Internationale Master of Science in milieutechnologie en -technologie

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De International Master of Science in Environmental Technology and Engineering (IMETE) is een Joint Master Degree Program, gegeven in het Engels, waarbij studenten en wetenschappers van over de hele wereld samenkomen.

In IMETE word je onderdeel van een nieuwe generatie milieuwetenschappers. Als afgestudeerde kun je geavanceerde milieutechnologie en technische oplossingen ontwerpen en toepassen om de wereldwijde milieuproblemen van vandaag aan te pakken.

Je studeert twee jaar aan drie toonaangevende Europese universiteiten in 3 verschillende Europese landen: Universiteit Gent (België), IHE Delft Instituut voor Watereducatie (Nederland), en de Universiteit voor Chemie en Technologie, Praag (Tsjechische Republiek).

Semester 1 UCT Praag, Tsjechische Republiek

De Universiteit voor Chemie en Technologie, Praag (UCT) is een openbare universiteit die bekend staat om zowel de diepgang als de breedte van haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in bijna alle takken van de chemie, biochemie, raffinage, waterbehandeling, energie en biologische wetenschappen en technologieën.

Semester 2 IHE Delft, Nederland

IHE Delft Institute for Water Education is de grootste internationale faculteit voor watereducatie ter wereld. Sinds 1957 verzorgt het instituut graduate education voor meer dan 15.000 waterprofessionals uit meer dan 162 landen, de overgrote meerderheid uit de derde wereld.

Semester 3 Universiteit van Gent, België

De Universiteit Gent onderscheidt zich als een sociaal geëngageerde en pluralistische instelling in een breed internationaal perspectief. Het biedt hoogwaardig, op onderzoek gebaseerd onderwijs in alle academische disciplines en trekt meer dan 32.000 studenten, waaronder een grote internationale studentenpopulatie.

Dit wordt gevolgd door het proefschriftonderzoek bij een van de drie bovengenoemde instellingen in SEMESTER 4.

IMETE laat je ook toe om een van de vele geassocieerde partners van over de hele wereld te bezoeken voor scriptieonderzoek. Deze partners dragen ook bij aan het programma door wetenschappers en onderzoekers te bezoeken.

Zodra je bent afgestudeerd, behaal je een joint degree van de 3 universiteiten en ben je een 'International Master of Science in Environmental Technology and Engineering'.

Als afgestudeerde van IMETE bent u klaar voor een professionele carrière in:

  • de particuliere sector (milieutechnologische toepassingen in verschillende domeinen),

  • de onderzoekssector (toegepast onderzoek aan universiteiten of onderzoeksinstellingen of in-company onderzoek), of

  • de publieke sector (raadplegen van lokale, regionale en (inter) nationale overheden, definiëren en implementeren van een milieubeleid voor duurzame ontwikkeling).

Het IMETE-programma duurt twee jaar en begint in september bij UCT in Praag. In februari van het volgende jaar verhuizen studenten naar Delft, Nederland en in september verhuizen studenten naar Gent. Eindelijk, in februari van het derde jaar, starten de studenten hun scriptieonderzoek bij een van de drie academische instellingen of bij een geassocieerde partner.

Indieningstermijn voor een Erasmus Mundus Scholarship-aanvraag is 15 januari 2019 voor aanvragers uit partnerlanden en 15 februari 2019 voor aanvragers uit programmalanden. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, zullen in aanmerking worden genomen voor academische toelating, maar niet voor Erasmus Mundus Scholarship. In die gevallen moet u uw aanvraag indienen vóór 15 mei 2019.

In het geval dat u voldoet aan de academische toelatingsvoorwaarden, is de ultieme financiële bevestiging uiterlijk nodig vóór 1 juni 2019. Met betrekking tot de lange visumprocedures voor Tsjechië wordt u echter sterk aangeraden ruim voor deze datum uw financiële bevestiging te sturen. Als u geen visum nodig heeft voor Tsjechië, is de deadline voor aanmelding 1 augustus 2019.

