Internationale master in Advanced Research in Criminology (IMARC)

Algemeen

3 locaties beschikbaar
Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

The International Master's in Advanced Research in Criminology (IMARC) is het enige bestaande 2-jarige programma in criminologie dat zich richt op grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid. Het gezamenlijke programma wordt aangeboden door drie verschillende universiteiten in Europa.

IMARC houdt zich bezig met cruciale kwesties, gaande van de impact van de groeiende instroom van migranten in verband met interne en externe grenscontrole, transnationale georganiseerde misdaad, mensenrechtenkwesties, stedelijke veiligheid en bedreigingen van radicalisering en terrorisme, de rol van cybercriminaliteit, bedrijfsmisdrijven en de toename van haatmisdrijven, racisme en xenofobie. Een belangrijk thema bij het aanpakken van deze actuele problemen is de vraag hoe de veiligheid te organiseren en de mensenrechten te waarborgen. IMARC gaat in op de behoefte aan criminologische expertise in de context van een gemeenschappelijke Europese strafrechtsruimte, gekoppeld aan uitdagingen van interne en externe grenscontrole en bredere internationale ontwikkelingen.

IMARC is een voltijds programma dat studenten voorbereidt op de actuele Europese ontwikkelingen op het gebied van grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid. IMARC wil de capaciteit van studenten vergroten om nieuwe kennis en geavanceerde analytische vaardigheden toe te passen op problemen vanuit een internationaal en interdisciplinair perspectief. Het programma brengt leren, onderzoek en werkwijzen samen door middel van samenwerking met reeds gevestigde partners waaronder overheden, NGO's, bedrijfsactoren en andere universiteiten, wat bijdraagt aan de inzetbaarheid van onze studenten.

De universiteiten die bij het programma zijn betrokken, hebben allemaal een ruime, zij het verschillende onderzoeks- en onderwijsexpertise op het gebied van criminologie, met speciale aandacht voor de grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid. Het hoofddoel van het strategisch partnerschap is om deze expertise bij elkaar te brengen en een uitgebalanceerd en innovatief curriculum te ontwikkelen met een aantal gemeenschappelijke activiteiten en cursussen (voornamelijk op het gebied van wereldwijde criminologie, onderzoeksmethoden en overdraagbare vaardigheden) en optionele cursussen om de mogelijkheid om verschillende tracks te volgen. Daarnaast zal IMARC innovatieve, interactieve lesmethoden bevatten, waarbij de sterke kanten van face-to-face contact tussen studenten, docenten, informeel leren en sociale media worden geoptimaliseerd.

De universiteiten in dit consortium zijn:

112517_IMARC.JPG

  • Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law, Criminologie Afdeling (coördinator) (Nederland)
  • Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht (België)
  • University of Kent, School voor sociaal beleid, sociologie en sociaal onderzoek (VK)

Structuur

Het 2-jarig IMARC-programma is verdeeld in vier semesters:

• Het programma start op de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar je een aantal theoretische en methodologische basiscursussen in criminologie volgt, met de nadruk op internationale criminologie in het algemeen en grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid in het bijzonder.

• In het tweede semester kies je voor een specialisatietraject aan één van de drie universiteiten.

• Het is mogelijk om in het derde semester naar een andere universiteit of locatie te verhuizen voor een stage of om veldwerk voor uw proefschrift te doen. Als u de EUR-track volgt, is overstappen naar een andere universiteit verplicht volgens de mobiliteitsregels (twee universiteiten tijdens het programma). Voor andere tracks kun je ook binnen die track aan de universiteit blijven.

• In semester 4 schrijf je je masterscriptie onder supervisie van de universiteit waarop je de track volgt.

112518_IMARC2.JPG


Werkgelegenheid

Na het succesvol afronden van IMARC heb je 2 of meer Master of Science-graden. Met een IMARC-diploma bent u een hoog opgeleide professional met criminologische expertise, geavanceerde analytische vaardigheden en een internationale kijk.

De samenwerkende organisaties in het veld zijn ook potentiële werkgevers. Uw vacatures zijn bij ngo's, overheidsinstanties en beleidsmakers en commerciële organisaties. Je opleiding als onderzoeker stelt je in staat om niet alleen te werken als onderzoeker in academische, publieke en commerciële functies, maar ook als consultant, data-analist, compliance officer, beleidsadviseur en beleidsmaker, advocaat en andere functies op managementniveau.

Toelating

Klik hier voor meer informatie over de toelatingsprocedure.

Laatst bijgewerkt op okt 2020

Over de school

The International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC) is the only existing 2-year programme in criminology that focuses on border crossing, security and social justice. The joint prog ... Lees meer

The International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC) is the only existing 2-year programme in criminology that focuses on border crossing, security and social justice. The joint programme is offered by four different Universities in Europe. Lees Minder
Rotterdam , Gent , Canterbury , Bologna + 3 Meer Minder