Eenjarige Master of Arts in internationale betrekkingen

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Short Track MA-programma in internationale betrekkingen

The Degree wordt aangeboden door Furtwangen University (HFU), Duitsland in samenwerking met de Academy for Cultural Diplomacy.

De MA-graad in internationale betrekkingen en culturele diplomatie is een programma van 3 semesters aangeboden door Furtwangen University (HFU) in samenwerking met de Academie voor Culturele Diplomatie. Het programma biedt een basis in Internationale Betrekkingen en Culturele Diplomatie, met behulp van een historische en case study aanpak in het kader van de internationale betrekkingen theorie en politieke wetenschappen.

De opleiding richt zich op verschillende academische disciplines met betrekking tot internationale betrekkingen, mondiale politiek en wereldwijde governance, met een bijzondere nadruk op culturele diplomatie en de historische en hedendaagse toepassing ervan in de publieke sector, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Het programma behandelt hedendaagse internationale kwesties, met klassikale seminars en lezingen, evenals educatief

Studenten zullen een ontmoeting hebben met vooraanstaande deskundigen die werkzaam zijn in internationale organisaties, ambassades en academische instellingen, en zullen in gesprek gaan met specialisten op het gebied van internationale betrekkingen, globaal bestuur, communicatie, politiek, mensenrechten, cultuur, vredesopbouw, multilaterale diplomatie, conflictoplossing, en ontwikkeling.

Het programma biedt studenten praktische ervaring voor zowel academische als professionele ontwikkeling, en bereidt studenten voor op loopbanen in uiteenlopende gebieden, zoals internationale betrekkingen, geesteswetenschappen, politiek, cultuur, buitenlands beleid en internationale economie.

De internationale omgeving van het Centre for Cultural Diplomacy Studies biedt studenten een unieke kans om in contact te komen met vooraanstaande experts en academici bij een grote verscheidenheid aan internationale organisaties en onderzoekscentra. Deze uitzonderlijke leeromgeving leidt tot origineel onderzoek en onafhankelijke studiemogelijkheden.

Op praktisch niveau biedt het studenten de mogelijkheid een solide professioneel netwerk op te zetten en een concrete basis te vormen voor toekomstige academische en professionele loopbaankeuzes, studenten voor te bereiden op engagement in de internationale arena, het maatschappelijk middenveld, politiek, overheidsorganisaties en internationale economische organisaties, evenals als de privésector.

Verdere informatie over het programma is te vinden onder:
href = "http://www.ccds-berlin.de/index.php?en_ma_ircd_fw_1

Programmastructuur en curriculum

Het programma bestaat in totaal uit 90 ECTS en heeft een duur van twee studiesemesters, een Professional Development Training Program, individueel ontworpen voor elke student en een scriptie die moet worden ingediend voor de voltooiing van het programma. De studie wordt volledig uitgevoerd in Berlijn.

Het programma volgt de conventionele universitaire structuur van een eenjarig academisch programma, verdeeld in twee studiesemesters, waarbij studenten keuzevakken worden aangeboden om verplichte vakken te begeleiden, een professionele ontwikkelingservaring en de eindthesis die moet worden ingediend na het derde semester, dat is gewijd aan het schrijven van het proefschrift.

* Het programma is gestructureerd als een programma voor 3 semesters, maar studenten die het programma na 2 semesters willen afronden, kunnen zich bij het proefschrift aanmelden aan het begin van het tweede studiesemester.

Ga naar onze website voor meer informatie over de cursussen die in elk semester worden aangeboden en over de werkbelasting:
/&utm_source=Keystone&utm_campaign=Keystone&utm_medium=KeystoneListinghref = "http://www.ccds-berlin.de/index.php?en_ma_ircd_fw_1

accreditatie

De Master's Degree wordt uitgereikt door de Furtwangen University (HFU), die wordt erkend als een volledig geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs met het recht universitaire graden te verlenen. De Furtwangen University (HFU) maakt deel uit van het Bolognaproces dat door de Europese Commissie is ingesteld en gebruikt het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) om graden te behalen. Credits verkregen via het MA-programma zijn gelijk aan die van cursussen aan universiteiten in alle andere 30 landen die het hebben ondertekend. Studenten verdienen een totaal van 90 ECTS-credits bij voltooiing.

Admissions

Individuen die studeren voor een MA in Internationale Betrekkingen en Culturele Diplomatie vertegenwoordigen een breed scala aan culturele en academische achtergronden. Kandidaten omvatten recente BA-afgestudeerden en jonge professionals die een sterke academische achtergrond combineren met een aanzienlijke werkervaring. Individuen zijn verplicht om een BA-graad (of gelijkwaardige graad) van minimaal 3 jaar studies * te behalen, omdat graden van over de hele wereld en van elk veld aanvaardbaar zijn als een voorwaarde voor de toepassing **.

