Erasmus Mundus Joint Master in Public Sector Innovation and eGovernance (Leuven et al)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

De publieke sector heeft interdisciplinaire expertise nodig om ten volle te kunnen profiteren van het potentieel van ICT en technologische innovaties. Binnen een context waarin ICT steeds belangrijker wordt voor de modernisering en innovatie van de publieke sector, heeft de sector zelf experts nodig (1) die in staat zijn om technologische expertise te vertalen naar efficiëntie, effectiviteit, prestaties en gebruikersbehoeften, en (2) die in staat zijn rekening houden met organisatorische, culturele, sociale en structurele eigenaardigheden van de openbare sector bij de implementatie van nieuwe technologieën.

PIONEER beoogt studenten gespecialiseerde competenties te bieden over innovatie in de publieke sector en de rol van ICT en technologische evoluties in het innovatieproces.

Structuur

PIONEER is:

Een uniek Erasmus Mundus-programma, gesubsidieerd door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur van de Europese Commissie (EACEA).

Een interdisciplinair programma waarin de expertise op het gebied van openbaar bestuur, openbaar bestuur, informatiesystemen en e-governance wordt gecombineerd.

Een internationaal initiële masteropleiding van 120 ECTS, gezamenlijk georganiseerd door drie universiteiten:

  1. KU Leuven (eerste semester): In Leuven krijgt de student een inleiding in openbaar bestuur en openbaar management, een algemene inleiding in het gebruik van informatiesystemen in de publieke sector en een inleiding in de eGovernance-praktijken.
  2. de Universiteit van Münster (tweede semester): In Münster krijgt de student diepere inzichten in het gebruik van informatiesystemen in relevante bedrijfsprocessen, ICT-projecten, nieuwe benaderingen van dienstverlening en inzichten in de mogelijkheden van ICT voor governance.
  3. de Tallinn University of Technology (derde semester): In Tallinn verwerft de student diepgaande kennis van de mogelijke voordelen, risico's, faalfactoren / succesfactoren van eGovernance, de rol van eGovernance in de samenleving en trends in innovatie in de publieke sector.

Tijdens het vierde semester schrijven studenten hun masterthesis over een onderwerp naar keuze door een van de twee leertrajecten te volgen: ofwel een stage in een professionele organisatie, ofwel de mogelijkheid om onderzoek te doen aan een onderzoeksinstituut.

Waarom dit programma bestuderen?

Leer van experts met een geavanceerd begrip en professionele, disciplinaire kennis van openbaar management, openbaar bestuur, informatiesystemen en e-governance.

  • Woon interactieve cursussen bij in een kleine, internationale groepssetting. De cursussen worden gegeven met een verscheidenheid aan lesmethoden: case studies, groepswerk, klassendiscussies, gastcolleges en studiebezoeken.
  • Ontwikkel veelgevraagde competenties om nieuwe methoden en digitale technieken te definiëren en te implementeren ten behoeve van de publieke sector.
  • Combineer methodologische en wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden met een hoog begrip van hoe ICT en informatiewetenschappen kunnen worden gebruikt om de publieke sector proactief te innoveren in een veranderende samenleving.

Raadpleeg onze website voor recente informatie over dit programma.

Laatst bijgewerkt op aug 2020

Over de school

KU Leuven will host an online open day on 1 december. For more information, please visit www.kuleuven.be/online-open-day.

KU Leuven will host an online open day on 1 december. For more information, please visit www.kuleuven.be/online-open-day. Lees Minder
Ga naar de website van de school