Interuniversitaire Master in kunsttherapie en kunsteducatie voor sociale inclusie (samen met UAM en UVA)

Algemeen

Lees meer over deze opleiding op de website van de instelling

Beschrijving van opleiding

Master's degree website: href = "https://www.ucm.es/masterarteterapia

Algemene administratieve vragen: Algemene informatiedienst. E-mail: informacion@ucm.es

Specifieke academische consultaties: de heer Julio Romero (coördinator). E-mail: julioromero@edu.ucm.es

 • Soort onderwijs: face-to-face.
 • Aantal aangeboden nieuwe entryplaatsen: 13
 • Totaal credits: 90
 • Onderwezen talen: Spaans.
 • Indicatieve prijs: 45,02 euro per studiepunt (voor Spanjaarden, buitenlanders uit de gemeenschap en degenen die de wettelijke status van ingezetene in Spanje hebben) en 84,07 euro per studiepunt voor andere studenten.
 • Master scholarship: zie relevante informatie hier .

over

De Master's Degree in Art Therapy and Art Education for Social Inclusion is een officiële masteropleiding met een professioneel / onderzoekerprofiel gericht op de beeldende en beeldende kunst. De relevantie van een officieel universitair diploma voor dit kennisgebied vloeit voort uit de noodzaak om een kwaliteitsopleiding te formuleren die, als antwoord op een bestaande maatschappelijke vraag, de verantwoorde en geïnformeerde ontwikkeling (theoretisch en methodologisch) van kunsttherapie en kunst als een manier mogelijk maakt interventie en sociale integratie op verschillende gebieden.

Artistieke activiteit, door de verschillende dimensies van de mens te integreren (cognitief, affectief, sociaal), is een belangrijk instrument bij de ontwikkeling van adaptieve strategieën en middelen binnen een interdisciplinair kader. Artistieke taal en creatieve processen vormen een belangrijke werkweg voor menselijke ontwikkeling en psychologisch welzijn. Het gebruik ervan in psychosociale, klinische, educatieve (formele of niet-formele) en culturele contexten opent een grote ruimte voor werk en onderzoek. De gemeenschappelijke naam "kunsttherapie" bevordert de afbakening van het kennisgebied, maakt het mogelijk gemeenschappelijke actiecriteria vast te stellen en vergemakkelijkt internationale overeenkomsten en uitwisselingen. Kunsttherapie, binnen multidisciplinaire teams, is vooral krachtig op gebieden waar verbale taal onvoldoende is; talrijke ervaringen die momenteel worden uitgevoerd, wijzen erop dat kunsttherapie een vorm van waardevol adjuvans werk is. Evenzo kan kunst in het onderwijs een manier zijn van sociale integratie, door de menselijke ontwikkeling zowel emotioneel als cognitief te helpen.

133043_photo-1456086272160-b28b0645b729.jpg

Academiejaar 2020-21

Cursus 1

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

605501

Onderzoeksmethoden

verplicht

6.0

Ja

605500

Praktijken (kunsttherapie)

Externe praktijken

24.0

Ja

605502

Masterproef (kunsttherapie)

Master's Thesis

12.0

Ja

Geen gedefinieerde cursus

Code

subject

karakter

credits

Aangeboden

605494

Reikwijdte van de kunsttherapie

Optativa

6.0

Ja

605495

Kunst, emotie en empathie

Optativa

6.0

Ja

605493

Toegepaste kunsttherapie I

verplicht

9.0

Ja

605496

Toegepaste kunsttherapie Ii

Optativa

9.0

Ja

605492

Creativiteit en kunst

verplicht

6.0

Ja

605490

Fundamentals of Art Therapy and Art Education for Social Inclusion

verplicht

6.0

Ja

605497

Grondslagen van speciaal onderwijs in niet-formeel onderwijs

Optativa

9.0

Ja

605498

Musea als educatieve ruimtes voor sociale inclusie. Methodologieën, modellen en ontwerpen

Optativa

6.0

Ja

605491

Psychologische processen en basisprincipes van psychotherapie

verplicht

6.0

Ja

605499

Educatieve programma's voor kunsttherapie en ontwerpen in culturele gebieden

Optativa

6.0

Ja

objectief

De masteropleiding kunsttherapie en kunsteducatie voor sociale inclusie is een officiële masteropleiding met een professioneel-onderzoekerprofiel gericht op de beeldende en beeldende kunst. Artistieke activiteit, als een integrerende activiteit van de verschillende dimensies van de mens (cognitief, affectief, sociaal, etc.), wordt binnen een interdisciplinair kader gepresenteerd als een effectief instrument bij de ontwikkeling van adaptieve strategieën en middelen.

