International Master of Horticulture Science

Algemeen

Beschrijving van opleiding

International Master of Horticulture Science

Belangrijkste feiten

  • Programma: C-HOE Horticultural Engineering
  • Vakgebied: C-HOE-IMHS International Master of Horticulture Science
  • Kwalificatieniveau: voortgezette Master
  • Wijze van studeren: voltijds
  • Kwalificatie toegekend: Master's degree

Specifieke toelatingsvoorwaarden:

Afgesloten bacheloropleiding en toelatingsexamen, indien vereist.

Kwalificatievereisten en voorschriften:

Afgeronde bacheloropleiding met een bachelordiploma.

Specifieke regelingen voor de erkenning van eerder verworven lessen:

Er zijn geen specifieke regelingen voor de erkenning van eerder verworven kennis. De erkenningsprocedure van de universiteit wordt bepaald door wet nr. 111/1998 betreffende instellingen voor hoger onderwijs en de "studie- en examenregeling" van de universiteit.

Profiel van het programma:

Het internationale studieprogramma "International Master of Horticultural Science" is gericht, in het kader van een gezamenlijk collegegeldplan dat wordt uitgevoerd in samenwerking met partnerinstellingen, op het onderwijs en de opleiding van studenten voor hun toekomstige activiteiten op het gebied van management, handel en diensten als evenals bij overheidsdiensten op Europees niveau. In de loop van hun studie kunnen studenten een bepaald niveau van specialisatie behalen op basis van het passeren van zowel verplichte als vrijwillige cursussen die zijn geselecteerd met betrekking tot de huidige trends in de moderne Europese tuinbouwproductie. Als onderdeel van de speciale landbouwproductie betrekt het studiegebied "Tuinbouw" de tuinbouwsector in zijn volledige reikwijdte en professionele specialisaties op het niveau van de masteropleiding.

Beroepsprofiel:

Het belangrijkste doel van studies is om studenten te informeren over de huidige situatie op het gebied van tuinbouwproductie met betrekking tot internationale aspecten en om afgestudeerde deskundigen voor te bereiden die in staat zijn om verworven kennis toe te passen in domeinen van zowel theorie als praktijk. Het belangrijkste voordeel van studenten in deze opleiding is dat ze zich goed oriënteren in de Europese tuinbouwsector die ze tijdens hun studieverblijven bij partneruniversiteiten in verschillende landen zullen verwerven. In het kader van studies zal grote nadruk worden gelegd op de huidige problemen van de moderne tuinbouw die vooral betrekking hebben op plantaardige productie, pomicultuur, wijnbouw, broeikasproductie, plantbiotechnologie, opslag van tuinbouwproducten, hun kwaliteit enz. Het centrale punt van deze opleiding is de uitwerking van een diplomascriptie, waarin studenten de kans krijgen zich te specialiseren en een bepaald, concreet deel van de tuinbouwsector te onderzoeken. Dankzij facultatieve vakken kunnen studenten hun kennis over veel andere delen van de tuinbouwproductie die op een complexe manier bij deze opleiding zal worden betrokken, uitbreiden.

Graduatievereisten:

Min. 120 ECTS, einddiploma staatsexamen, verdediging van de masterproef.

Toegang tot verdere studies:

Succesvolle afgestudeerden kunnen doorstromen naar de doctoraatsopleiding.

Opmerking: om 60 ECTS-credits per academisch jaar te behalen, moet de student vakken kiezen uit andere opleidingen die aan de universiteit worden gegeven.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Mendel University in Brno is the oldest independent specialized university in the Czech Republic. It was established as the University of Agriculture in Brno in 1919, and since 2010 it has been using ... Lees meer

Mendel University in Brno is the oldest independent specialized university in the Czech Republic. It was established as the University of Agriculture in Brno in 1919, and since 2010 it has been using the name Mendel University in Brno (MENDELU). The university has a diverse community and a global network of students, staff and alumni (see https://bit.ly/2UieUCw) Lees Minder