We beschouwen geen enkel element van een toepassing exclusief. In plaats daarvan houdt ons toelatingspanel rekening met academische prestaties en persoonlijke kwaliteiten zoals karaktersterkte, motivatie en het vermogen en de bereidheid om nieuwe academische uitdagingen aan te gaan.

Ons doel is om studenten uit verschillende achtergronden en landen aan te trekken die een unieke en diverse leeromgeving zullen bevorderen.

* Huidige niet-gegradueerde studenten kunnen een aanvraag indienen en deelnemen aan het pre-inschrijvingsproces, door een bevestiging in te sturen van hun huidige studies en hun transcripties.

** Om in aanmerking te komen voor het 90 ECS MA-programma (het één jaar of korte traject van het MA-programma van slechts 3 semesters), moeten de BA-studies een totaal van minimaal 210 (European Transfer Credit Points) of 420 UK Credits hebben (normaal 4 jaar BA-studies).

Zodra de BA-graad van de aanvrager in totaal 180 ECTS-credits heeft (180 European Transfer Credit Points) of 360 UK Credits alleen (normaal 3 jaar Studies), moeten individuen een aanvullende professional van één jaar hebben en / of aanvullende academische ervaring / extra curriculum Kredietpunten van min. 30 ECTS.

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, kan het normale verloop van het 2-jarige programma (4 semesters) worden overwogen. Alle cursussen worden in het Engels gegeven, dus een bewijs van voldoende kennis van het Engels is vereist voor aanvragers die geen Engels als moedertaal hebben. Als je minimaal 1 semester in een Engelse taal hebt gestudeerd en / of een uitgebreide werkervaring hebt in de Engelse taal, is een certificaat / document dat dit feit bevestigt ook voldoende.

Het aanvraagformulier is te vinden onder:
/&utm_source=Keystone&utm_campaign=Keystone&utm_medium=KeystoneListinghref = "http://www.culturaldiplomacy.de/index.php?ma-furtwangen

Nadat u het online aanvraagformulier hebt ingediend, zullen we u een e-mail sturen met uw referentiecode voor de toepassing en alle volgende stappen schetsen, inclusief de ondersteunende documenten die voor de toepassing zijn vereist. De ondersteunende documenten die nodig zijn voor het aanvraagproces:

  • Officieel Undergraduate / Graduate Degree-transcriptie: een kopie van uw officiële undergraduate-diploma (en van uw graduaat, indien van toepassing) transcriptie. Als het is uitgegeven in een andere taal dan Engels of Duits, moet een beëdigde vertaling in een van de twee talen worden ingediend.
  • Officieel diploma: een kopie van het officiële diploma van de universiteit die het undergraduate-diploma heeft verleend (en graduaat, indien van toepassing). Als het document in een andere taal dan Engels of Duits is uitgegeven, moet een beëdigde vertaling in een van de twee talen worden ingediend. Huidige niet-gegradueerde studenten kunnen een aanvraag indienen en deelnemen aan het pre-inschrijvingsproces door een bevestiging in te sturen van hun huidige studies en hun transcripties.
  • Paspoort en / of kopie van de nationale identiteitskaart: een gescande kopie van de foto-identificatiepagina van uw paspoort en / of uw nationale identiteitskaart moet naar de ICD worden gestuurd. De informatie over uw paspoort moet duidelijk leesbaar zijn.
  • Motivatiebrief: een persoonlijke verklaring van ten minste 1, max. 2 pagina's (A4) die uw motivatie voor het uitvoeren van het MA-programma toelichten.
  • Curriculum Vitae (Resumé): dit moet informatie bevatten over uw academische achtergrond (instellingen die aanwezig zijn, cursussen die zijn bestudeerd); uw professionele ervaring, indien van toepassing; je hobby's en interesses; eventuele ontvangen prijzen en beurzen en uw volledige contactgegevens. Het curriculum vitae mag niet langer zijn dan 2 A4-pagina's.
  • Certificaat van taalcompetenties: Certificering van taalcompetenties is vereist door aanvragers wier moedertaal niet Engels is. Als je minstens 1 semester eerder in het Engels hebt gestudeerd of minstens één jaar in het Engels hebt gewerkt in het buitenland, is een certificaat dat dit feit bevestigt voldoende. Anders is een attest via taalcertificaten vereist; minimum niveau is 60 punten in TOEFL (iBT) of gelijkwaardig in andere relevante tests (ie IELTS, TOEIC).
  • Essay: een schrijfvoorbeeld van tussen de 2-5 pagina's over elk onderwerp met betrekking tot de gebieden van het programma of uw vroegere / huidige studies.
  • Sollicitatie verificatiebrieven (eenmaal van toepassing): brieven over de beroepservaring van de organisatie waar u zich bevond, inclusief start- en einddatums -maand en jaar- van de functie; het kader, de titel en een korte beschrijving van de taken in uw functie.

