Interuniversity Master in Disaster Management (samen met UPM)

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Website masteropleiding: href = "http://blogs.mat.ucm.es/mgd/

Algemene administratieve vragen: Algemene informatiedienst. E-mail: [email protected]

Specifieke academische consultaties: de heer Gonzalo Barderas Manchado (coördinator). E-mail: [email protected]

 • Soort onderwijs: face-to-face.
 • Aantal aangeboden nieuwe instapplaatsen: 25
 • Totaal credits: 90
 • Onderwezen talen: Spaans.
 • Indicatieve prijs: 45,02 euro per studiepunt (voor Spanjaarden, buitenlanders uit de gemeenschap en degenen die de wettelijke status van ingezetene in Spanje hebben) en 84,07 euro per studiepunt voor andere studenten.
 • Master scholarship: zie relevante informatie hier .

doelstellingen

Deze masteropleiding van UCM en UPM is bedoeld om wereldwijde training te bieden in rampen- en noodbeheer. Het referentiekader houdt rekening met de reeks besluiten, zowel politieke als administratieve, en operationele interventies die zijn uitgevoerd in de verschillende fasen van een ramp: preventie en mitigatie (inclusief risicoanalyse), paraatheid, reactie en herstel.

Het is gericht op het trainen van managers met een globale visie op de processen die tot een ramp leiden en de reactie daarop, waarbij informatiemanagement voor besluitvorming een centrale as is in training.

De Master's Degree in Disaster Management is opgenomen in de International Postgraduate School van de Moncloa International Campus of Excellence, waar het onderwijs volledig wordt gegeven.

Academiejaar 2020-21

Cursus 1

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

609402

Sanitaire maatregelen in rampsituaties

Optativa

3.0

Ja

609405

First Response Gezondheidszorg in noodsituaties

Optativa

3.0

Ja

609388

Coördinatie in reactie na een ramp

verplicht

5.0

Ja

609406

Epidemiologie bij rampen

Optativa

3.0

Ja

609401

Geografisch informatiebeheer in een rampsituatie

Optativa

3.0

Ja

609382

Inleiding tot analyse en beheer van rampen

verplicht

5.0

Ja

609399

Logistiek bij rampenbestrijding

Optativa

3.0

Ja

609403

Juridisch kader voor gezondheidszorg bij rampen

Optativa

3.0

Ja

609397

Beslissingsondersteunende modellen en systemen in humanitaire logistiek

Optativa

3.0

Ja

609398

Organisatie en beheer van tijdelijke nederzettingen

Optativa

3.0

Ja

609404

Principes, technieken en procedures van interventie in geestelijke gezondheidssystemen

Optativa

3.0

Ja

609384

Antropische en technologische processen die risico's opleveren

verplicht

3.0

Ja

609385

Biologische processen die risico's opleveren

verplicht

2.0

Ja

609383

Geologische en meteorologische processen die risico's genereren

verplicht

7.0

Ja

609392

Beschermings- en beveiligingsprotocollen

Optativa

3.0

Ja

609387

Nood- en beveiligingsprotocollen

verplicht

3.0

Ja

609391

Noodherstel

verplicht

5.0

Ja

609395

Aanvullende bronnen

Optativa

3.0

Ja

609393

Middelen, organisaties en beschermingsinstellingen

Optativa

3.0

Ja

609396

Veerkracht van sociale groepen en samenleving

Optativa

3.0

Ja

609390

Reactie op antropische en technologische rampen

verplicht

4.0

Ja

609389

Reactie op natuurrampen en humanitaire operaties

verplicht

6.0

Ja

609394

Simulatie en oefeningen

Optativa

3.0

Ja

609400

Technologie in respons en herstel

Optativa

3.0

Ja

609386

Kwetsbaarheid en risico van de bevolking bij rampen

verplicht

5.0

Ja

Cursus 2

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

609407

Master's Thesis

Master's Thesis

30.0

Ja

ontvangers

Het studentenprofiel kan zowel een pas afgestudeerde student zijn als een professional die zijn kennis in het gebied wil uitbreiden. Het is ook speciaal bedoeld voor diegenen die al in een specifiek gebied van rampenbeheer werken en een globale visie willen verwerven op de betrokken processen en besluitvorming. Om de toegang voor actieve professionals te vergemakkelijken, is het lesrooster in de middag (vanaf 16.00 uur).

Om toegang te krijgen tot de universitaire master hebben naast de huidige wetgeving ook degenen die een bachelor-, graduate- of ingenieursdiploma hebben in een diploma met betrekking tot: wiskunde prioriteit (maar niet uitsluitend). Fysiek; Geografie; Geologie; Omgeving; Geneeskunde; Verpleging; Psychologie; Beleid; Sociologie; Agronomie; Bosbouw; Montes; Topografie, geodesie en cartografie; Civiele techniek; Industrie en mijnen.

Bovendien kunnen professionals die professionele activiteiten hebben uitgeoefend of uitoefenen met betrekking tot de onderwerpen en inhoud van deze studie, toegang krijgen tot de masteropleidingen, volgens de huidige wetgeving.

Waarom deze meester studeren?

Rampen zijn veranderd van lokaal van aard tot wereldwijd begrepen in de samenleving. Het analyseren en verminderen van rampenrisico's, het vergroten van de veerkracht, rampenbestrijding en beveiligingsacties zijn in toenemende mate veelgevraagde activiteiten in een mondiale samenleving. Om deze reden zijn de professionele kansen voor de universitaire masteropleiding zeer breed, van administratieve entiteiten (gemeenten, civiele bescherming) tot specifieke rampeninterventieorganisaties, risicobeheerbedrijven.

De universitaire masteropleiding beoogt een wereldwijde opleiding in rampenbeheer te bieden, die tot nu toe niet bestond. Het is duidelijk multidisciplinair van aard en brengt kennis uit zeer verschillende kennisgebieden samen, iets wat in andere studies onmogelijk te bereiken is.

Het heeft een duidelijk professionele aanpak, met een Master's Final Project van 30 ECTS, dat de student echte specialisatie zal geven en bij voorkeur zal worden ontwikkeld in een entiteit die gerelateerd is aan deze sector.

Toelatingsvoorwaarden voor masters

Niet-bekwame universitaire meesters

 • In het bezit zijn van een van de volgende titels:
  • Spaans officieel universitair diploma .
  • Titel afgegeven door een instelling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) en de bevoegdheid in het land van uitgifte voor toegang tot het masteronderwijs.
  • Titel van onderwijssystemen buiten de EHEA die het land van uitgifte machtigt voor toegang tot masteronderwijs, gehomologeerd of gelijkwaardig verklaard aan het diploma en academisch niveau van diploma of bachelor door het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding . Bij het ontbreken van de genoemde homologatie of gelijkwaardigheid, zal toestemming van deze universiteit nodig zijn.
 • Of het uitvoeren van de cursus waarin de pre-registratiestudies leiden tot het behalen van een van de voorgaande graden en in een positie zijn om het behalen van hetzelfde te bewijzen vóór de datum die is vastgesteld in de overeenkomstige oproep (zie href = "https: //www.ucm.es/requisitos-de-admision-a-masteres ).
 • Bovendien moeten studenten van buitenlandse onderwijssystemen, wier moedertaal anders is dan Spaans, niveau B2 van de Spaanse taal (of hoger) aantonen.
 • Specifieke vereisten die een van de gevraagde meesters kan hebben. Je kunt het raadplegen door naar de website van de Master zelf te gaan.
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como ... Lees meer

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como centro de referencia para el continente latinoamericano. Lees Minder