Internationale meester in naleving van anticorruptie en collectieve actie (IMACC)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Over het programma

De International Master in Anti-Corruption Compliance and Collective Action (IMACC) -programma is het eerste masterprogramma dat speciaal is ontworpen voor professionals op het gebied van anticorruptie en collectieve actie die betrokken zijn bij het bedrijfsleven. Het is een praktisch, alomvattend antwoord op de steeds veranderende regelgevende omgeving en de stijgende vraag naar gespecialiseerde vaardigheden. Het tweejarige programma stelt deelnemers in staat om hun expertise te upgraden en waarde toe te voegen aan hun bedrijven en organisaties, terwijl ze blijven werken, door:

  • het implementeren van beste praktijken op het gebied van anticorruptie en compliance
  • het identificeren en mitigeren van verschillende soorten risico's
  • initiëren en beheren van collectieve actie
  • interne onderzoeken uitvoeren
  • zakendoen op basis van de hoogste ethische normen.

IMACS101

Structuur en Curriculum

Elk van de zeven IMACC-onlinemodules heeft tussen 13 en 14 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) studiepunten en de masterproef bevat 21 studiepunten. De IMACC-graad heeft daarom in totaal 120 ECTS-studiepunten, dus ideaal voor inschrijving in PhD-programma's.

Het IMACC-programma loopt over twee academiejaren met zeven modules en een masterproef. Elke module duurt 11 tot 13 weken. De modules bestaan uit verschillende core-module en stand-alone cursussen, en praktische compliance projecten en labs. Ze bestaan uit zelfstudie-lezingen, interactieve presentaties, discussieforums, zelfevaluatie, groepswerken, livesessies, schriftelijke opdrachten, webinars, enz. Alle modules, evenals masterproefonderzoek en -verdediging worden volledig online uitgevoerd. Het programma biedt ook een doorlopende module over onderzoeksmethoden en een doorlopende cursus over het faciliteren van virtuele teams en leerprocessen. In dit masterprogramma is voor het eerst een certificeringstraject onder 'projecten' gebouwd. Na succesvolle afronding van de modules en de verdediging van de masterproef, vindt de diploma-uitreiking plaats op de IACA-campus in Laxenburg, Oostenrijk.

IMACC-studenten komen ook in aanmerking voor een extra IACA Certificate of Auditor in het ISO 37001 Anti-Bribery Management System en ISO 19600 Compliance Management System.

In het eerste studiejaar worden vier modules afgerond. Drie modules en de masterproef worden in het tweede academiejaar afgerond.

Het programma biedt ook campusgebaseerd onderzoek en academische schrijfondersteuning en advies (optioneel).

Toelatingsvoorwaarden

  • Undergraduate degree, gelijk aan een bachelordiploma
  • Minimaal drie jaar relevante werkervaring of een bewezen geschiedenis van academisch onderzoek op gebieden die verband houden met corruptiebestrijding en / of compliance, algemeen begrepen. Kandidaten die nog geen werkervaring hebben en die rechtstreeks solliciteren vanuit de bachelordiploma, moeten hun bachelordiploma hebben, zoals economie, rechten, politieke wetenschappen, sociologie of enig ander ingediend met betrekking tot IMACC-studies
  • Vaardigheid in geschreven en gesproken Engels.

Het programma staat open voor werkende professionals uit de publieke en private sector, maar ook voor professionals uit ngo's en maatschappelijke organisaties. Bovendien staat het online IMACC-programma open voor pas afgestudeerden en kandidaten zonder voorafgaande werkervaring.

Toelatingsprocedure

Dien een online aanvraag in samen met de vereiste documenten en de betaling van de aanvraagvergoeding van 100 EUR (niet-restitueerbaar).

Bezoek de programmapagina

Richtlijnen voor aanvraagprocedure

De deelnemers worden geselecteerd op basis van hun professionele en academische ervaring. IACA zet zich in voor het bevorderen van diversiteit en streeft ernaar deelnemers aan te trekken met verschillende professionele achtergronden en geografische gebieden. Het samenbrengen van verschillende perspectieven en praktijken om beter te leren over corruptie en om corruptie aan te pakken is essentieel voor de kwaliteit van het IMACC-programma.