* Als u problemen ondervindt bij het indienen van de volledige lijst zoals hierboven, laat het ons weten en we zullen ons best doen om u in staat te stellen om de procedure snel uit te voeren.

Datums en deadlines

Aanvragen worden op regelmatige basis verwerkt, omdat de inschrijving voor het programma mogelijk is in de herfst-, winter- en voorjaarsstart, elk jaar.

Bezoek onze website voor data en deadlines
/&utm_source=Keystone&utm_campaign=Keystone&utm_medium=KeystoneListinghref = "http://www.ccds-berlin.de/index.php?en_ba-ma_dates-deadlines

vergoedingen

Collegegeld
Het lesgeld is 9.000 euro voor het volledige programma. De kosten hebben alleen betrekking op het collegegeld en omvatten geen huisvesting of andere kosten voor levensonderhoud en aanverwante kosten, die studenten zouden kunnen hebben.

termijnen

Het is mogelijk om het totale collegegeld in 2 termijnen te betalen: ten eerste van 5.175 euro bij acceptatie van het programma en ten tweede van 3.825 euro voorafgaand aan het tweede semester. Persoonlijke kosten
We zijn blij om u te helpen met advies en ondersteuning bij het vinden van uw woning en bieden u zo goed mogelijke betaalbare accommodatie-oplossingen

Beurzen
Beurzen, gelijk aan tot 10% aftrek van collegegeld kosten zijn beschikbaar voor studenten op basis van educatieve excellentie en financiële behoefte.

Hoewel elk studiebeursverzoek op individuele basis zal worden geëvalueerd, wordt van studenten verwacht dat ze een bovengemiddeld cijfer van 4,5 (of 5,0) behalen om in aanmerking te komen voor een subsidie en vervolgens om financiële behoefte te bewijzen.

De aanvraag voor financiële hulp is een proces in twee stappen. Studenten die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van een beurs moeten hun aanvraag voor een eerste aanvraag indienen zodra zij zich formeel hebben aangemeld voor het programma, de eerste stap van de aanvraag hebben voltooid en zijn toegelaten tot het programma.

Beurzen worden vastgesteld voor het tweede en derde semester. Naar aanleiding van deze beurzen die worden beschreven in onze e-mail en online, kunnen we geen verdere beurzen of financiële ondersteuning bieden. Studenten zijn welkom om te zoeken naar beurzen, zoals van overheden of andere instellingen. Met betrekking tot het verkrijgen van dergelijke financiering, moedigen we deelnemers aan om relevante stichtingen, instituten, organisaties, bedrijven en overheden als mogelijke bronnen te beschouwen.

Een aantal studenten op ICD programma's heeft financiering kunnen verkrijgen van hun overheid, bedrijf of van relevante stichtingen. We hebben geen specifieke sponsor waarnaar we studenten kunnen verwijzen.

Als u alle aanbiedingen van onze Academische programma's wilt bekijken, gaat u naar:
/&utm_source=Keystone&utm_campaign=Keystone&utm_medium=KeystoneListinghref = "http://www.ccds-berlin.de/index.php?en_ba-ma_list-of-programs

Bezoek voor meer informatie over ons centrum en al onze aangeboden programma's:
/&utm_source=Keystone&utm_campaign=Keystone&utm_medium=KeystoneListinghref = "http://www.ccds-berlin.de/index.php?en_about

/&utm_source=Keystone&utm_campaign=Keystone&utm_medium=KeystoneListing

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

The Center for Cultural Diplomacy Studies (CCDS) of the Institute for Cultural Diplomacy (ICD) is the world's leading center for the study of Cultural Diplomacy, offering educational and professional ... Lees meer

The Center for Cultural Diplomacy Studies (CCDS) of the Institute for Cultural Diplomacy (ICD) is the world's leading center for the study of Cultural Diplomacy, offering educational and professional development opportunities for individuals, interested in pursuing further education and careers in academia, diplomacy, government, and/or the private sector, related either wholly or in part to the field of Cultural Diplomacy. Lees Minder
Berlijn , Siena , Edinburgh , Cluj-Napoca , Boekarest , Furtwangen + 5 Meer Minder