Advanced Master of Digital Humanities (Leuven)

Algemeen

Lees meer over dit programma op de website van de school

Beschrijving van opleiding

Digital Humanities is een jong onderzoeksgebied, gericht op het gebruik van computationele technieken ter ondersteuning van onderzoek in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. Een van de belangrijkste drijfveren van het vakgebied is de recente beschikbaarheid van grote digitale repositories binnen vele gebieden van de Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen. Deze repositories bieden het vooruitzicht om computationele visualisatie-, vraag- en analysetechnieken toe te passen, wat leidt tot de ontdekking van nieuwe kennis en inzichten. Het veld past ook nieuwe digitale technieken toe om benaderingen, processen, vaardigheden en methoden te verbeteren die ontwikkeld en toegepast worden in de Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen. Dit omvat het gebruik van digitale technieken in educatieve wetenschappen, het gebruik van digitale games in sociale wetenschappen of het gebruik van digitale technieken bij online publiceren.

Waar gaat de Master of Digital Humanities over?

De Master of Science in Digital Humanities helpt afgestudeerden van Humanities, Social and Behavioral Sciences-programma's om digitale competenties te ontwikkelen waarmee ze digitale dimensies aan hun eigen domeinexpertise kunnen toevoegen. Het doel is om deze competenties expliciet te koppelen aan onderzoeksvragen, casestudy's en toepassingen die verband houden met de domeinexpertise van de studenten.

Afgestudeerden van dit programma zullen hun eigen domeinexpertise naar een aanzienlijk hoger niveau van functionaliteit kunnen brengen met behulp van digitale hulpmiddelen en technieken. De afgestudeerden bouwen zowel op de expertise die ze uit het programma hebben opgedaan als hun eerdere expertise in Humaniora, Sociale Wetenschappen of Gedragswetenschappen, en zijn goed geplaatst om veel nieuwe digitale applicaties te openen voor een veel bredere community. Bovendien zijn degenen die willen overstappen naar een professioneel profiel met meer geavanceerde digitale competenties, goed voorbereid om dit te doen.

Dit is een masterprogramma en kan fulltime of parttime worden gevolgd.

Structuur

Het programma is georganiseerd rond een aantal clusters van opleidingsonderdelen. De centrale clusters zijn het cluster Toepassingsdomeinen en het cluster Hulpmiddelen voor de Digitale Wereld. Ondersteunende clusters zijn het cluster Introductory Digitalization Components, het cluster Advanced Digitalization Components en de managementcomponent. Het hart van de onderzoeksactiviteiten bevindt zich in de masterproef.

Internationaal en multidisciplinair

De masteropleiding is opgevat als een eenjarig, internationaal en multidisciplinair masterprogramma (master-na-master). Het programma is uniek in Vlaanderen en een van de weinige in Europa. Het programma is stevig ingelijst in een expliciete samenwerking tussen de Faculteit der Letteren, de Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit Wetenschappen - Afdeling Computerwetenschappen. Als zodanig wordt het ondersteund door deskundigen op het gebied van Digital Humanities-toepassingen, die onderzoeksexpertise leveren voor het programma, evenals door deskundigen op het gebied van digitale technieken en hulpmiddelen, die een degelijke technische basis bieden voor de studenten.

Deadline voor aanmelding

  • 1 maart 2018 (voor niet-EER burgers)
  • 1 juni 2018 (voor EER-burgers)

KU Leuven maakt gebruik van een online aanvraagsysteem. U kunt uw aanvraagformulier downloaden en indienen via www.kuleuven.be/application. Studenten met een Vlaamse opleiding kunnen terecht op www.kuleuven.be/studentenadministratie.

Collegegeld

Voor meer informatie over ons collegegeld, surf naar www.kuleuven.be/collegegeld

Is dit het juiste programma voor mij?

Kandidaten hebben met succes een masteropleiding Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen of Gedragswetenschappen afgerond. Als alternatief hebben kandidaten met succes een bacheloropleiding in de humane, sociale of gedragswetenschappen met een normale duur van ten minste 4 jaar afgerond. Voor kandidaten met een 4- of 5-jarige bachelor, eisen wij dat de kandidaat uitstekende academische resultaten heeft behaald.

Toelating tot het programma wordt verleend op basis van een aanvraagdossier. Een goede kennis van de Engelse taal is vereist, dat wil zeggen een op papier gebaseerde TOEFL-score van ten minste 600, of een equivalent daarvan. Andere toelatingscriteria zijn gebaseerd op de academische resultaten van de kandidaat, zijn / haar motivatie en onderzoeksdoelstellingen. Studenten worden alleen toegelaten tot het programma als het onderwijzend personeel over de vereiste expertise beschikt om de student te begeleiden bij zijn / haar onderzoeksdoelstellingen. Ook wordt ervaring met computers verwacht. Alleen kandidaten met zeer goede kwalificaties worden toegelaten tot het programma.

