Erasmus Mundus Master in Georesources Engineering - EMerald

Algemeen

4 locaties beschikbaar

Beschrijving van opleiding

highlights

Innovatief onderwijs in de geometallurgie en circulaire economie (2-jarige masteropleiding = 120 ECTS)

De EMerald-master wordt geëtiketteerd door zowel Erasmus als EIT

Deelnemende universiteiten

 • Universiteit van Luik België (hoofdcoördinator)
 • Universiteit van Lorraine, ENSG Nancy, Frankrijk
 • Luleå Institute of Technology Zweden
 • TU Bergakademie Freiberg Duitsland

Diploma

Het consortium levert een drievoudig diploma (een van elke universiteit waar de student colleges volgde) en een diplomasupplement van de coördinerende universiteit:

 • Ingénieur Civil des Mines et Géologue geleverd door de Universiteit van Luik (ULiège)
 • Master Sciences de la Terre et des Planètes Environnement geleverd door University of Lorraine (UL)
 • Master of Science - Major: Geosciences afgeleverd door Luleå University of Technology (LTU)
 • Master in mechanical en process engineering geleverd door Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF) - EIT Label Certificaat

Vereisten

In aanmerking komende kandidaten moeten een bacheloropleiding in ingenieurswetenschappen met basiskennis in de geologie of een bacheloropleiding in mineralen, ingenieurswetenschappen, mijnbouwkunde, chemische technologie, geologische engineering, metallurgische engineering of een master in de geologie. Ten minste 22,5 ECTS in wiskunde op universitair niveau zijn vereist.

Beurzen

De mastercursus van EMerald biedt:

- Erasmus Mundus-beurzen (volledige beurzen - alles inbegrepen)

- EIT Grondstoffen AVSA-subsidies (9000EUR)

De volgende aanvraag (intake 2020) gaat in oktober 2019 van start.

Voor informatie over hoe beurzen worden toegekend en wie in aanmerking komt, neemt u rechtstreeks contact op met de coördinerende universiteit.

De uitdaging

Het EMerald Master-programma is opgezet om tegemoet te komen aan de dringende behoefte van de Europese Unie om een hulpbronnenefficiënt Europa te creëren. Toen de EU het belang van minerale en metalen hulpbronnen in onze moderne economie onderkende, realiseerde ze zich ook dat de grondstoffenindustrie te kampen had met een kritisch tekort aan vaardigheden. Het EMerald Master-programma is gericht op het trainen van een nieuwe generatie ingenieurs met een ondernemersmentaliteit en een wereldwijde visie op de waardeketen, waarbij de winning van minerale en metalen hulpbronnen aan het begin van een cirkel wordt geplaatst, die eindigt met het verzamelen van afgedankte producten en terugwinnen van waardevolle materialen uit de stedelijke mijnen (circulaire economie).

Daarom zal de masteropleiding zich op twee aspecten concentreren:

 • Het overbruggen van de kloof tussen geologische exploratie en minerale verwerking door het aanbieden van innovatief onderwijs in de geometallurgie
 • Helpt de lus op een efficiënt gebruik van hulpbronnen te sluiten door professionals te vormen die de verwerkingsuitdagingen kennen en de noodzaak om doelen te halen op het gebied van recycleerbaarheid

Programmastructuur

EMerald is georganiseerd in vier semesters en is goed voor 120 ECTS of 30 ECTS per semester.

116409_EMerald_2018.png

Het eerste jaar van het programma heeft als doel de kennis van studenten te harmoniseren en hen te helpen de juiste balans te vinden tussen personele karakterisering en modellering, en verwerkings- en managementtechnieken (multidisciplinariteit).

De thematische cursussen aangeboden door de twee universiteiten (ULiège en UL) worden aangevuld met een sterk programma om transversale vaardigheden te ontwikkelen. Industriedeskundigen en uitgenodigde wetenschappers leveren belangrijke bijdragen over maatschappelijk verantwoord ondernemen, economie, levenscyclusanalyse en andere essentiële aspecten van moderne duurzame engineering.

Alle cursussen bieden een mix van theoretische lezingen en praktisch werk in de laboratoria. Studenten werken vaak in groepen aan een echte case study en zoeken zelf naar mogelijke verwerkingsroutes voor complexe ertsen en afvalmaterialen. Het derde semester biedt studenten de mogelijkheid om meer upstream te specialiseren op LTU (primaire bronnen) of stroomafwaarts op TUBAF (secundaire bronnen).