Vergoedingen en beurzen

De totale programmakosten bedragen 8.450 euro per jaar. De programmakosten dekken het onderwijs, inclusief bepaald lesmateriaal en andere technische ondersteuning, en de begeleiding en verdediging van de masterproef. Alle andere regelingen en bijbehorende kosten die niet worden gedekt door de bovengenoemde vergoedingen, zoals reiskosten, ziektekostenverzekering, boeken en gelicentieerde leermiddelen, huisvesting en levensonderhoud voor de diploma-uitreiking, zijn voor rekening van de student.

In sommige landen en rechtsgebieden kunnen scholingsuitgaven fiscaal aftrekbaar zijn. Neem contact op met uw nationale belastingdienst.

Aanvraagkosten

Er wordt een niet-restitueerbare aanbetaling van 100 EUR betaald door alle aanvragers, inclusief degenen die een beurs aanvragen.

Beurzen

IACA biedt een beperkt aantal beurzen aan voor studenten uit de minst ontwikkelde landen, zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties. Deze zeer competitieve beurzen zijn gebaseerd op verdiensten en dekken de programmakosten, reis- en verblijfkosten geheel of gedeeltelijk.

Kortingen

IACA biedt kortingen op de IMACC-programmakosten. Ga voor meer informatie naar https://www.iaca.int/iaca-programmes/academic-programmes/imacc.html

getuigenissen

"De International Anti-Corruption Academy demonstreert nogmaals haar innovatieve benadering van ethiek en goed bestuur door de start aan te kondigen van de nieuwe masteropleiding in anticorruptie compliance en collectieve actie. Het curriculum voor dit programma is bedoeld voor compliance- en ethische professionals die hun kennis willen vergroten op gebieden zoals best practices op het gebied van compliance, ethiek, risicobeheer, intern onderzoek en collectieve actie ".

Michael Hershman, medeoprichter van Transparency International en voorzitter van de International Senior Advisory Board van IACA

"Sinds de oprichting van IACA is de brede interdisciplinaire oriëntatie van IACA een van zijn sterke punten geweest, wat heeft geleid tot het ontwerpen van programma's die verder reiken dan disciplinaire grenzen, waardoor IACA een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van vele andere programma's over de hele wereld. diploma zet deze traditie voort en belooft een sterke bijdrage te leveren aan anti-corruptie en een uitstekende gelegenheid voor diegenen die een carrière zoeken in anti-corruptie in de private sector. "

Johann Graf Lambsdorff, hoogleraar economische theorie aan de universiteit van Passau, Duitsland

"In de snel veranderende wereld van complexe regelgeving van vandaag is het belang van waarden die openlijk en eerlijk in overeenstemming zijn met een cultuur van verantwoord zakelijk gedrag nu relevanter en belangrijker dan ooit tevoren. Het bestrijden van corruptie en wangedrag kan nooit in silo's worden aangepakt, maar eerder. door allianties aan te gaan met bedrijven, overheden en ngo's om gelijke speelvelden en duurzame en eerlijke marktomstandigheden mogelijk te maken. Dit is "Collectieve actie". De International Master in Anti-Corruption Compliance and Collective Action (IMACC) biedt compliance en anticorruptie professionals een unieke kans om hun vaardigheden aan te scherpen en Collective Action thought leadership te stimuleren door middel van een programma dat theorie en praktijk verbindt. "

Laatst bijgewerkt op sep 2020

Over de school

The International Anti-Corruption Academy (IACA) is an international organization based in Laxenburg, Austria. It is the first global institution of its kind, dedicated to overcoming current shortcomi ... Lees meer

The International Anti-Corruption Academy (IACA) is an international organization based in Laxenburg, Austria. It is the first global institution of its kind, dedicated to overcoming current shortcomings in knowledge and practice in the field of anti-corruption and seeking to empower professionals for the challenges of tomorrow. Lees Minder