Artistieke taal en creatieve processen vormen een effectief hulpmiddel voor menselijke ontwikkeling en psychologisch welzijn. Kunsttherapie maakt een manier van werken mogelijk die, binnen multidisciplinaire teams, vooral geschikt is op gebieden waar verbale taal onvoldoende is. Evenzo kan artistiek onderwijs een manier zijn van sociale integratie door menselijke ontwikkeling te helpen, zowel emotioneel als cognitief.

De relevantie van deze graad vloeit voort uit de noodzaak om een kwaliteitstraining te formuleren die beantwoordt aan een bestaande sociale vraag.

ontvangers

De masteropleiding is gericht op afgestudeerde studenten (of een vergelijkbaar studieniveau), bij voorkeur op het gebied van onderwijs (psychopedagogie, speciaal onderwijs, pedagogie), psychologie, sociale interventie (sociaal werk, sociaal onderwijs, antropologie) of artistiek (geschiedenis) of Art, Fine Arts, Architecture of Higher Degree of Artistic Teaching), op zoek naar aanvragers voor een multidisciplinair profiel, met de nabijheid van kunsttherapie of gerelateerde velden, en interesse in de processen van artistieke creatie, onderwijs en ontwikkeling en sociale inclusie.

De toegangscriteria zijn gebruikelijk bij de deelnemende universiteiten, maar voor pre-registratie en toelating heeft elke universiteit zijn eigen deadlines en procedures.

Waarom deze meester studeren?

Kunsttherapie is een beroep dat in een groot deel van Europa, de VS wordt erkend. en andere landen, zoals Israël. In Spanje wordt de figuur van de kunsttherapeut niet erkend, hoewel er door de verschillende beroepsverenigingen voor middelen wordt gezorgd.

Kunst als therapie wordt steeds vaker gebruikt als een preventief en verbeterend medium in educatieve omgevingen, klinische omgevingen (geestelijke gezondheid, pediatrische ziekenhuisplanten, hoewel het ook is begonnen bij kankerbehandelingen, Alzheimer, enz.), Sociale omgevingen (kunst zoals bron voor sociale inclusie in de migrantenbevolking, daklozen, prostitutie, mishandeling en gendergeweld, dakloze minderjarigen) en culturele gebieden (met specifieke programma's voor groepen met speciale kenmerken in musea en culturele centra en inclusieve horizontale programma's).

Deze universitaire master maakt deel uit van het ECARTE-netwerk, het Europese consortium dat Art Therapy-studies in Europa ondersteunt.

Toelatingsvoorwaarden voor masters

Niet-bekwame universitaire meesters

 • In het bezit zijn van een van de volgende titels:
  • Spaans officieel universitair diploma .
  • Titel afgegeven door een instelling van de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) en de bevoegdheid in het land van uitgifte voor toegang tot het masteronderwijs.
  • Titel van onderwijssystemen buiten de EHEA die het land van uitgifte machtigt voor toegang tot masteronderwijs, gehomologeerd of gelijkwaardig verklaard aan het diploma en academisch niveau van diploma of bachelor door het ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding . Bij het ontbreken van de genoemde homologatie of gelijkwaardigheid, zal toestemming van deze universiteit nodig zijn.
 • Of studies uitvoeren die leiden tot het behalen van een van de voorgaande graden tijdens de cursus waarin de preregistratie wordt uitgevoerd en in een positie zijn om het behalen van hetzelfde te bewijzen vóór de datum die is vastgelegd in de overeenkomstige oproep (zie href = "https: //www.ucm.es/requisitos-de-admision-a-masteres )
 • Bovendien moeten studenten van buitenlandse onderwijssystemen, wier moedertaal anders is dan Spaans, niveau B2 van de Spaanse taal (of hoger) aantonen.
 • Specifieke vereisten die een van de gevraagde meesters kan hebben. Je kunt het raadplegen door naar de website van de Master zelf te gaan.
Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como ... Lees meer

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una institución de larga trayectoria y amplio reconocimiento social que aspira a situarse entre las primeras universidades de Europa y a consolidarse como centro de referencia para el continente latinoamericano. Lees Minder