Europese Master of Science in kernfusie en technische natuurkunde

Algemeen

7 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

Het FUSION-EP-masterprogramma is geselecteerd in de lijst van de Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) die wordt gefinancierd door de Europese Unie. Vanaf het studiejaar dat start in sept. 2020 worden vijftien beurzen (inclusief de deelnamekosten en een maandelijkse toelage) toegekend aan de kandidaten met het hoogste profiel. Van deze beurzen zullen er ongeveer twaalf worden toegekend aan aanvragers uit partnerlanden *.

* Volgens de EMJMD-regels komen studenten die eerder een EMJMD-beurs of een Erasmus Mundus Master Course / Joint Doctorate-beurs hebben behaald, niet in aanmerking om een aanvullende beurs aan te vragen onder de EMJMD-actie.

EMJMD-beurshouders kunnen niet profiteren van een ander door de EU gefinancierd beurzenstelsel om dezelfde EMJMD-cursus te volgen en dit voor de volledige duur van de cursus.

Magnetische opsluiting fusie is een veld dat tot doel heeft om binnen enkele decennia een duurzaam, koolstofvrij massaal energieproductietraject te realiseren. Het veld is van versnelling veranderd sinds de internationale ITER-organisatie is opgericht en is begonnen met de bouw van het ITER-apparaat in de EU.

Het FUSION-EP-programma, opgericht in 2006, is gericht op het opleiden van de volgende generaties van magnetische-opsluitingsfusiefysici en -ingenieurs. Sinds het academiejaar 2019/2020 verschuift FUSION-EP de coördinatie van de Universiteit Gent naar de Universiteit Aix-Marseille om nieuwe doelstellingen voor te stellen.

Het FUSION-EP-programma wordt georganiseerd in twee periodes van toenemende specialisatie in twee verschillende landen tot de verschillende trackmogelijkheden van het derde semester: Fusion Sciences en Fusion Technology. Een zeer uitgebreid inzicht in de baanbrekende O&O op het gebied van kernfusie wordt gegarandeerd door het brede scala aan expertise dat beschikbaar is in het Consortium.

Naast de sterke internationalisering is een uniek kenmerk van FUSION-EP het stimuleren van de leerprestaties van studenten door innovatieve trainingsmethoden. Een on-line en drie gezamenlijke mobiliteitssessies worden geïmplementeerd in het curriculum, waarin de studenten hun academische kennis oefenen in onderzoekssituaties. Ze verrijken hun overdraagbare vaardigheden door in een multiculturele omgeving te werken. Elke zomer is een 4-daags evenement een nieuwe gelegenheid voor de studenten om elkaar en bezoekende wetenschappers en docenten te ontmoeten.

Het vierde semester is gericht op de toepassing van de leerresultaten in een professionele situatie. Deze stageperiode wordt gebruikt om de masterproef voor te bereiden bij een partner of in de industrie. De verdediging van de masterproef van de student wordt openbaar gehouden tijdens het zomerevenement, bijgewoond door alle studenten.

Tesla

Mobiliteit

Elke student verblijft aan twee verschillende gastuniversiteiten, elk gedurende 2 semesters.

De gastuniversiteiten zijn:

 • Universiteit Gent, Gent
 • Universidad Carlos III de Madrid (UC3) of Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid
 • Université de Lorraine , Nancy / Metz
 • Universität Stuttgart, Stuttgart
 • Universiteit van Aix-Marseille, Marseille
 • Tsjechische Technische Universiteit, Praag

Zelf gefinancierde EU- en niet-EU-studenten die al aanwezig zijn in een van de partneruniversiteiten voor M1, kunnen reguliere Erasmus + uitwisselingssteun aanvragen wanneer ze naar een van de andere partneruniversiteiten gaan voor M2.