Toelatingseisen

De International Master in Environmental Technology and Engineering (IMETE) heeft de volgende toelatingseisen:

A. Bewijs dat de kandidaat met succes een eerste graad van het hoger onderwijs heeft vervuld die gelijkwaardig is aan een B.Sc. graad (gelijk aan 180 studiepunten volgens het European Credit Transfer System (ECTS)) met een goed eindcijfer, zoals weergegeven met een Grade Point Average (GPA) van ten minste B / B (US System) of een classificatie van ten minste 2e upper (UK system), in een van de volgende onderwerpen: zuivere of toegepaste wetenschappen (bijv. scheikunde, biologie, geologie, civiele of landbouwtechniek, milieu- of landbouwwetenschappen, enz.). Voldoende academische kennis van wiskunde, natuurkunde en scheikunde is een absolute vereiste.

Opmerking A.1 Aanvragen kunnen al worden ingediend voordat de eerste graad van het hoger onderwijs (meestal B.Sc.) met succes is beëindigd als ten minste 120 ECTS van het programma met succes zijn voltooid. Als de aanvrager aan alle andere toelatingseisen voldoet, kan toelating worden verleend op voorwaarde dat de eerste graad van het hoger onderwijs met succes moet zijn afgerond op 15 juli voorafgaand aan het startjaar van het programma.

B. Bewijs van kwalificatie in een van de internationaal erkende Engelse taaltests. Meer informatie over de vereisten voor de Engelse taal is hier te vinden.

Opmerking B.1 Kandidaten die een bewijs van Engelse taalvaardigheid moeten leveren en nog niet over de resultaten van de test beschikken, kunnen nu een aanvraag indienen voor toelating en studiebeurs, maar de uiteindelijke deadline voor het behalen van het testresultaat is 1 april 2019. Deze aanvragers zullen ook in aanmerking worden genomen voor de toekenning van een beurs en kunnen worden geselecteerd voor een studiebeurs of op de reservelijst worden geplaatst. Als er op 1 april 2019 geen voldoende Engelse testresultaten zijn ontvangen, komt de kandidaat niet langer in aanmerking voor een studiebeurs.

Beursnotering: Erasmus Mundus-beurzen zijn beschikbaar.

Carrière

Milieutechnologie en engineering zijn - meer dan andere disciplines - gebaseerd op internationale samenwerking op het gebied van bedrijfsleven en onderzoek. Daarom bereidt onze aanpak u als studenten voor op een professionele carrière.

Je studeert in drie universiteiten en drie landen, in het Engels. Zo krijg je een zeer gewaardeerde multiculturele ervaring door samen met andere studenten van over de hele wereld te studeren, meestal studenten uit ontwikkelingslanden en landen in transitie.

Na het afstuderen ben je een Master in Environmental Technology and Engineering en gekwalificeerd voor een professionele carrière in:

  • de particuliere sector: wereldwijde milieutechnologietoepassingen (Best Beschikbare Technologieën) en advisering op het gebied van de behandeling van afvalwater en afvalgas, bodemsanering en sedimentsanering, beheer van vast afval en ontwikkeling en toepassing van schone technologieën.

  • Onderzoek: toegepast onderzoek aan universiteiten of onderzoeksinstellingen of in-company onderzoek.

  • de gouvernementele of (semi-) publieke sector: milieutechnologie en technische toepassingen en advisering in lokale en regionale administraties en verschillende soorten regelgeving (bijv. implementatie van de Europese richtlijnen) of lokaal bestuur als milieudeskundigen die het milieubeleid voor duurzame ontwikkeling bepalen en implementeren, in Europese en andere ontwikkelde evenals ontwikkelingslanden en landen in transitie.

Consortium-website: href = "https://www.imete.eu/

Meer info: href = "https://studiekiezer.ugent.be/international-master-of-science-in-environmental-technology-and-engineering-IMETEB

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Faculty of Bioscience Engineering within Ghent University is a European research leader in the field of applied biological and life sciences or bioengineering. We educate generations of scientists ... Lees meer

The Faculty of Bioscience Engineering within Ghent University is a European research leader in the field of applied biological and life sciences or bioengineering. We educate generations of scientists in leading-edge research and high impact work with governments and communities, industry and NGOs, to support innovation and sustainability in life sciences while managing and protecting natural and man-made ecosystems. Lees Minder