Het laatste semester kan worden doorgebracht in een van de bovengenoemde instellingen, afhankelijk van de afstudeerspecialisatie. Ongeacht de locatie wordt de masterproef voltooid in nauwe samenwerking met een industriële partner of een onderzoekscentrum dat ook de studenten voor een stage zal huisvesten.

Innovatie- en ondernemerschapsopleiding

Als een EIT-gelabeld programma wil EMERALAL afstuderen aan interdisciplinaire ingenieurs die niet alleen een grondige kennis hebben van georesources, maar ook een holistisch beeld van de gehele waardeketen van grondstoffen en een ondernemende, creatieve mindset.

Het EMerald-programma:

 • Biedt u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de industriële wereld en uw bewustzijn en begrip van de gehele waardeketen van grondstoffen te vergroten door middel van professionele seminars en technische bezoeken
 • Biedt veel cursussen aan gericht op het verkrijgen van ondernemersvaardigheden. Je leert hoe je in teams kunt werken en je resultaten kunt communiceren naar een breed publiek. In bepaalde cursussen voer je echte casestudies uit, van data-integratie tot het schatten van middelen, inclusief economische aspecten
 • Integreert onderzoeksdimensies met workshops en uw masterscriptie, evenals mogelijkheden om internationale vergaderingen bij te wonen (bijv. Tweejaarlijkse vergaderingen van de SGA), tijdens welke u onderzoekers kunt ontmoeten en kansen kunt verkennen als u een carrière in het onderzoeksdomein wilt nastreven
 • Krijgt steun van toonaangevende bedrijven die een adviserende rol hebben bij het programma via een strategische adviesraad (SAB), die ervoor zorgt dat de cursussen van het programma voldoen aan hun professionele verwachtingen. Tussen het eerste en het tweede jaar organiseert de EMerald-meester een zomercursus voor bedrijven , een intensieve cursus van drie weken die in augustus in Freiberg zal plaatsvinden.

Als EMerald-student krijg je de kans om gedegen managementcursussen te volgen op het gebied van financiën, marketing, bedrijfsmodellering en operationeel management, en krijg je belangrijke inzichten in hoe technische oplossingen kunnen worden toegepast op en overgenomen door de samenleving en de industrie.

Professionele profielen na afstuderen

Ben jij een student die is:

 • Geïnteresseerd in het stimuleren van innovatie in de grondstoffensector?
 • Wil je ondernemend worden en een eigen bedrijf beginnen?
 • Interesse om de kloof tussen geologie en metallurgie te overbruggen?
 • Benieuwd naar de volledige waardeketen van grondstoffen?
 • Gemotiveerd om je professionele netwerk uit te breiden door tenminste drie Europese universiteiten te studeren?

De kennis en vaardigheden die afgestudeerden van EMerald behalen, worden zeer gewaardeerd in de industrie en daarbuiten. Niet alleen afgestudeerden van EMERALD zijn gekwalificeerd om te werken op het gebied van mijnbouw, bouwmaterialen (cement, aggregaten), non-ferrometalenproductie, circulaire economie van metalen en minerale chemie, mogelijke carrièrepaden omvatten ook werken voor:

 • Geologische onderzoeken
 • Junior exploratiebedrijven
 • Investeringsbanken (middelensector)
 • Durfkapitaal (middelensector)
 • EU-commissie (grondstoffen en industrie)
 • Nationale / regionale overheden (mijnbouwwetten, implementatie van circulaire economie, minerale industrie)
 • EMerald bereidt u ook voor op verdere studie (PhD) in minerale verwerking, geometallurgie, schatten van hulpbronnen / reserves, procesontwikkeling, minerale industrie, enz.

Testimonial van studenten

Jennifer - Filippijnen

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformity to the Bologna model (bachelor/master/doctorate ... Lees meer

Université de Lorraine is a French public university that offers to its nearly 52,000 students a full range of studies, in all fields, and in conformity to the Bologna model (bachelor/master/doctorate). Lees Minder
Nancy , Luik , Luleå , Freiberg , Metz , Marseille , Praag 6 , Saclay , Leganés , Stuttgart , Gent + 10 Meer Minder