Carrièrepaden

Academisch gezien worden onderzoekers in de humane, sociale of gedragswetenschappen geconfronteerd met de noodzaak om digitale hulpmiddelen toe te passen om hun onderzoek te vergemakkelijken en te verbeteren. Het programma stelt afgestudeerden in staat om hun onderzoek in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of gedragswetenschappen te verbeteren door niet-triviaal gebruik van digitale hulpmiddelen en technieken. Dit kan het modelleren en bevragen van databases omvatten, toegang krijgen tot gegevens, interconnectie en bevraging van webresources, uitbreiding van tools met scripts om extra functionaliteit te bieden, tekstcodering en e-publishing, mining repositories, data visualisatie, analyse van sociale netwerken, aanpassen, aanpassen en verbeteren e-learningomgevingen, die de bruikbaarheid van mens-computerinteractie verbeteren. Als zodanig zijn afgestudeerden zeer goed geplaatst om de uitdagingen aan te gaan die nieuwe onderzoeksposities vereisen.

Professioneel, afgestudeerden van de Geesteswetenschappen, Sociale of Behavioral Sciences betreden professionele omgevingen waar het bedrijf van het bedrijf verbinden met digitale tools en technieken standaard is geworden. Ook hier laat het programma haar afgestudeerden toe om niet-triviale digitale technieken toe te passen in hun professionele bezigheden, waaronder e-media, publicaties, kunst, geschiedenis, cultuur, muziek, bibliotheken, e-educatie of interacties voor eindgebruikertoepassingen. . Zo zullen afgestudeerden die een loopbaan willen volgen in de gebruikelijke sectoren voor afgestudeerden van de humane, sociale of gedragswetenschappen veel beter voorbereid zijn op de digitale technieken die daar momenteel worden toegepast.

Meer in het algemeen voorzien afgestudeerden van dit programma de samenleving van professionals en onderzoekers die hun eigen domeinexpertise naar een hoger niveau van functionaliteit kunnen brengen met behulp van digitale hulpmiddelen en technieken. Bouwen zowel op de expertise die ze hebben verkregen uit het programma en hun eerdere expertise in Geesteswetenschappen, Sociale of Gedragswetenschappen, zijn goed geplaatst om deel te nemen aan het openen van de digitale wereld voor een grotere gemeenschap.

Afgestudeerden van dit programma die zich willen verplaatsen naar een functieprofiel met meer geavanceerde digitale competenties, zijn bereid om dit te doen en zullen helpen om de kloof in een IT-gerichte arbeidsmarkt te dichten. Dit vereist extra training bij het bedrijf en richt zich op functies zoals projectanalisten, projectmanagers, servicemanagers.

Doelen

Digitalisering heeft in veel opzichten invloed op toekomstige onderzoeken van toekomstige wetenschappers in Geesteswetenschappen en Gedragswetenschappen. Ook gaan afgestudeerden van Geesteswetenschappen en Behavioral Sciences programma's een professionele wereld binnen waarin digitalisering de standaard wordt, of het nu gaat om publiceren, kunst, bibliotheken, lesgeven en vele anderen.

De Master of Science in Digital Humanities-programma is gericht op het voorbereiden van afgestudeerden van Geesteswetenschappen en Behavioral Sciences-programma's voor deze uitdagingen. Het is bedoeld om afgestudeerden te helpen bij het ontwikkelen van digitale competenties waarmee ze digitale dimensies kunnen toevoegen aan hun eigen domeinexpertise. Het doel is om deze kennis en deze competenties expliciet te koppelen aan casestudy's en toepassingen die verband houden met de domeinexpertise van de studenten. Het zal hen trainen in het beheersen van informatiestructuren en functionaliteiten van gegevens, programmeerstructuren en technieken voor het produceren van scripts voor digitale toepassingen, hulpmiddelen voor het verbeteren van toegang en interactief gebruik van gegevens en de ontwikkeling van nieuwe digitale applicaties. Het zal hen trainen in het beheren van projecten met betrekking tot digitalisering en hen kennis laten maken met opkomende nieuwe digitale technologieën en hun toepassingen.

Als een gevorderd masterprogramma (master-na-master) wordt aangenomen dat de studenten die dit programma binnengaan al de algemene academische competenties hebben bereikt die zijn gedefinieerd voor elk masterprogramma. Toch ligt het ook binnen de doelstellingen van het programma om deze competenties verder te versterken, binnen de specifieke context die Digital Humanities biedt.

Meer specifiek begrijpen afgestudeerden de basisprincipes van Digital Humanities, databases en query-talen, scriptingtalen, de rol van IT in management en enkele van de opkomende technologieën in Digital Humanities. Ze zijn in staat onderzoeksdoelen te formuleren, trajecten te bepalen die deze doelen bereiken, informatie verzamelen en selecteren die relevant is om de onderzoeksdoelen te bereiken en verzamelde informatie interpreteren op basis van een kritische onderzoeksattitude. Ze kunnen wetenschappelijk communiceren. Ze zijn in staat om een ​​database te modelleren en SQL te gebruiken, om een ​​scripttaal te gebruiken, om hulpmiddelen toe te passen voor Digital Humanities en om toepassingen in Digital Humanities te bestuderen. Ze hebben de houding van het waarderen en bevorderen van creatief, kritisch en onafhankelijk denken, van het toepassen van een interdisciplinaire en participatieve benadering van innovatieve ontwikkeling en van het streven naar het openen van de digitale wereld voor een bredere samenleving.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked ... Lees meer

KU Leuven is an institution for research and education with international appeal. All programmes at this University are based on the innovative research of its scientists and professors and are ranked among the top 100 in the world. Lees Minder
Ga naar de website van de school