Tijdens het tweede semester worden de M1-studenten uitgenodigd om de M2-studenten te ontmoeten gedurende 2 dagen in Cadarache (nabij ITER)

Tijdens het derde semester zullen de studenten twee weken in het IPP Praag onderzoekscentrum verblijven (zie Joint Experimentation) en tijdens het laatste semester zullen alle studenten twee weken doorbrengen op CEA-IRFM in Cadarache nabij ITER. (zie Joint Practicum)

Gedurende de maand juli brengen zowel M1- als M2-studenten elk jaar een week samen aan een andere partneruniversiteit voor het zomerevenement waar de M2-studenten hun masterscriptie verdedigen en afstuderen.

verkiesbaarheid

Minimale toelatingseisen voor afgestudeerden:

 1. Een bachelordiploma of het erkende equivalent van een geaccrediteerde instelling (minimaal 3 jaar studie of een equivalent 180 ECTS)
 2. Voldoende undergraduate training om afstudeerwerk te doen in het gekozen vakgebied
 3. Een voldoende academisch gemiddelde en ranking binnen de peer group

De aanvraag voor het masterprogramma FUSION-EP staat open voor alle studenten die een bachelordiploma of een erkende gelijkwaardige academische graad van minimaal 3 jaar studie (180 ECTS of meer) in natuurkunde of techniek (nucleair, materialen, chemisch, elektrisch).

Kandidaten met een ander diploma maar met ervaring of kennis op een van deze gebieden kunnen worden toegelaten op basis van een beslissing van de stuurgroep van FUSION-EP op basis van hun cv en ander bewijsmateriaal.

Minimale kennis over (een cursuskrediet dat deze minimale kennis bewijst is verplicht):

 • Kwantummechanica, vergelijkbaar met de inhoud van de volgende editie: Introduction to Quantum Mechanics, door Brian Harold Bransden, CJ Joachim, CJ Joschim (ISBN: 047021161X).
 • Statistische fysica of thermodynamica, vergelijkbaar met de inhoud van de volgende editie: Statistical Physics, door Mandl, (ISBN10: 0471915335 of ISBN13: 9780471915331 (The Manchester Physics Series)
 • Elektromagnetisme, vergelijkbaar met de inhoud van de volgende editie: Classical electrodynamics, door JD Jackson (ISBN: 0-471-30932-X)

Toelatingsbeslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van factoren, waaronder academische graden en records, de doelverklaring, aanbevelingsbrieven, testscores, taalvaardigheden en relevante werkervaring, indien van toepassing. We houden ook rekening met de geschiktheid van uw doelen voor het FUSION-EP-programma. Daarnaast kan er aandacht worden besteed aan de te verwachten bijdrage van uw achtergrond en levenservaring aan een onderwijskundig gunstige mix van studenten.

Taal vereisten:

 • (TOEFL PAPER: 580 TOEFL CBT: 230 TOEFL IBT: 90 IELTS: 6,5 met een minimum van 6.0 voor elk onderdeel) of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), graad C - CAE, of een bewijs dat je bent ingeschreven en minstens twee jaar succesvol in een 100% Engelstalig programma.

Sterk aanbevolen:

 • GRE-test over natuurkunde, vooral als je aan een niet-Europese universiteit hebt gestudeerd.

Transcriptie van resultaten

Merk op dat je aanvraag niet in behandeling wordt genomen als je de transcriptie van de resultaten van de afgelopen twee studiejaren niet uploadt.

Geschiktheid voor een EMJMD-beurs

Studenten die eerder een EMJMD-beurs of een Erasmus Mundus Master Course / Joint Doctorate-beurs hebben behaald, komen niet in aanmerking voor een aanvullende beurs in het kader van de EMJMD-actie. EMJMD-beurshouders kunnen niet profiteren van een ander door de EU gefinancierd beurzenstelsel om dezelfde EMJMD-cursus te volgen en dit voor de volledige duur van de cursus.

