International Master of Science in Soils and Global Change

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Verhoogde bevolkingsdruk, industrialisatie en intensief landgebruik veroorzaken uitputting van natuurlijke hulpbronnen en beperken de prestaties van land met betrekking tot zijn functies zoals biomassaproductie, koolstofsekwestratie, waterzuivering, enzovoort. De additieve effecten van klimaatverandering en de bovengenoemde aspecten van mondiale verandering beïnvloeden het vermogen van bodems om te regenereren en kunnen zelfs bodemdegradatie veroorzaken.

De toekomstige capaciteit van bodems om het (menselijke) leven te ondersteunen staat op het spel. Er zijn programma's ontwikkeld om het milieu te beschermen en de veerkracht van het ecosysteem te vergroten. Tal van richtlijnen over de reactie van de bodem op externe druk zijn ontwikkeld en geïmplementeerd . Er is een schat aan wetenschappelijke kennis beschikbaar, maar verspreid door de specialisatie van onderzoeksgroepen, waardoor het voor studenten moeilijk is om een gericht curriculum over bodem en wereldwijde verandering bij een individuele universiteit te volgen.

Het internationale IMSOGLO-programma (Master of Science in Soils and Global Change) is gericht op het aanleren van de kennis, hulpmiddelen, technologieën en toepassingen in de context van bodems en wereldwijde verandering door de expertise van onderzoeksgroepen van 4 gerenommeerde EU-universiteiten bij elkaar te brengen:

 1. Universiteit Gent;
 2. Universiteit voor natuurlijke hulpbronnen en biowetenschappen (Wenen);
 3. Universiteit van Göttingen;
 4. Aarhus University.

Leerresultaten

Afgestudeerden zullen in staat zijn om:

 1. presteren op een gevorderd niveau in bodemfysica, bodem biogeochemie, landinformatiesystemen, meteorologie en klimatologie;
 2. de evolutie begrijpen van bodem (agro- / bos / natuurlijk) ecosystemen onder natuurlijke omstandigheden en menselijke impact, in relatie tot wereldwijde verandering;
 3. karakteriseren van de bodem, en kunnen dit vertalen naar bodemkwaliteit en de relaties met natuurlijke en antropogene factoren beoordelen;
 4. veldwerk uitvoeren (bodemonderzoek, beschrijving bodemprofiel, bodembemonstering), analytische gegevens interpreteren, bodem classificeren en bestaande geospatiale (bodem) gegevens beheren en interpreteren;
 5. plangerichte experimenten of simulaties zelfstandig plannen en uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch evalueren;
 6. beschikken over een holistisch begrip van interacties en processen in het agro-ecosysteem en natuurlijke ecosystemen, met behulp van statistische hulpmiddelen en geavanceerde (geospatiale) informatie- en modelleringstechnieken;
 7. handelen vanuit het perspectief van een onderzoeker: creativiteit, nauwkeurigheid, kritische reflectie, nieuwsgierigheid, rechtvaardiging van keuzes op basis van wetenschappelijke criteria;
 8. geïntegreerde kennis integreren en uitbreiden naar innovatieve oplossingen, de grenzen van eigen competenties kennen;
 9. deelnemen aan en leiding geven aan interdisciplinaire groepen voor de ontwikkeling van duurzame milieuoplossingen op lokaal, regionaal en mondiaal niveau;
 10. beschikken over kwalificaties voor tewerkstelling in bedrijven en organisaties in de particuliere en openbare sector waar hoogwaardige expertise op het gebied van bodembeheer vereist is;
 11. communiceren, mondeling en schriftelijk, in woorden en grafieken, over de eigen discipline aan deskundigen en het grote publiek.

Structuur

Dit 2-jarige programma bevat 120 ECTS-studiepunten en heeft twee specialisatie-opties van 90 ECTS:

 • Specialisatie "Bodem biogeochemie en globale verandering" wordt georganiseerd door de Universiteit Gent, de Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Life Sciences Wenen en de Universiteit van Göttingen en leidt tot een gezamenlijk MSc-diploma uitgegeven door deze 3 universiteiten.
 • Specialisatie "Fysieke landbronnen en globale verandering" wordt georganiseerd door de Universiteit Gent en de Aarhus Universiteit en leidt tot een gezamenlijk MSc-diploma uitgegeven door deze 2 universiteiten.

Beide specialisaties delen de inleidende module van Soil Fundamentals aan de Universiteit Gent (eerste semester, 30 ECTS, inclusief een gezamenlijk primer-evenement) en een gezamenlijke zomeractiviteit aan het einde van het tweede semester.
De vakken en locaties tijdens het tweede en derde semester zijn afhankelijk van de gekozen specialisatie. Studenten volgen verplichte vakken en kiezen een aantal in aanmerking komende cursussen tot een totaal van 30 ECTS per semester.

