legitimiteit. Afstemming op de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
 • Onderhandelingen, bemiddeling en teambuilding.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: speciale evenementen en campagnebeheer in de media.
 • Het belang van sociale media en bottom-up focus: symmetrie in communicatie. Het belang van sociale media bij het creëren van globale communicatiecampagnes op het terrein.
 • Sociale legitimatie en betrokkenheid bij de gemeenschap.
 • Wereldwijde merken en reputatiemanagement.
 • Risicobeheer en crisiscommunicatie
 • Bedrijfsdiplomatie en publieke zaken. Leiderschap en belangenbehartiging in een mondiale context. Het concept van interculturele communicatie in een geglobaliseerde wereld.
 • Strategische diplomatie en het doel van sociale legitimiteit in bedrijven en organisaties.

Module 4. Relaties met de media in een mondiale omgeving: een overzicht van relaties met de media in het digitale tijdperk (8 sp.)

 • Wereldwijde communicatie en veranderende media en sociale media-landschap in het digitale tijdperk. Het creëren van de optimale mix van digitale en analoge tools in wereldwijde communicatiestrategieën.
 • De constructie van allianties met belangengroepen en lobbygroepen, met de nadruk op communicatiemedia. De distributie van inhoud.
 • Het versterken van mensen via nieuwe media en sociale netwerken.
 • Relaties met de media: mediarelaties en de publieke opinie.
 • Symmetrische communicatie. Een stem geven aan de organisatie: mediatraining en training om in het openbaar te spreken.

Module 5. Public relations en marketingcommunicatie in de mondiale omgeving van de nieuwe economie (8 sp.)

 • Marketingcommunicatie vanuit het perspectief van wereldwijde communicatie en public relations. De architectuur van het systeem dat wordt gevormd door een organisatie, haar identiteit, imago en merken.
 • Het belang van symmetrie in marketingcommunicatie.
 • Wereldwijde communicatie en e-commerce: de rol van ervaring in digitale marketing.
 • Ervaringen creëren: public relations en marketing via evenementen.
 • Merkinhoud, verhalen vertellen en ervaringen opdoen in marketingcommunicatie.
 • Wereldwijde communicatie en klantrelatiebeheer (CRM).
 • De relatie tussen mens en machine: de oplossingen van kunstmatige intelligentie.
 • Betrokkenheid bij de klant en de consument.

Module 6. Studiereis en internationaal professioneel verblijf in de Verenigde Staten, het VK en / of een ander land (werkconferentie in de VS) (10 sp.)

Studenten zullen worden geleerd om praktische studiemethoden te ontwikkelen om globale communicatieprojecten in een multidisciplinair project te beheren, leiden en implementeren.

Tegelijkertijd zullen ze worden geleerd om talent te herkennen, selecteren en beheren in workshops en professionele sessies in internationale bedrijven en organisaties, en ook in centra van innovatie en ontwikkeling in de VS, het VK en / of een ander land met een maximum van twee weken.

De organisatie van bezoeken en het programma zal worden gedekt door de masteropleiding, maar de kosten van reizen en het verblijf in het buitenland zullen worden betaald door studenten, die deze direct zullen betalen, en onafhankelijk van de kosten van de masteropleiding.

Module 7. Final Master's Project (10 sp.)

Presentatie van een project dat kan bestaan uit een theoretisch stukje onderzoek of een echt proces van wereldwijde communicatie waarbij een organisatie of bedrijf betrokken is, en de kennis die tijdens de master is opgedaan in de praktijk brengt. Individuele zelfstudies worden tijdens de cursus gegeven om begeleiding te bieden en de ontwikkeling van het project te volgen.

Carrièremogelijkheden

 • Wereldwijde Chief Communications Officer (CCO)
 • Global Public Relations Director
 • Directeur van wereldwijde zakelijke communicatie
 • Wereldwijde evenementendirecteur
 • Global Communication Project Manager
 • Interne communicatiebeheerder
 • Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR)
 • Directeur Public Affairs and Diplomacy Strategist
 • Directeur van internationaal partnerschap en sponsorschap
 • Senior Manager Communicatie
 • Communicatie Senior Consultant
 • Directeur Communicatiebureau
 • Global Brand Manager

Professionele aanpak

 • Faculteit met een brede professionele ervaring in communicatie en public relations in internationale entiteiten, diplomatie, institutionele relaties en bedrijfscommunicatie.
 • Nauwe samenwerking met gespecialiseerde instellingen en organisaties.
 • Beste professionele praktijken.
 • Networking.

Een uitstekende opleiding

 • Professionele specialisatie.
 • Grote vraag op de arbeidsmarkt.
 • Professionele oriëntatie aan het einde van de masteropleiding.
 • Ondersteuning van Blanquerna Alumni.
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Blanquerna, as a plural university community, is inspired by the principles of the Christian humanism. It has the mission to provide an integral education in order to allow individuals to become compe ... Lees meer

Blanquerna, as a plural university community, is inspired by the principles of the Christian humanism. It has the mission to provide an integral education in order to allow individuals to become competent professionals, with a wide sense of ethics and compromised with social transformation. Lees Minder