Agricultural Production Chain Management (MSc)

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Programma Beschrijving

Lees de Officiële Beschrijving

Agricultural Production Chain Management (MSc)

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Dit toegepaste Master-programma is bedoeld voor professionals in de professionele, professionele tuinbouw, veeteelt of bosbouw in de private of publieke sector. Het is geschikt voor kandidaten die belast zijn met het verhogen van de efficiëntie, het controleren van de productkwaliteit of het faciliteren van de koppeling tussen ketenpartijen als ketenondersteuner. Dit programma is ervaringsgericht en praktijkgericht en benadert de ontwikkeling van de waardeketen vanuit de verschillende perspectieven van duurzaamheid, bedrijfseconomie, logistiek, kwaliteitsbeheer, certificering, marketing, informatiestromen en internationale trends.

Het programma richt zich op het faciliteren van ontwikkelingen en innovaties in de agrarische productieketen, terwijl fluctuaties in eisen en beleid worden bijgehouden. Afgestudeerden zijn bekwaam om toegepast onderzoek uit te voeren naar veerkrachtig waardeketenbeheer en nieuwe bedrijfsmodellen voor ketenactoren te ontwerpen. Afgestudeerden worden ook getraind om na te denken over hun professionaliteit in een internationale zakelijke omgeving. Dit masterprogramma biedt alle competenties die nodig zijn om duurzame relaties op te bouwen met ketenpartijen en om mondiale waardeketenontwikkelingen te communiceren in een multiculturele omgeving.

Als je een mid-career tuinbouw- of veehouderij of bosbouwprofessional bent met een interesse in het managen van een agro-gerelateerd bedrijf, bereidt dit programma je voor op de slijtage van een van 's werelds belangrijkste en machtige industrieën.

De Master of Agricultural Production Chain Management heeft drie specialisaties:

Programmastructuur

Carrièremogelijkheden
- Ketenbegeleider
- Ketenmanager
- Value Chain Specialist
- Value Chain Researcher
- Project coördinator
- Innovatiemanager
- Transitiemanager
- Beleidsbepaler
- Kwaliteitsborging van de auditor
- Trainer / instructeur - Consultant

Beurzen
Onze masterprogramma's komen in aanmerking voor de

Meer informatie?

Zou je ons willen ontmoeten op

Deze school biedt programma's in:
  • Engels


Laatst bijgewerkt op December 9, 2018
Duur & Kosten
Deze cursus is Campus gesitueerd
Start Date
Startdatum
Oct. 2019
Duration
Duur
1 jaar
Voltijd
Price
Prijs
13,700 EUR
per jaar
Locations
Nederlanden - Velp, Gelderland
Startdatum : Oct. 2019
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan
Dates
Oct. 2019
Nederlanden - Velp, Gelderland
Aanmeldingslimiet Vraag informatie aan
Einddatum Vraag informatie aan