Erasmus Mundus Joint Master in Sustainable Territorial Development (Leuven)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

STEDE is een wereldwijd toonaangevend programma op het gebied van duurzame territoriale ontwikkeling. STEDE is een tweejarige masteropleiding (120 ECTS-credits) die onderzoekers en professionals opleidt ter ondersteuning van organisaties die op het grondgebied actief zijn (ondernemingen, lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties) en om beleid voor duurzame ontwikkeling op te stellen voor economisch, sociaal, milieu, internationaal en intercultureel management.

Beschrijving

STeDe streeft naar het creëren van experts op het gebied van duurzame territoriale ontwikkeling. Concreet leidt het professionals op om organisaties die op het grondgebied actief zijn te kunnen helpen (ondernemingen, lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties) bij het opstellen van beleid voor duurzame ontwikkeling voor economisch, sociaal, ecologisch, internationaal en intercultureel beheer. De master heeft betrekking op de economische concurrentiekracht, sociale inclusie, milieubescherming, internationale samenwerking en interculturele relatie-uitdagingen van territoriale ontwikkeling, niet alleen gericht op lokale gemeenschappen, maar ook op bedrijven, niet-statelijke actoren en maatschappelijke organisaties. Het wil ook een voorbeeld zijn van duurzaam gebied waarbij alle lokale organisaties zijn betrokken, die over menselijke hulpbronnen moeten beschikken en duurzame ontwikkeling kunnen bevorderen. Het programma kan alleen fulltime worden gevolgd. Het bijwonen van lezingen is verplicht; er wordt geen afstandsonderwijs gegeven.

De onderwijstalen zijn Engels en Frans.

De Master verwijst naar het vermogen van:

  • Aanbevelingen doen op het gebied van duurzame territoriale ontwikkeling;
  • Deelnemen aan het idee, de analyse en het beheer van het beleid inzake duurzame ontwikkeling op het grondgebied;
  • Beoordeling van de verschillende validatietools voor acties en beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling binnen de publieke en private territoriale organisaties.

Programmastructuur

STeDe Master is een masteropleiding en bestaat uit 120 ECTS-credits in twee academiejaren (van oktober tot augustus). Alle opleidingsonderdelen en educatieve activiteiten worden aangeboden aan de vier deelnemende universiteiten via een specifieke mobiliteitsregeling voor de studenten: elke deelnemer studeert in ten minste 3 verschillende landen.

Vacatures

Arbeidsmogelijkheden voor alumni zijn te vinden in alle sectoren waar acties voor duurzame ontwikkeling moeten worden uitgevoerd, met name bij territoriale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de totstandbrenging van duurzame territoria (territoriale gemeenschappen, ondernemingen, niet-statelijke actoren en maatschappelijke organisaties, lokale overheden), de centrale overheid en internationale organisaties.

Potentiële posten zijn milieuadviseur; manager voor duurzame ontwikkeling in lokale gemeenschappen, overheidsdiensten, ondernemingen, maatschappelijke organisaties en lokale overheden; vertegenwoordiger binnen lokale openbare instellingen, nationale en internationale instellingen, ondernemingen, vakbonden en beroepsorganisaties.

Toelatingseisen

Kandidaten met een opleiding in de menselijke en sociale wetenschappen (economie, aardrijkskunde, sociologie, ontwikkeling, management, rechten, enz.) Of harde wetenschappen (landbouw, milieuwetenschappen, techniek, architectuur, bosbouw, enz.) Worden toegelaten tot de master. Kandidaten wordt verzocht om een eerste cyclus van 180 ECTS (Licenciatura, Bachelor degree, Laurea, License) of een gelijkwaardige graad (diplôme d'école d'ingénieurs, école de commerce, etc.) te hebben.

Een goede beheersing van Engels en Frans, gesproken en geschreven, is vereist.

Vereisten

STeDe Master-cursus staat open voor niet-EU- en EU-kandidaten.

Kandidaten moeten:

  • een academische graad van eerste cyclus van ten minste 3 jaar - 180 ECTS-credits (Licenciatura, Academic Bachelor degree, Diploma di Laurea di primo livello, Licence) of een gelijkwaardig diploma (Diplôme d'Ecole d'Ingénieurs, Ecole de Commerce, enz.) , verkregen op 30 juni 2020 en officieel erkend door de nationale wetgeving
  • goede beheersing van Engels en Frans , zowel gesproken als geschreven
  • een persoonlijke interesse voor duurzame ontwikkeling (zie formulier Persoonlijke verklaring)

Let op: taalcertificaten hoeven niet in aanmerking te komen voor deelname aan het masterprogramma. Als uw taalvaardigheid in zowel Engels als Frans vooraf is geselecteerd, wordt dit echter geverifieerd tijdens een Skype-interview.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Over de school

KU Leuven is the highest ranked university of Belgium.

KU Leuven is the highest ranked university of Belgium. Lees Minder