Admissions

Verzamelen

Begin met het verzamelen van de volgende documenten:

 • Je bachelor- of masterdiploma - indien nog niet beschikbaar, verkrijg een attest van je universiteit waarin staat dat je het zult behalen voordat je met ons programma begint.
 • Een volledige lijst van alle cursussen volgde de afgelopen 3 of 4 jaar met de behaalde resultaten.
 • Een paspoort voor niet-EU-studenten van minimaal 12 maanden geldig in het gastland.
 • Financiële ondersteuning om de programmakosten van 9000 EUR (niet-EU-studenten) of 4500 EUR (EU-studenten) te betalen. Weet dat u gedurende 23 maanden minimaal 750 EUR per maand nodig heeft. Merk op dat vanaf volgend academiejaar (2020-2021) een aantal beurzen (inclusief de programmakosten en een maandelijkse toelage) beschikbaar zullen zijn.
 • Een officiële internationale taaltest (dus GEEN nationale taaltest) zoals TOEFL, IELTS, Cambridge, of een bewijs dat je minimaal twee jaar ingeschreven en geslaagd bent in een 100% Engelstalig programma.
 • Een cv in het Engels.
 • Andere ondersteunende documenten zoals summer schools gerelateerd aan het onderwerp (fysica, energie, plasma, etc.) (niet verplicht)
 • Andere EU-talencertificaten (niet verplicht)

Toepassen

 • Programmalanden verwijst naar alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, de Republiek Noord-Macedonië, Servië en Turkije.
 • Partnerlanden zijn alle andere landen.

Selectieprocedure

De deadline voor kandidaten die zich aanmelden voor het FUSION-EP-programma en een FUSION-EP-fellowship is 15 januari 2020. Die kandidaten worden eind februari / begin maart 2020 beoordeeld door de FUSION-EP-stuurgroep. Aanvragen worden ofwel geaccepteerd, op een wachtlijst gezet voor een studiebeurs, of afgewezen. De kandidaten worden per e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing. Kandidaten op de wachtlijst worden automatisch toegelaten zonder beurs. In het geval dat een kandidaat die voor een beurs wordt geaccepteerd, besluit om niet deel te nemen aan het programma, zal de beste kandidaat op de wachtlijst zijn / haar beurs worden voorgesteld. Dit gebeurt voor elke aftredende kandidaat.

Een tweede selectieronde wordt georganiseerd voor kandidaten die niet solliciteren op een FUSION-EP fellowship. De deadline voor deze sollicitaties is 15 mei 2020. Kandidaten worden eind juni / begin juli 2020 per e-mail op de hoogte gesteld van de beslissing.

Afgewezen kandidaten kunnen binnen 14 dagen na kennisgeving bezwaar aantekenen.

Geselecteerde kandidaten moeten hun deelname binnen een week na de kennisgeving bevestigen. Ze moeten de registratieprocedure starten bij hun gastuniversiteit met de hulp van de lokale coördinator.

Kandidaten die zonder beurs worden aanvaard en die geen financiële steun kunnen vinden in hun land of bij internationale instellingen, kunnen steun aanvragen bij het consortium. Dit wordt alleen per geval verstrekt, afhankelijk van de beschikbare middelen. Het wordt beschouwd als een extra hulpmiddel en niet als een volledige beurs.

Collegegeld

Het collegegeld moet worden betaald voor aankomst op de gastuniversiteit.

Studenten uit partnerlanden

Het collegegeld is 9000 EUR per jaar, dus de volledige master 2 x 9000 EUR is 18.000 EUR. Studenten die het volledige collegegeld betalen, zijn volledig verzekerd en accommodatie voor de 2 zomerevenementen, 2 winterevenementen en de gezamenlijke experimenteer- en analysesessie in Praag is inbegrepen.

Studenten uit programmalanden

Het collegegeld is 4500 EUR per jaar, dus de volledige master 2 x 4500 EUR is 9000 EUR. Studenten die het volledige collegegeld betalen, zijn volledig verzekerd en accommodatie voor de 2 zomerevenementen, 2 winterevenementen en de gezamenlijke experimenteer- en analysesessie in Praag is inbegrepen.

Vanaf 2020 stelt de Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) -steun ons in staat een beperkt aantal beurzen toe te kennen, waaronder het collegegeld en een maandelijkse toelage. De deadline voor aanmelding is 15 januari.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformity to the Bologna model (bachelor/master/doctorate ... Lees meer

Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformity to the Bologna model (bachelor/master/doctorate). Lees Minder
Nancy , Luik , Luleå , Freiberg , Metz , Marseille , Praag 6 , Saclay , Leganés , Stuttgart , Gent + 10 Meer Minder