Internationale master in Advanced Research in Criminology (IMARC)

Algemeen

4 locaties beschikbaar
Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

The International Master's in Advanced Research in Criminology (IMARC) is het enige bestaande 2-jarige programma in criminologie dat zich richt op grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid. Het gezamenlijke programma wordt aangeboden door vier verschillende universiteiten in Europa.

IMARC houdt zich bezig met cruciale kwesties, gaande van de impact van de groeiende instroom van migranten in verband met interne en externe grenscontrole, transnationale georganiseerde misdaad, mensenrechtenkwesties, stedelijke veiligheid en bedreigingen van radicalisering en terrorisme, de rol van cybercriminaliteit, bedrijfsmisdrijven en de toename van haatmisdrijven, racisme en xenofobie. Een belangrijk thema bij het aanpakken van deze actuele problemen is de vraag hoe de veiligheid te organiseren en de mensenrechten te waarborgen. IMARC gaat in op de behoefte aan criminologische expertise in de context van een gemeenschappelijke Europese strafrechtsruimte, gekoppeld aan uitdagingen van interne en externe grenscontrole en bredere internationale ontwikkelingen.

IMARC is een voltijds programma dat studenten voorbereidt op de actuele Europese ontwikkelingen op het gebied van grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid. IMARC wil de capaciteit van studenten vergroten om nieuwe kennis en geavanceerde analytische vaardigheden toe te passen op problemen vanuit een internationaal en interdisciplinair perspectief. Het programma brengt leren, onderzoek en werkwijzen samen door middel van samenwerking met reeds gevestigde partners waaronder overheden, NGO's, bedrijfsactoren en andere universiteiten, wat bijdraagt aan de inzetbaarheid van onze studenten.

De universiteiten die bij het programma zijn betrokken, hebben allemaal een ruime, zij het verschillende onderzoeks- en onderwijsexpertise op het gebied van criminologie, met speciale aandacht voor de grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid. Het hoofddoel van het strategisch partnerschap is om deze expertise bij elkaar te brengen en een uitgebalanceerd en innovatief curriculum te ontwikkelen met een aantal gemeenschappelijke activiteiten en cursussen (voornamelijk op het gebied van wereldwijde criminologie, onderzoeksmethoden en overdraagbare vaardigheden) en optionele cursussen om de mogelijkheid om verschillende tracks te volgen. Daarnaast zal IMARC innovatieve, interactieve lesmethoden bevatten, waarbij de sterke kanten van face-to-face contact tussen studenten, docenten, informeel leren en sociale media worden geoptimaliseerd.

De universiteiten in dit consortium zijn:112517_IMARC.JPG

 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law, Criminologie Afdeling (coördinator) (Nederland)
 • Universiteit Gent, Afdeling Criminologie, Strafrecht
 • University of Kent, School voor sociaal beleid, sociologie en sociaal onderzoek (VK)

Structuur

Het 2-jarig IMARC-programma is verdeeld in vier semesters:

• Het programma start op de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar je een aantal theoretische en methodologische basiscursussen in criminologie volgt, met de nadruk op internationale criminologie in het algemeen en grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid in het bijzonder.

• In het tweede semester kies je een specialisatieparcours bij een van de vier universiteiten.

• Het is mogelijk om in het derde semester naar een andere universiteit of locatie te verhuizen voor een stage of om veldwerk voor uw proefschrift te doen. Als u de EUR-track volgt, is overstappen naar een andere universiteit verplicht volgens de mobiliteitsregels (twee universiteiten tijdens het programma). Voor andere tracks kun je ook binnen die track aan de universiteit blijven.

• In semester 4 schrijf je je masterscriptie onder supervisie van de universiteit waarop je de track volgt.112518_IMARC2.JPG


Werkgelegenheid

Na het succesvol afronden van IMARC heb je 2 of meer Master of Science-graden. Met een IMARC-diploma bent u een hoog opgeleide professional met criminologische expertise, geavanceerde analytische vaardigheden en een internationale kijk.

De samenwerkende organisaties in het veld zijn ook potentiële werkgevers. Uw kansen op werk zijn bij NGO's, overheidsinstanties en beleidsmakers en commerciële organisaties. Je opleiding als onderzoeker stelt je in staat niet alleen als onderzoeker te werken in academische, publieke en commerciële functies, maar ook als consultant, data-analist, compliance officer, beleidsadviseur en beleidsmaker, advocaat en andere functies op managementniveau.

Toelating en selectiecriteria

De aanvraagprocedure voor september 2019 gaat eind januari van start. Meer details over de procedure en deadlines volgen binnenkort.

De opnames worden centraal in Rotterdam behandeld voor alle vier de universiteiten.

Formele toelatingscriteria

 • Studenten met een bachelordiploma in Criminologie worden onvoorwaardelijk toegelaten
 • Studenten met een bachelordiploma in sociale wetenschappen of geesteswetenschappen of rechten worden toegelaten als de houder kan
  • blijk geven van kennis van vragen over deviantie en sociale controle
  • voldoende kennis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden aantonen (zie hieronder)

Selectiecriteria

 • Alle aanvragers moeten een motivatiebrief schrijven, op basis waarvan een selectie wordt gemaakt, met een relevant diploma (s) en een cijferlijst inclusief een beschrijving van het beoordelingssysteem.
 • Studenten worden gevraagd om hun eerste en tweede voorkeur voor een track aan te geven bij een van de vier universiteiten. Toewijzing van studenten hangt af van voorkeuren en beschikbare plekken per universiteit. Alle studenten moeten in totaal ten minste twee verschillende Europese universiteiten kiezen. De universiteit die je studeert, voert een graad uit, dus je hebt -in ieder geval- twee graden.
 • Alle aanvragers zijn verplicht om informatie over hun eerdere / huidige opleiding (in uw CV) te verzenden:
  • naam bachelordiploma behaald / behaald
  • onderwijsinstelling, locatie, land van het huidige / huidige onderwijs
  • indien van toepassing de specialisatie, major en / of minor
  • startdatum en duur van het vorige / huidige onderwijs

Criteria voor kennis en vaardigheden in onderzoeksmethoden

 • Formele taalvereisten
 • Een minimale IELTS-score van 6,5.
 • Minimale TOEFL-scores van 90
 • Minimumcertificaat Gevorderd Engels (CAE) niveau C

Studententoeslag

 • EER-studenten: € 4.500 euro per jaar
 • Niet-EER-studenten: € 9.000 euro per jaar
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC) is the only existing 2-year programme in criminology that focuses on border crossing, security and social justice. The joint prog ... Lees meer

The International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC) is the only existing 2-year programme in criminology that focuses on border crossing, security and social justice. The joint programme is offered by four different Universities in Europe. Lees Minder
Rotterdam , Gent , Canterbury , Bologna + 3 Meer Minder