De MSc-scriptie wordt gedaan aan een van de universiteiten die de specialisatie organiseren, met co-supervisie van de andere universiteit. Het is ook mogelijk om de thesis samen met één van de geassocieerde partners te doen: Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Gemeenschap, of de Chinese Academie van Wetenschappen (Nanjing).

Toelatingseisen

Academische vereisten

 • Houder van een academisch bachelordiploma (minimaal 180 ECTS-credits) in zuivere of toegepaste wetenschappen (bijv. Scheikunde, biologie, geologie, fysische geografie, geo-ecologie, civiele of landbouwtechniek, milieu- of landbouwwetenschappen, enz.) Of een gelijkwaardig niveau van een erkende universiteit of ingenieurscollege.
 • Voldoende wetenschappelijke kennis (minimaal 40 ECTS) in de natuurwetenschappen is vereist, waarbij natuurwetenschappen worden gespecificeerd als natuurkunde, scheikunde, wiskunde, ecologie, biologie, aardrijkskunde, milieuwetenschappen en landbouwwetenschappen.

Taalvereisten

De aanvrager moet bekwaam zijn in het Engels. De Engelse taalvaardigheid kan worden behaald door een certificaat te verstrekken (niet ouder dan 5 jaar) van een van de volgende tests (TOEFL / IELTS-voorspellende tests en TOEIC worden niet geaccepteerd):

 • TOEFL IBT 90 of TOEFL PBT 577
 • ACADEMISCHE IELTS 6,5 algemene score met een minimum. van 6 om te schrijven
 • ESOL CAMBRIDGE Engelse CAE (geavanceerd)
 • 'Onderwijstaal' wordt niet geaccepteerd als bewijs van taalvaardigheid, behalve voor:
  1. aanvragers met een diploma (secundair onderwijs, academisch bachelordiploma, masterdiploma) uitgereikt door een (erkende) instelling uit een EU-land
  2. aanvragers die een bachelor- en / of masteropleiding hebben genoten aan een instelling voor hoger onderwijs met Engels als enige manier van instructie.

Praktische informatie

De vier academische en twee geassocieerde partners van het IMSOGLO Consortium werden speciaal geselecteerd vanwege hun expertise en het vermogen om de cursussen te leveren die nodig zijn om de leerresultaten te bereiken. De cursussen zijn zorgvuldig beoordeeld en geselecteerd om herhaling en overlap te minimaliseren en voort te bouwen op de eerder verworven kennis in een logische volgorde. De onderwijsvereisten en betrokkenheid van alle vier educatieve partners zijn evenwichtig en op hetzelfde niveau.

De academische partners zijn complementair en hebben elk specifieke expertise in biogeochemische en fysieke aspecten van bodems onder wereldwijde verandering en kunnen zo de nodige multidisciplinaire aanpak bieden voor de volledige keten:

 • Alle partneruniversiteiten werken wereldwijd aan bodems, wat nuttig is om de studenten een verscheidenheid aan voorbeelden in de klas te bieden en een rijke keuze aan studiegebieden voor thesisonderzoek biedt.
 • Aarhus University heeft een sterk profiel op het gebied van bodemfysica en wereldwijde veranderingsproblemen in arctische en gematigde streken;
 • De universiteit voor natuurlijke hulpbronnen en biowetenschappen (Wenen) heeft een sterk profiel in bodemmicrobiologie en broeikasgasstromen in gematigde en tropische bodems;
 • De universiteit van Göttingen heeft een sterk profiel in de biogeochemie van agrarische en natuurlijke bodems van gematigde en tropische bodems;
 • De Universiteit Gent heeft een sterk profiel op het gebied van fysisch en chemisch bodemdegradatieonderzoek en optimaal bodemwaterbeheer wereldwijd.

De academische partners werken nauw samen met niet-educatieve partners uit zowel de publieke als de private sector. Geassocieerde partners hebben een structureel regelmatig engagement ten aanzien van het programma en de grote netwerken van alle partnerinstituten bieden opties voor scripties en stages door middel van ad-hocmogelijkheden, aanbiedingen of verzoeken.

Beursnotering : Erasmus Mundus Scholarships zijn beschikbaar

Consortiumwebsite: href = "https://imsoglo.eu

Meer info: href = "https://www.ugent.be/bw/en/education/master-programmes/imsoglo

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Faculty of Bioscience Engineering within Ghent University is a European research leader in the field of applied biological and life sciences or bioengineering. We educate generations of scientists ... Lees meer

The Faculty of Bioscience Engineering within Ghent University is a European research leader in the field of applied biological and life sciences or bioengineering. We educate generations of scientists in leading-edge research and high impact work with governments and communities, industry and NGOs, to support innovation and sustainability in life sciences while managing and protecting natural and man-made ecosystems. Lees Minder
Gent , Trondheim , Wageningen , Barcelona + 3 Meer Minder