Duurzaamheid van gebouwen (MBA)

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Programma achtergrond

Het concept van de Duitse "Energiewende" - letterlijk, energietransitie - heeft internationale aandacht gekregen. Het omvat een verscheidenheid aan maatregelen die erop gericht zijn de grootste economie van Europa vrij te maken van fossiele brandstoffen en kernenergie. Om dit te bereiken, zullen alle gebieden van energieproductie en -verbruik een overgangsproces moeten doormaken. Naast mobiliteit en industrie zijn gebouwen daarom een van de sleutelfactoren voor een succesvolle Energiewende.

Dit betekent vooral een heroriëntering van een voornamelijk fossielgestookte energievoorziening naar hernieuwbare energie en een veel energie-efficiënter gebruik van energie in gebouwen en stedelijke gebieden. Dit is een van de grootste en meest urgente uitdagingen van de huidige stedelijke ontwikkeling en andere sociale disciplines.

Het vinden van oplossingen voor een dergelijke complexe uitdaging betekent dat een groot aantal actoren uit het bedrijfsleven, de maatschappij en het openbaar bestuur deelnemen aan het proces en dit beïnvloeden met hun verschillende en vaak tegenstrijdige belangen. Als gevolg hiervan is er behoefte aan geschoolde werknemers die alle belanghebbenden begrijpen en met hen kunnen samenwerken.

Duurzaamheid opbouwen

Strategische concepten voor communicatie en samenwerking bij grootschalige projecten zijn cruciaal voor hun succes. Terwijl "simpelweg" het bouwen van een huis een beheersbare taak is geworden, wordt het veel gecompliceerder wanneer we kijken naar het stedelijk milieu en bredere belangen zoals energie-efficiëntie. Het masterprogramma Building Sustainability richt zich daarom niet alleen op technische en economische perspectieven, maar is ook gericht op het overbrengen van relevante kennis uit andere disciplines. Dit betekent dat de reikwijdte van het programma zowel breed als specifiek is op hetzelfde moment. De combinatie van technologie, management en duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen is daarom een unieke kans voor jonge professionals om hun vaardigheden uit te breiden. Het MBA-programma Duurzaamheid bouwen - Beheersmethoden voor energie-efficiëntie leert de studenten vaardigheden, methoden en concepten om verschillende benaderingen te overwegen, ze te begrijpen en op elkaar af te stemmen voor het bereiken van duurzame oplossingen. Dergelijke competenties zijn niet alleen belangrijk in de context van de Energiewende, maar ze zijn onmisbaar in elk bouw-, constructie- en vastgoedproject dat rekening houdt met energie-efficiëntie en andere duurzaamheidscriteria. Het idee is dat duurzame projectresultaten die rekening houden met economische, ecologische en sociale aspecten alleen kunnen worden bereikt in uitgebreide samenwerking van alle belanghebbenden. Het beheren en modereren van een dergelijke samenwerking is een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van duurzaamheid in bouwprojecten van alle schalen. Het programma is er daarom op gericht studenten in staat te stellen de complexiteit van plannings- en beheersprocessen te begrijpen en oplossingen te ontwikkelen. Dit gebeurt in modules met verschillende benaderingen: sommigen zullen feiten en cijfers aanleren, andere zullen verbindingen tussen verschillende vakgebieden mogelijk maken en de zachtere vaardigheden van het bemiddelen tussen hen en sommige zijn ontworpen om deze competenties toe te passen op praktische projecten. De TU-Campus EUREF is gevestigd op de EUREF TU-Campus EUREF (European Energy Forum) in Berlijn-Schöneberg. Dit voormalige industriegebied is ontwikkeld tot een onderzoekscentrum voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en slimme netwerken. Studenten krijgen inzicht in de vele voorbeelden uit de praktijk van het bouwen van duurzaamheid zonder de campus te hoeven verlaten.

Studenten en afgestudeerden

Het programma richt zich tot een brede groep van professionals met verschillende academische achtergronden, meestal in engineering en technologie, management, economie, architectuur en stedelijke of ruimtelijke planning. Aanvragers met andere academische achtergronden in combinatie met werkervaring op een gerelateerd gebied worden echter ook aangemoedigd om zich aan te melden, persoonlijke motivatie speelt een belangrijke rol in het selectieproces. Class diversiteit is een van zijn grootste troeven, omdat studenten niet alleen zullen leren van docenten met een wetenschappelijke en zakelijke achtergrond, maar ook van elkaar. Afgestudeerden kunnen complexe projecten in de bouw-, vastgoed- en planningssector modereren en beheren. Zij zullen het project kunnen beoordelen vanuit technische, ecologische en economische perspectieven en oplossingen vinden die rekening houden met alle belanghebbenden.

Programma-inhoud

Managementbeslissingen in de sector duurzaam bouwen vereisen een diepgaand inzicht in de technische, economische, juridische en ondernemende eigenaardigheden van de sector. Klimaat- en economische veranderingen, controversiële meningen, technologische vooruitgang en regulering vormen en beperken de ondernemersruimte, maar bieden ook kansen en kansen. De industrie vereist daarom breed geschoolde personen die experts in het veld zijn.

De masteropleiding wordt gegeven over een periode van drie semesters. Het eerste semester omvat de technische, economische, ondernemende en wettelijke basis voor managementbeslissingen in de sector duurzaam bouwen; het tweede semester verdiept deze visie en kijkt naar bedrijfspraktijken, biedt een overzicht van de huidige uitdagingen met een lezingenreeks en biedt een toepassing van de vaardigheden die zijn verworven in een interdisciplinair project; het derde semester verbreedt het beeld en concentreert zich tegelijkertijd op de praktijk volgens de individuele interesses van de student. Alle semesters omvatten lezingen, tutorials, seminars en excursies, online materiaal met betrekking tot de praktijk en buitenschoolse activiteiten. De Master Thesis is geschreven aan het einde van het derde semester en sluit het programma af.

modules

Technologie
Basisfysica en scheikunde, fysica van de bouwschil, verwarming, ventilatie en airconditioning, hydraulische systemen, energieopwekking, distributie en gebruik, gebouwautomatisering en berekeningsmethoden voor energiebalans

Economie
Concepten micro- en macro-economie, vraag en aanbod, marktsystemen, marktregelingen, kapitalisme als economisch systeem, banken en inflatie

Bedrijf
Waardering, bedrijfsboekhouding, bedrijfsfinanciering, liquiditeit, marketing

Wet
Handelsrecht, constructie- en stedenbouwrecht, internationaal en Europees recht inzake overheidsopdrachten, wetgeving inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Beheer
Bedrijfsmodellen en -plannen, communicatie voor kleine groepen, leiderschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, conflictbeheer, risico- en veranderingsbeheer, projectbeheer

Lecture Series
Technologische, sociale en ecologische dimensies met betrekking tot uitdagingen in de planning en bouw / bouwprocessen

Interdisciplinair project Project ontworpen om alle kennis die in de vorige modules is geleerd toe te passen.

keuzevakken
Integratie van hernieuwbare energie, innovatie en technologiebeheer, energie-efficiënte samenlevingen, duurzame stadsplanning

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Technische Universität Berlin offers three MBA courses and one MBL course in Energy on the EUREF Campus in the centre of Berlin. The courses address young professionals from all over the world who wan ... Lees meer

Technische Universität Berlin offers three MBA courses and one MBL course in Energy on the EUREF Campus in the centre of Berlin. The courses address young professionals from all over the world who want to gain special knowledge in the energy sector. Lees Minder